Listy č. 153

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého a rakouského tisku


Z činnosti pražského úřadu sudetských Němců před volbami

Četné projekty spolupráce ve střední Evropě spojují KDU-ČSL a sudetské Němce. Bývalý senátor Rostislav Slavotínek se sešel v brněnské centrále KDU-ČSL s Petrem Bartoněm, vedoucím pražské kanceláře sudetských Němců.

Sudetendeutsche Zeitung, 16.10.2012, str. 2


České krajské a senátní volby 2012

Senátor a místopředseda Senátu dr. Petr Pithart (KDU-ČSL) dobré výsledky komunistů vysvětlil vyhnáním sudetských Němců. „Když se podíváte na mapu, pak my starší vidíme rudý pás v pohraničí – to jsou volby v r. 1946, to je odsun Němců“. SZ, 16.10.2012, str. 2


Zločiny Němců nikdy nezapomenout

Státní zástupce ve Stuttgartu již nevyšetřuje vojáky eses, kteří se podíleli na „strašném masakru“ v Santa Anna de Stazema. Vojáci německé tankové divize „Reichsführer Eses“ v toskánské vesnici 12.8.1944 zavraždili 560 lidí, z toho více než 100 bylo dětí. Vyšetřováním bylo zjištěno, že žádný z pachatelů již prokazatelně nežije. Vražda je také promlčena. Vojenský soud v La Spezia v r. 2005 odsoudil 10 ze 17 obviněných v nepřítomnosti k doživotnímu žaláři. Odsouzení nikdy k výkonu trestu nenastoupili. Starosta Santy Anny a rodiny obětí reagovali s rozhořčením. Německý státní ministr v zahraničním úřadě SRN Michael Link vysvětlil v Římě, že je důležité, že Berlín dělá vše, aby Němci spáchané zločiny nebyly zapomenuty.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5.10.2012, str. 6

Pozn. red.: Tento postup lze označit jako výkon spravedlnosti po německy.


Vladimír Putin – 60 let

Konec Sovětského svazu označil za největší geopolitickou katastrofu 20. století. Putin se snaží korigovat tuto katastrofu také vytvořením Euroasijské unie.

FAZ, 6.10.2012, str. 10


Václav Klaus byl gesty svého hosta Joachima Gaucka překonán

Přivandrovaný Böhm Hans-Jürgen Schmidt vyzvedává slova prezidenta Gaucka o lítosti a studu za německá zvěrstva. Připomíná však, že u nás jsou lidé z Antikomplexu, což jsou členové místních iniciativ, kteří bez zábran spolupracují se sudetskými Němci. LZ, 6.10.2012, str. 2


Kulturní festival německé menšiny v Polsku

Na 4. kulturním festivalu ve Vratislavi se sešlo asi 8000 návštěvníků z Německa, Ermlandu nebo Pomořan. Ve vratislavské hale nejdříve zazněly hymny Německa, Polska a Evropy. Bernard Gaida řekl, že na školách asi 30 000 žáků se učí německy jako cizí jazyk. Němčina není všude oblíbená. Na základní škole Kozlí-Rogau se polští rodiče bránili proti tomu, že jejich děti se učí německy. Na školách, kde se nabízí vyučování němčiny, je počet žáků malý. Byli jsme příliš optimističtí, když jsme mysleli, že náš německo-polský koncept vyučování bude dobře přijat. Nyní víme, že v  Polsku se stěží prosazuje. LZ, 16.10.2012, str.2 Forum

Pozn. red.: Němci zavraždili přes 6 milionů Poláků, jejich zemi zničili, vypálili, vykradli. Proč toto jedno z vysvětleních malého zájmu o němčinu LZ neuvede?

Krajina s pamětí

Venkov kolem Plzně prodělal hodně změn ve struktuře obyvatelstva. To nyní studuje univerzita v Plzni. Začalo se s obcí Lesná (dříve Schönwald) poblíž hranic. Kdysi měla obec většinu Němců, kteří po válce kompletně utekli přes nedaleké hranice. I těch několik Čechů zmizelo, ale kam dosud se neví. Domy byli osídleny Rusíny, kteří dříve bydleli v jedné vsi na rumunském území. Žijí důsledně podle svého náboženství. LZ, 16.10.2012, str. 3 přílohy Forum


Názory z konference k 20. výročí od podepsání česko-německé dohody

Joachim Brusse, jednatel Německo-českého fondu budoucnosti, řekl: „ Otázkou je, zda se německá menšina má nadále jmenovat menšinou, nebo zda máme najít jiný pojem, který by byl méně negativní. Je to vztah těch, kteří jsou něčím více, a těch, kteří mají jiný původ a svoji identitu. Samozřejmě to nemůžeme měnit vzpomínkovou akcí, ale je nutné se pokoušet vytvořit výhled do budoucnosti. Nemůžeme pouštět ke slovu pouze řečníky z našich řad, nýbrž také lidi, kteří nikdy k menšině nepatřili, ale měli vztah k Němcům.

Martin Dzingel, předseda Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, prohlásil, že se německé menšině podařilo zviditelnit také díky konferenci. Činnost zbilancoval, zhodnotil a vytýčil nové úkoly. Richard Šulko, předseda Němců na Chebsku, řekl: „ Naše činnost bez podpory IFA by nefungovala. Důležité je uznání ministerstva zahraničních věcí, které nám umožnilo konat konferenci v jeho prostorách. LZ, 16.10.2012, str. 4 přílohy Forum


Martin Dzingel: Editorial

Po konferenci „Dvacet let od podpisu“, která se konala v prostorách MZV ČR, proběhl týden německé kultury v ČR. Veliké akce v ČR se zúčastnilo 400 hostů. Závěrem akce se konala německá mše u sv. Jana Nepomuského pod Skalou v Praze. LZ, 16.10.2012, str. 1, příloha Forum str. 1


Levicový politik kritizuje udělení Nobelovy ceny míru EU

S jedovatou ironií reagoval evropský mluvčí Levicové frakce ve Spolkovém sněmu Diether Dehm na udělení této ceny EU. „S velikou radostí a zadostiučiněním jsem přijlal zprávu, že EU byla za válečné nasazení proti Jugoslávii a Libyí, které byly v rozporu s právem, vyznamenána. Proč nemá komise pro Nobelovu cenu odvahu plukovníka Kleina za bombardování proti civilistům v Kundusu nebo přímo celému NATO udělit Nobelovu cenu míru?“, ptal se ve sdělení pro tisk.

Süddeutsche Zeitung, 17.10.2012, str. 6


Luboš Palata. Co zůstane po Klausovi

Brzy skončí éra Václava Klause. Platí za zakladatele českého státu. ČR vůbec neoslavuje své založení. Bilancování obojího prezidentování je velmi chudé. Vnitropoliticky skočilo všechno jeho úsilí katastrofou. Jedině co Klaus dokázal jsou jeho destruktivní schopnosti. V r. 2009 nechal padnout Topolánkovu vládu. Nyní pomocí náhodně použitelných idiotů uvnitř ODS ohrožuje vládu Patra Nečase. Je zcela jedno, kolik peněz Petr Kellner, nejbohatší Čech, strká do prezidentské knihovny Václava Klause. LZ, 16.10.2012, str. 2

Pozn. red.: Oheň a síru již dlouhodobě dští sudeti na V. Klause. Že se k tomu přidává i tiskový orgán Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, který vychází i s pomocí českých peněz, je obvyklé.


Tradice zachovávat, budoucnost utvářet

Německo-české vztahy jsou dnes tak dobré jako dosud nikdy. Je to fakt, fikce anebo prázdná fráze? Tím se zabývala konference Zemského shromáždění Němců…počátkem října 2012. Milan Horáček, spoluzakladatel strany „Zelených“, který odešel v r. 1968 do exilu v Německu, k tomu řekl: „Dnes nemáme nejlepší německo-české vztahy, jak se vždy tvrdívá“. Bývalý poslanec Evropského parlamentu, Erwin Schulz, se vyjádřil: „Je to krásná fráze, z hlediska dějin byly i lepší časy“. Po staletí převážně mírové spolužití vedlo k hospodářskému a kulturnímu vzestupu. Mír byl narušen ve 20. století nacionalismem, vše skončilo katastrofou. Téměř všichni Němci byli vyhnáni v letech 1945/46. Po převratu se zde Němci cítí posíleni.. Máme nadále tyto cíle: pěstovat mateřštinu v místech setkávání, pěstovat práci dětí a mládeže v místech setkávání, pěstovat Landes Zeitung jako celostátní list menšiny, spolupracovat s českými obcemi, prosazovat uznání práv českých občanů německé národnosti, zintensivnit veřejnou činnost německé menšiny. Tyto cíle schválilo předsednictvo Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku dne 2.10.2012 v Praze.

LZ, 16.10.2012, str. 3


Očekáváte od Václava Klause gesta usmíření vůči Němcům?

František Černý, bývalý velvyslanec, od Klause nic neočekávám. Martin Dzingel: Utrpení nevinných Němců a zůstavcích by se nějakou formou mělo zlepšit.“

LZ, 16.10.2012

Pozn. red. Český národ, až na menší skupinu kolaborantů, trpěl pod německou hrůzovládou šest let. Jak Němci dosud zmírnili jeho utrpení? Dosud SRN zaplatila ČR z mezinárodně uznaných reparací pouze několik set milionů korun, ač reparace představují částku asi 360 miliard předválečných korun.


Petr Barton mezi vyhnanými v Bonnu

Počátkem září 2012 navštívil Peter Barton z pražského sudetoněmeckého úřadu bonnský kruh vyhnaných, aby mimo jiné vysvětlil, zda v ČR existuje vůle k usmíření. Část české společnosti to považuje za nutnou úlohu, většinou jsou to lidé křesťansky zaměření nebo mladí Češi. Jiní to považují za absurdní. Jiným problémem je, že se o tom velmi málo mluví. Měli bychom se snažit o usmíření, i když ne za každou cenu. SZ, 21.9.2012, str. 10


Ve Švýcarsku proti spisovné němčině

V několika kantonech hodlají postavit spisovnou němčinu a dialekt na stejnou úroveň. Je snaha uzákonit nářečí jako běžný jazyk pro školky i školy. Dvě třetiny vyučování by se měly konat v nářečí (švýcarské němčině). NZZ, 26.10.2012, str. 27


Chybí mladá generace

Sandra Kreisslová v Ackermann-Gemeinde v Mohuči mluvila o současné situaci německé menšiny v ČR. V r. 1946 po nuceném vysídlení zůstalo v ČSR asi 200 000 Němců, v r. 2011 jich bylo asi 19 tisíc. Zemské shromáždění Němců mělo ve 22 oblastních složkách 5800 členů. Kulturní sdružení má asi 2000 členů.

LZ, 20.10.2012, str. 2 přílohy Forum


Mladí Češi v německém Spolkovém sněmu

Mezinárodní parlamentní stipendium ve SRN letos získala Petra Kouřimská. Stipendisté získávají dobré vztahy v Berlíně i v jednotlivých spolkových zemích. Prý by bylo dobré, kdyby obdobné stipendium k návštěvě českého parlamentu dostávali i němečtí studenti. LZ, 30.10.2012, str. 1

Nedávno předali velvyslanec Setlev Lingmann a A. Wagner, poslanec, pěti mladým Čechům Mezinárodní parlamentní stipendium 2013. Německý parlament uděluje toto stipendium každoročně 120 mladým lidem z 28 států. 5 z 26 českých uchazečů bude od března do července pobývat v parlamentu a pracovat u jednoho poslance.

SZ, 16.10.2012, str. 2


Má Edvard Beneš spoluodpovědnost a atentát na Heydricha?

Richard Neugebauer ze Zemského ashromáždění Němců.. odpověděl, že nikoliv. Dzingel, předseda Zemského shromáždění, prohlásil: „Nevěřím tomu, Atentát na Heydricha byl čin oprávněného odporu, i když důsledky byly katastrofální. Lidice potvrzují, jak hrůzný byl nacistický režim.“ LZ, 30.10.2012, str. 2


Kam kráčíš, ČR?

Podle poznatků přivandrovalce do ČR Hans-Jörga Schmidta opravdu ztratili ti, kteří k volbám nešli. Kam to dopracujeme, když nechceme Bobošíkovou, Čunka, Okamuru, KSČ nebo ČSSD? Na Slovensku za Fica kvete populismus. V Maďarsku neofašisté z Jobbiku obsazují ulice. V Polsku zbylý Kaczyňski splétá antipolské spřísahání z Ruska a plivá na Němce. V Rumunsku a Bulharsku kvete korupce více než v ČR. Rakušané a Švýcaři nejsou již ani Němci. A já, cizinec zde osedlý, se chci zúčastnit voleb. Kdo nechodí k volbám, nemůže nic změnit.LZ,30.10.2012, str.2


Za překročením soukromých úvěrů u bank v EU jsou vysoké úroky

Tyto úroky jsou nejvyšší v Maďarsku 30,3%, pak následuje Lotyšsko 23,15%, ČR 18.34%, Portugalsko 14,93%, Irsko 12,58%, Řecko 10,4%, Španělsko 10%, Německo 9,96%, Francie 8,16%, Itálie 7,4%, Nizozemsko 6,52%, Rakousko 4,9%.

Stern,15/2012, str. 27

Werfelovu cenu získal Karl Schlögel

Východoevropský historik Karl Schlögel získal Cenu lidských práv Franze Werfla 2012 z Nadace „Středisko proti vyháněním“. Vyznamenání, které je dotováno částkou 10 000 euro, bylo předáno 28.10. ve frankfurtské katedrále. Ve zdůvodnění se říká, že Schlögel se zasadil o to, aby osudy vyhnaných byly posuzovány v evropských souvislostech. E. Steinbachová zdůraznila, že osudy vyhnaných se dotkly všech Němců. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.12.2012, str. 4


Odškodnění obětem Nacionálně socialistického podzemí

Oběti útoků pravicově extrémistické skupiny „Národně socialistické podzemí“ a jejich pozůstalí dostali minulý rok od spolkové vlády podpory ve výši 900 000 euro. Kromě paušálních výplat ve výši 5 tisíc až 10 tisíc euro byly k dispozici i další prostředky na určité účely, např. therapeutické ošetření. FAZ, 30.10.2012, str. 4


KDU-ČSL brzy nebude křesťanská

Vedoucí činitelé českých křesťanských demokratů zvažují změnu v názvu strany, aby strana mohla získat více voličů. Šéf strany KDU-ČSL P. Bělobrádek řekl deníku „Právo“, že existuje 8 až 10 alternativ. Uvažujeme vynechat v názvu strany slovo „křesťanská“. Budeme to zvažovat na sjezdu strany. SZ, 13.9.2012, str. 11


Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme, Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, a Českým národním sdružením. Praha, listopad, 2012.Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz