Listy č. 152

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého a rakouského tisku


Oběti masakru z Dobronína našly poslední odpočinek v Jihlavě

V Jihlavě byly pozůstatky 12 Němců, kteří po válce v květnu 1945 byli v obci Dobronín Čechy zavražděni, pohřbeny 15.9.2012. Farář z vlasti Dieter Lang, jehož rodina pochází ze Stonařova (jižně od Jihlavy), toto místo navštívil poprvé v r. 1990. Ačkoliv se zde nenarodil považuje obec za svou vlast. Na přiložené fotografii jsou mimo jiné Petr Ivan Božík, jihlavský farář, novinář Miroslav Mareš, Lída Rakušanová, Josef Rakušan, David Vondráček. Jihlavská policie prý nemohla zabránit českým nacionalistům účast při pohřbu. SZ, 21.9.2012, str. 1 a 2

Pozn. red.: Víme, že oběťmi byli členové či dokonce funkcionáři nacistické strany, a nadto jeden z nich byl členem SS a jeden SA – tedy váleční zločinci. Víme, že pravděpodobnou příčinou jejich smrti bylo vyřizování účtů mezi Němci či Rakušany samými. V době nacistické okupace někteří z Němců poslali jiné Němce, komunisty či sociální demokraty do koncentračního tábora. Ti pak po návratu z koncentračního tábora za pomoci dalších Němců, Rakušanů, pravděpodobně i Čechů, vzali zákon do svých rukou. Německo-rakouský prvek nad českým zde zřejmě převažuje, ale účelově je vše líčeno jako český zločin.


Ackermann-Gemeinde vyznamenal spolek Antikomplex

České organizaci Antikomplex udělil AG Medaili uemíření. Vyznamenání převzal předseda Spolku Ondřej Matějka v lužickém Budyšínu z rukou německého poslance EP, Martina Kastla. Ten ve svém laudatio zdůraznil, že Antikomplex buduje četné mosty v Evropě. Za rakouský landsmanšaft popřál Antikomplexu Gerhard Zeisehl, jenž připomněl společné akce rakouského landsmanšaftu s Antikomplexem, např. výstavu „Zmizelé Sudety“. SP, 12.9.2012, str. 7


Jiří Blažek kritizuje výuku dějepisu

Na letošní Den vlasti sudetských Němců ve Vídni a Klosterneuburgu byl jako host přizván český učitel chemie a tlumočník Jiří Blažek. Kriticky probral sudetskou problematiku při výuce dějin na českých školách. V r. 2009 si přálo 65% občanů, aby Benešovy dekrety dále platily, 8% by je zrušilo. Jak mohou být dvě třetiny občanů 65 let po válce zajedno s takovými názory. Žáci 5. tříd vědí, že sudetští Němci bez odporu propadli nacismu, nenáviděli demokratickou ČSR a s radostí ČSR zničili. Německá menšina byla neustále pod vlivem nacistické teorie, že německý národ má své poslání a je nadřazený jiným národům, zejména Slovanům. Sudetští Němci slepě poslouchali A. Hitlera. Protektorát je popisován temně, vraždilo se, popravovalo. Marně byste čekali, že bude něco uvedeno o českých masakrech na Němcích, alespoň v Ústí nad Labem a v Brně. SP, 13.9.2012, str. 7


Franz Katzer: Velké soupeření. Boj sudetských Němců pod K. Henleinem

V publikaci autor zdokumentoval nedemokratické poměry v ČSR v meziválečném období. Šovinistické názory českých politiků jsou v „Desateru českého lidu“, který ve výtahu zní: 1. Podporujte české obchody. 2. Vybírejte svého lékaře, advokáta, domácího učitele jenom z čs. kruhů. 3. Vystříhejte se německého způsobu myšlení, vylučte stopy německé kultury ve svém životě. 4. Nečtěte žádné německé zábavné noviny a knihy. 5. Doplňujte své vzdělání pomocí francouzských a anglických učebnic. 6. Navštěvujte české kavárny, hostince 7. Vyžadujte všude užívání češtiny, i při obsluze. 8. Navštěvujte české lázně a ozdravovny, cestujte po Slovensku a po Lužici. Pro potěšení necestujte do Vídně, Berlína, nebo jiných německých měst. 9. Vybírejte si své přátele z osob, kterým české názory nejsou cizí. 10. Buďte členy v českých spolcích a českých politických stranách. Plňte vždy a všude národní a vlasteneckou povinnost. (Únor 1919) SZ, 11.9.2012, str. 3


Den Vlasti rakouských sudetských Němců ve Vídni a Klosterneuburgu 2012

se konal 22.9.2012 ve Vídni, kde byla prezentována kniha I. Engelmannové „Liberec a jeho židovští občané – příspěvek k dějinám kdysi německého města v Čechách. Byl promítán i film Habrmannové. V Klotereneuburgu následující den se konal koncert, v kostele vystoupil prof. dr. B. Demel z Německého řádu. Jiří Blažek, učitel z Čech, měl přednášku „Obraz sudetských Němců v ČR“.

SP, 13.9.2012, str. 5

Vzpomínky na most v Ústí nad Labem…

31.7.2012 na mostu v Ústí nad Labem promluvil Gereit Fritsche. Mimo jiné řekl: „Dnes je již málo těch, kteří v tento den byli na tomto mostě, ještě méně je těch, kteří byli svědky událostí nebo dokonce byli postiženi. Je jiná doba, ve které pseudohistorikové rozšiřují svá vadná učení o skutečnostech. Na tomto mostě před 7 lety byla upevněna pamětní deska, která neuvádí, že oběťmi byli sudetští Němci. Sešli jsme se zde, abychom vzpomněli těch, kteří se stali oběťmi vrahů. Vzpomínáme na ty, kteří byli štváni ústeckými ulicemi a svým pronásledovatelům nemohli uniknout, kteří se topili ve vodě, kteří byli zavražděni na náměstí, kteří byli utlučeni před nádražím, byli vyhnáni na most a tam ubiti, zastřeleni, kteří byli hozeni do Labe a zastřeleni, kteří při náhodné nebo úmyslné explozi v Krásném Březně, což vyvolalo násilí, nakonec zahynuli, jejichž pozůstatky byly pak uskladněny v krabicích a nás jen těší, že mnozí z nich našli svůj odpočinek v Chebu. Mnozí zažili násilí, přežili, nyní dožívají. Vzpomínáme na Anni Bostmannovou, která s dcerou a sestrou byly vhozeny do řeky, ale přesto přežily. Jménem všech obětí děkujeme všem, kteří našli cestu k mostu. Vyjadřují přání, aby představitelé města našli též cestu k mostu, což letos, v r. 2012, neučinili. SP, 13.9.2012, str. 5

Pozn. red.: Typicky štvavý sudeťácký projev, zapomínající na zavražděné Čechy nacisty, konkrétně též sudetskými Němci, z Ústecka z období 1938-1945 a obzvláště také na české mrtvé a raněné z exploze v Krásném Březně.


Dr. Hana Mewiserová: ČSR ostrov demokracie?

V četných dějepisech, zejména ve školních učebnicích, byla republika označována za „ostrov demokracie“. Boj Němců za sebeurčení v březnu 1919 byl českým vojskem brutálně potlačen, mezi Němci bylo 60 mrtvých a přes 100 těžce zraněných. Pražská vláda byla partiokracií, v níž hlavní slovo měla „pětka“. Němcům byl vzorem Adolf Hitler, který dovedl strhnout posluchače svým projevem. V ČSR byly kraje vytvořeny tak, že ze 14 sudetoněmeckých krajů jen ve dvou měli Němci převahu, a to v Karlových Varech a v České Lípě. V ČSR byly některé knihy z Německa zakázány. Rozsáhlá cenzura postihovala sudetoněmecké noviny.

SP, 13.9.2012, str. 3

EUFV zvolila novou radu

Delegáti a generální rada Evropské unie pro utečence a vyhnané se sešli 18.8.2012 na schůzi v Hamburku. Zvolili za předsedu generálního shromáždění Rudi Pavelku ze slezského landsmanšaftu, viceprezidentem se stal Jan Skalski z polských východních oblastí. Generálním sekretářem rady bude Georges Mouktaris (Kypr) a Gottfried Hufenbach, landsmanšaft Východní Prusku. V generální radě je též zástupce sudetoněmeckého landsmanšaftu v Rakousku a zástupce lidových landsmanšaftů v Rakousku. SP, 13.9.2012, str. 2

Pozn. red.: Generální rada, jak vyplývá z uvedeného, je převážně záležitostí zástupců různých landsmanšaftů, placených zřejmě z peněz EU.


XXI. Colloquia Ustensia

Od 19.8. do 1.9.2012 se sešlo asi 40 žen a mužů na XXI. Colloquia Ustensia, organizovaného Ackermann-Gemeinde a univerzitou v Ústí nad Labem. Účastníci shlédli v Beuronské kapli v Teplicích putovní výstavu „Zničené kostely v severních Čechách“ Jen v oblasti Ústecka v letech 1945 až 1989 zmizelo 536 kostelů, kaplí, klášterů, synagog a židovských hřbitovů. Spoluzakladatel Colloquia Ustensia prof. Karl Heinz Plattig, čestný občan svého rodného města Bíliny, zajistil exkurzi do bílinské povrchové těžby uhlí. SZ, 14.9.2012, str. 11


28. vlastenecké setkání Tachovských ve Weidenu

V patronátním městě se sešli Tachovští. Mezi mladší krajany přišli budoucí pečovatelé o styky, Thomas Brandel a Míra Křížek, oba do 30 let. S Křížkem se pečovatelům dostává zástupce mladé české generace, což je signál pro budoucnost. SZ, 21.9.2012, str. 20


Pomník osvoboditeli sedláků Hansi Kudlichovi

Vděční občané okresů Bílina, Duchcov a Teplice postavili H. Kudlichovi, vůdci sedláků za monarchie, pomník. V r. 1848 se postavil do čela revoltujících sedláků.

SP, 14.9.2012, str. 15


Činnost pražského úřadu sudetských Němců

Bývalý předseda Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Hans Korbel, se sešel v Opavě s P. Bartonem, aby s ním projednal současnou situaci Němců zůstavcích ve vlasti ve Slezsku a též v celé ČR. Bartoň mu poděkoval za výbornou činnost. V Praze Barton přijal Klause Hoffmanna, člena sudetoněmeckého landsmanšaftu SRN, a Bruna Klemsche, organizátora landsmanschaftu, který se stará o Němce na Svitavsku. SZ, 21.9.2012, str. 2


Německo-český pracovní kruh pro dějiny a přítomnost uspořádal seminář

Síla z kořenů“ pod heslem „Oddělené cesty vedou k jednomu cíli“, který se konal v mezinárodním středisku duchovní obnovy v Hejnicích, okres Frídland.

SZ, 21.9.2012, str. 10


Hans Reitzner: Sudetoněmecké oběti fašistického násilí po r. 1938

Členové dělnického hnutí nechtěli „domů do Říše“, kde bylo gestapo a koncentrační tábory. Po vpochodování německé armády přišlo gestapo. Ve známém ašském projevu K. Henlein vyzýval k honičce: „Naše protivníky zavřeme, až budou černí.“ „Zrádce lidu“ nebo „české pacholky“ odvezli do KT, Dachau, Mauthausen. K. Henlein ve svém projevu v srpnu r. 1941 ve Vídni označil autonomii, kterou požadoval v 30. letech pro sudetské Němce, za maskování, aby mohl požadovat připojení k říši. Po 11 měsíců po „osvobození“ začala německá útočná válka. Padlo v ní asi 300 000 sudetských Němců. I ti jsou též obětí. SZ, 21.9.2012, str. 14


Schůzka bývalých občanů Bezdružic

Již po několik let se konají tyto schůzky v Heiligenhofu v Lázních Kissingen. Byl promítnut film o dějinách sudetských Němců od osídlení po dnešek. Večer skončil zazpíváním písně „Žádná hezčí země“. SZ, 21.9.2012, str. 10


Norbert Quaiser: Nový předseda hesenské skupiny vyhnanců

Siegbert Ortmann předpokládá, že hesenský premiér v dohledné době pojede na formální návštěvu ČR. Nebude sledovat však hospodářské aspekty, nýbrž kulturní a dějinné. Neměl by kopírovat H. Seehofera. Jelikož ve školách se téma o vyhnání volí volně, měly by být pro školy putovní výstavy o vyhánění. Na základě bezprávních dekretů z r. 1945 byly vyhnaným v Polsku a ČSR odebrány četné majetky. Proto také hesenský Svaz vyhnaných (BdV) nemá pochopení pro další reparace ve prospěch Řecka. Pokud jde o odškodnění německých nuceně nasazených, se hesenská FDP připojuje k bavorské iniciativě. O cestě hesenského premiéra do ČR by se mělo ještě jednou jednat. SZ, 21.9.2012, str. 10


Kasárna císaře Karla I. v okrese Bílina

V říjnu 2010 při podzimním zasedání ve franckém Gerolzhoffenu byla delegací občanů z Bíliny, dokonce i starostou Josefem Hořáčkem, pozvána skupina Němců k prohlídce městského archivu v Bílině. Kronika začíná rokem 1212 a končí volebními výsledky z 12.6.1938. V r. 1848 byly u Bíliny postavena „bílínská kasárna“ pro jezdectvo. Zde také sloužil pozdější císař Karel I. jako mladý důstojník.

Když 9.10.1938 německá vojska vpochodovala do Bíliny, byly celé Sudety osvobozeny od ČSR. Čs. armáda opustila Bílinu a odtáhla na Louny za hranice Československa. SZ, 5.10.2012, str. 13


Generální konzul ČR J. Hlobil přednášel v Bamberku

na téma Česko-německé vztahy. Na diecézním shromáždění Ackermann-Gemeinde Rottenburg-Sttuttgart promluvil prelát prof. Dr. Helmut Moll na téma Sudetští mučedníci nacistické ideologie a poválečné bezpráví. SZ 5.10.2012, str. 4


Kritická česká autorka Kateřina Tučková

před 3 lety vzrušila českou veřejnost románem o vyhánění Němců. Jako mladá autorka napsala dílo „Vyhnání Gerty Schnirchové“. Tučková přišla jako studentka do Brna, kde se seznámila s osudem vyháněných Němců. Děj knihy končí v r. 2001.

SZ, 5.10.2012, str. 11

Rakušané v úřadu sudetských Němců v Praze

Zemský hejtman Horních Rakous a nositel sudetoněmecké Karlovy ceny, Josef Pühringer, navštívil P. Bartoně v jeho úřadě za přítomnosti rakouského velvyslance Ferdinanda Trauttmansdoffa. SZ, 5.10.2012, str. 1


Nový pečovatel o německé katolíky v Praze navštívil P. Bartoně

Martin Leitgöb, redemptoristický páter, který se narodil v Dolních Rakousích, bude působit v Praze v kostele sv. Kajetána, který patří řádu redemptoristů.

SZ, 5.10.2012, str. 2


Seminární týden „Německo-české vztahy“ v Lázních Kissingen

Na semináři od 18. do 23.11. bude mezi četnými přednášejícími i Herma Kennelová, jež bude předčítat ze svého románu „Kamenná“, Bedřich Hloušek, novinář z Prahy, který bude přednášet na téma „Německo-česká politika – vnitřní pocity dopisovatele. O německo-české spolupráci promluví Franz Pany.

SZ, 5.10.2012, str. 2

Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením. Praha, listopad, 2012.Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz