Listy č. 144

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého a rakouského tisku


Generace sudetských vnuků chce stavět mosty, ale trvá na nároku na vlast

Sudetských Němců je méně. Žádné statisíce lidí v sále norimberského veletržního prostoru, ale pouhých 20 000 návštěvníků.

Setkání menšiny se opakují, ačkoliv historická tvorba slov „národnostní skupina“, byla již dávno odhalena jako pojem „boje národního kmene“, který kdysi propagoval Adolf Hitler.

Svaz vyhnaných (BdV) dnes mluví o 1,3 milionech členů, ač kdysi míval 2 miliony. Kdysi silná mládež sudetských Němců má 3000 členů. Každoročně bývá stanový německo-český tábor v Gaisthal v Hornofranckém lese. Někteří mladí lidé nechtějí být dorostem landsmanšaftu. Jako důvod uvádějí Witikobund, který o srazu zasedá v sálu „Istambul“. SdZ, 29.5.2012, str.5


Bolestné za pobyt v táboře (DPA)

Letošní svatodušní setkání sudetských Němců bylo poznamenáno citelným sblížením mezi vyhnanými a českou vládou. Nespokojenost způsobuje především pražské odmítání oficiálně vést rozhovory se sudetoněmeckým landsmanšaftem. Předseda landsmanšaftu F. Pany mluví o neměnném, ustrnulém postoji Prahy, krátkodobě nepočítá se spekulativními úspěchy. Seehofer opětovně nabádal vládu v Praze k oficiálnímu narovnání s tématem „útěk a vyhnání“. Stejně jako funkcionáři vyhnaných poukázal na tzv. Benešovy dekrety, které vytvořily předpoklad pro odsun německé menšiny z Československa. Šéf CSU dále mluvil o nesnázích, které by se měly zvládnout. Současně vyzval P. Nečase, českého premiéra, aby oplatil jeho návštěvu v ČR a přijel ještě letos do Mnichova. Jako důkaz o tom, že sudetští Němci se vyrovnali s německými ohavnostmi z doby nacistů, uvedl, že Maxe Mannheimera, přeživšího holocaust, vyznamenali evropskou cenou Karla IV.

Jako oběť nacistických zločinů proti lidskosti má Mannerheimer dosud odvahu a sílu jako pamětník pomocí přednášek bojovat proti pravicovému extremismu, jak bylo uvedeno v laudatio. Mannheimer řekl, že teroristické vraždy cvikovské buňky na cizincích obnovily v něm vzpomínky na teror nacistů.

SdZ, 29.5.2012, str. 5


Steinbacherová chválí Seehofera

Předsedkyně Svazu vyhnaných (BdV) pochválila H. Seehofera, předsedu CSU, který se zasazuje o uznání památného dne vyhnaných a také pro odškodnění německých nuceně nasazených. Podle Seehofera by si toto odškodnění vyžádalo asi 200 milionů euro. Seehofer řekl: „V Evropě platíme za všechny, mohli bychom platit také za německé nuceně nasazené. Podle odhadu BdV dosud žije 10 tisíc až 40 000 nasazených osob, které za sovětského režimu po válce byly nuceně nasazené, často na Dálném východě. Každý z žijících by měl dostat 5000 euro. O svatodušních svátcích Seehofer řekl, že při setkání s předsedy koaličních stran 4.6. tuto otázku projedná. FAZ, 30.5.2012, str. 2


Esesák Faber zemřel

Rodilý Nizozemec Karel Faber byl za druhé světové války strážcem v koncentračním táboře a podílel se na zločinech proti spoluobčanům a příslušníkům nizozemského hnutí odporu. Po válce získal kolaborant německé občanství. SRN odmítala poukazem na občanství po desítky let jeho vydání nizozemským úřadům. Naposledy případ Faber zkomplikoval návštěvu německého prezidenta Gaucka v Nizozemsku. Faber zemřel ve věku 90 let v Ingolstadtu, kde žil od šedesátých let nerušen německými sousedy. FAZ, 20.5.2012, str. 5

Nepotrestaný nacista

Klaas Carel Faber jako dobrovolný esesák se zúčastnil vraždění v koncentračním táboře Westerebork. Jeho bratr byl za tyto zločiny popraven. Klaasův rozsudek smrti byl pozměněn na doživotní žalář. O Vánocích 1952 se mu podařilo z vězení utéct do Německa. Tam se stal z Fabera Němec na základě Hitlerova výnosu, podle něhož zahraniční příslušníci ve zbraních SS, policie a branné moci dostávali německé státní občanství. Toto jej chránilo před vydáním, i když se Nizozemci snažili. Zemský soud v Düsseldorfu vyšetřování v r. 1957 zastavil. V r. 1961 se Faber přestěhoval do Ingolstadtu, kde žil pak přes 50 let. Ještě v r. 2004 tamní zemský soud odepřel uskutečnit nizozemský rozsudek. V r. 2012 se o to Nizozemci pokoušeli opětovně v domnění, že bavorská justice rozhodne jinak. Faber 24.5. však zemřel na klinice v Ingolstadtu. Spiegel, 23/2012, str. 154

Pozn. red.: Kolik gestapáků, kteří „pracovali“ v tzv. „protektorátu“ bylo za své zločiny odsouzeno? Téměř nikdo. Jinde to bylo obdobné. SRN si své zločince chránila a dokonce po léta platila i neněmeckým esesmanům penze.


12. literární zasedání Ackermann-Gemeinde v Mohuči

Moderátor N. Irgang uvedl jako stavitele mostu všechny literáty od Nerudy po Urzidila. Jako příklad uvedl i na podzim 2011 zemřelého J. Grušu. Takoví lidé mají smysl jen tenkrát, když na obou stranách mostu se nalézají lidé, kteří jsou schopni jít přes most.

Spisovatel a novinář Jan Urzidil (1896-1970) byl jedním ze stavitelů mostů mezi německou a českou kulturou. Jsem internacionální, říkal o sobě J. Urzidil. M. Hájková-Berthová z Freiburgu informovala o životě a díle Jana Nerudy, který šířil mezi Čechy znalost o německé kultuře. LZ, 29.5.2011, str. 3 přílohy Forum


5. mezinárodní studentský festival v Brně

Počátkem května 2012 byl v divadle Barka v Brně studentský divadelní festival. „Otáčecí jeviště Brno“ se koná od r. 2008, od kdy se tam setkávají studentské divadelní skupiny, aby hráli v němčině. Byli zde studenti z Vídně, z Lipska, Drážďan, Pětikostelí. Veliký úspěch měla studentská skupina filosofické fakulty Masarykovy univerzity . LZ, 29.5.2012, str. 3 přílohy Forum


Landeszeitung má dva důvody k oslavě: plnoletost a nové uspořádání

Slavnosti na německém velvyslanectví v Praze se zúčastnili čestní hosté z kultury, ekonomiky a z médií. Při zahájení německý velvyslanec Detlev Lingmann zdůraznil, jak Landeszeitung přispívá k vlivu německého jazyka v ČR. Přítomen byl i František Černý, bývalý český velvyslanec a otec pražské literárního domu. Jaroslav Hanák, předseda českého svazu průmyslu, se slavnosti též zúčastnil.

LZ, 29.5.2012, str. 1 přílohy Forum


Dny shody v Českém Těšíně

Svaz Němců Těšínského Slezska a Goethův ústav uspořádaly také letos v Českém Těšíně „Dny shody“. Byly promítány nové německé filmy, konaly se vzdělávací semináře pro učitele němčiny. Účelem je vzbudit zájem mladých o německý jazyk. Goethův ústav má v ČR tři partnerské školy: v Břeclavi, Českém Těšíně a Liberci.

Studentům obchodní akademie v Č. Těšíně byly promítnuty německé filmy, aby si ověřili, jak rozumí němčině. Do kina Central v Č. Těšíně přišli na promítání filmů také žáci okolních škol. Viděli nové filmy Vina a Spojení Kebab a z klasiků Ďáblův generál. V městské knihovně byla výstava plakátů se čtením.

LZ, 29.5.2012, str. 2 přílohy


Německá menšina v Chorvatsku

Kdysi největší menšina v bývalé Jugoslávii, nyní v Chorvatsku, zápasí o svoji identitu. Označení zdejších Němců jako Podunajských Švábů vzniklo proto, že většina jich pocházela ze Švábska. Druhá světová válka způsobila obrovské lidské a hmotné ztráty. Značný počet Podunajských Švábů byl evakuován do Německa a Rakouska.

Podle závěrů předsednictva antifašistické rady národního osvobození Jugoslávie z listopadu 1944 byli Podunajští Švábové prohlášeni za viníky nacistických násilností. Až v r. 1992 bylo založeno Německé společenství v Záhřebu. LZ, 29.5.2012, str. 4 přílohy


Německá menšina v Chorvatsku bez německé mateřštiny

Podle sčítání lidu v r. 2001 jen 3000 chorvatských státních občanů uvedlo, že jsou Němci. Časopis „Deutsches Wort“ (Německé slovo) se vydává již 15 let. Tragické je, že Němci v Chorvatsku již neumí německy, ani v rodinách proto německy nemluví.

LZ, 29.5.2012, str. 4 přílohy Forum


Soutěž v němčině v Havířově

V soutěži německé menšiny se žáci zabývali hospodářskými vztahy mezi SRN a ČR. Heslem bylo „Německé firmy a obchodní řetězce“. V březnu se soutěže v Havířově zúčastnili žáci středních a odborných škol ve věku od 15 do 18 let. Hospodářství prospívá také v září 2011 založené Oblastní byro Německo-české průmyslové a obchodní komory v Ostravě. Žáci této oblasti němčinu dostatečně ovládají, mohou se bavit a i básnit v rýmech. LZ, 29.5.2012, str. 2 přílohy Forum


Školení IFA pro vedoucí střediska setkávání

Díky finanční podpoře Ústavu pro zahraniční vztahy (IFA) a bavorského ministerstva práce a sociálních záležitostí, rodinu a ženy mohla kulturní ředitelka Ch. Seifertová zahájit druhou část projektovaného školení. M. Dzingel, předseda Zemského shromáždění Němců…, odpověděl několik otázek, které se týkaly projektu „Krůček po krůčku do sousední země“ anebo „Němčina nekouše“. Další školení bude v červenci 2012. LZ, 29.5.2012, str. 2 přílohy Forum


Odpírané odškodnění

Téměř 24 000 přeživších holocaust čeká na jednání Spolkového sněmu SRN, protože v r. 2002 přiznané podpory na odškodnění pro oběti nacismu jim nebyly dosud poukázány. Váhání je zdůvodňováno četnými nejasnostmi. Jenom pomocí nového zákona mohou pracovníci ghett získat odškodnění. Levicová frakce chce vládu požádat, aby předložila nový zákon o důchodech pro bývalé oběti ghett.

SdZ, 25.5.2012, str. 6


CDU a FDP klesá počet členů (dpa)

S výjimkou Zelených ztratily velké strany členy. Jen Zelení zaznamenali přírůstek. Koncem dubna 2012 měly německé strany následující počet členů : CDU 484 397, SPD 484 392, CSU 150 595, Levicoví 69 458, FDP 63 121, Zelení 59 210. Nejvyšší věkový průměr měli Levicoví 60 let, CDU a FDP 59 let. SdZ, 20.5.2012, str. 6


Německo-polský dějepis

Za dva roky má vyjít první svazek německo-polského dějepisu, který v obou státech budou používat jako přípustný pro druhý stupeň škol. Tato informace byla oznámena u příležitosti 40 let existence Německo-polské komise pro školní učebnice na Ústavu Georga Eckerta v Braunschweigu. Komise byla založena v r. 1972 pod záštitou komisí UNESCO obou států a je pokusem o překonání národních hledisek. Tato učebnice byla ve SRN dlouho sporná. FAZ, 26.5.2012, str. 4


Neonacisté propuštěni

Spolkový soudní dvůr v Karlsruhe zrušil příkaz k zatčení domnělých podporovatelů neonacistické buňky nacionálně socialistického podzemí (NSU). Proti obviněnému Holgerovi pro vyšetřovací vazbu nejsou potřebné důkazy. SdZ, 28.5.2012, str. 1


Německo zůstává obchodním partnerem číslo jedna

Mirjam Schwanová a Hannes Lachmann z Německo-české průmyslové a obchodní komory v Praze mluvili o přednostech a nevýhodách českého trhu. Objem obchodu mezi ČR a Bavorskem je třikrát vyšší než celý obchod mezi ČR a USA. Podle posledních údajů objem přímých českých investic v Bavorsku činí 77 milionů euro. Německo-česká bilance zahraničního obchodu již po několik let vykazuje český přebytek, který však od doby krize se neustále zmenšuje. Toho času činí 2,3 miliardy. Německé vývozy se neustále více blíží dovozům z ČR.

LZ, 29.5.2012, str. 5


Den vzpomínání na vyhnané

V městské hale ve Welsu (Horní Rakousy) se 9.6.2012 konal den vyhnaných sudetských Němců, sedmihradských Sasů, karpatských Němců, podunajských Švábů a vyhnaných z Bukoviny. Moderoval dr. Fr. Gumpenberger.

SP, 10.5.2012, str. 2


Sudetoněmecký protest proti ignoranci rakouské vlády

Sudetoněmecký landsmanšaft v Rakousku na svém hlavním shromáždění v polovině dubna vyjádřil svoji nespokojenost s ignorancí rakouské vlády a dřívější rezolucí z 18.4.2009 a z 9.4.2011, kdy vláda odmítla poskytnout aktivní „diplomatickou ochranu“ při prosazování sudetoněmeckých nároků na nápravu v duchu lidských práv. Náš protest je také proti tabuizování našeho vyhnání z vlasti.

SP, 10.5.2012, str. 1


Kruh Willi Wanka zasedal v Horní Plané

Mezinárodní kruh W. Wanka zasedal ve dnech od 28.4. do 31.4. 2012. Na programu bylo téma „Možnosti řešení problémů mezi Čechy a sudetskými Němci“. Konala se též přednáška o „mýtech a omylech v nahlížení na českou minulost“. SP, 10.5.2012, str. 7


Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška


Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením. Praha, 19.června 2011. Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz