Listy č. 143

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého a rakouského tisku


B. Posselt: Bojovník s odvahou – Rudolf Kučera měl 65 let

Český vědec, spolupracovník Charty 77, nositel medaile Adalberta Stieftera, Rudolf Kučera, dosáhl 65 let. Kučerova babička se stala obětí nacistického teroru v Terezíně. R. Kučera je pionýrem česko-sudetoněmeckého porozumění a bojovník Panevropského hnutí. Vydával ilegální časopis „Střední Evropa“. Vážil si ho V. Havel, kardinálové Vlk i Duka. Před sametovou revolucí stával s P. Pithartem jako stavební dělník u míchačky na beton. Býval nenáviděn „Benešovci“, nacionalisty i starokomunisty, někdy jen nenávistníky. SZ, 20.4.2012, str. 6 a 7


Příliš rušno v Sudetoněmecké kanceláři na Malé Straně

Ministerský předseda Saska-Anhaltska dr. Reiner Hasaeloff 12. dubna 2012 navštívil českého premiéra Nečase, kardinála Duku, sudetoněmeckou kancelář. Přislíbil, že státní kancelář v Magdeburku bude v budoucnu se sudetskými Němci v ČR spolupracovat. Dalším návštěvníkem sudetoněmecké kanceláře byl Jiří Karas, bývalý křesťanskodemokratický politik a současný velvyslanec ČR v Minsku, jenž poděkoval za vše, co kancelář učinila pro smíření.

Následnými hosty byla skupina landsmanšaftu z Lipska. Sudeti z Prahy a z Lipska úzce spolupracují. SZ, 20.4.2012, str. 1 a 2


Výstava v Moravském zemském muzeu

Podnětem k výstavě bylo 21. Německo-české sympozium v Brně „Dialog ve střední Evropě“. Martin Reissner poukázal na německé, slovanské a židovské kořeny Moravy. Místopředseda (?) jihomoravského kraje Václav Božek zdůraznil, že poválečná generace nemá podíl na bezpráví. Přeje si sociálně spravedlivou Evropu.

SZ, 20.4.2012, str. 5

Úsilí o „čtvrtou Velkoněmeckou říši“

Ministr vnitra Severního Porýní – Vestfálska Ralf Jäger (SPD) zakázal pravicově extrémistické „kamarádství Waltera Spangenberga“, jehož členové glorifikovali národní socialismus a usilovali o čtvrtou Velkoněmeckou říši. FAZ, 11.5.2012, str. 4


Pražský literární dům, Antikomplex a sudetoněmecká kancelář o Dobroníně

Koncem března 2012 četla Herma Kennelová v Pražském literárním domě německých autorů ze své knihy „Bergsdorf“ (Kamenná), což je kniha o osudu Němců na Jihlavsku v letech 1938-1945. Přítomen byl též dr. Viktor Bezdíček, lektor vydavatelství Paseka, a Ingo von Voss z německého velvyslanectví v Praze. Autorka měla 7 čtení v ČR, jedno také v Dobroníně. Až na četbu v Ústí nad Labem byly návštěvy velmi dobré. Diskusi v Praze moderoval Ondřej Matějka z Antikomplexu.

Mluvil též Peter Barton ze sudetoněmecké kanceláře, Luděk Navara z Mladé fronty, lektor nakladatelství Paseka Viktor Bezdíček. Nic nemůže vraždění lidí ospravedlnit, žádná kolektivní vina, žádné světové dějiny a vůbec ne žádné „předtím“. Před každým „předtím“ je jiné „předtím“ je i u 4. března 1919 s březnovými padlými, o kterých v dnešní ČR téměř nikdo nic neví. Bezpráví s „předtím“ je levná výmluva, která však nemůže ospravedlnit zločiny. To platí také pro Dobronín nebo pro Bor u České Lípy, kde v r. 1945 došlo k obdobnému masakru. Následně hosté diskutovali s ředitelkou Pražského literárního domu a s autorkou Hermou Kennelovou. K hostům patřil i Ingo von Voss nebo Toman Brod, bývalý vězeň KT. SZ,20.4.2012, str. 5


Udělení ceny Stavitel mostů v Schönsee

Po šesté udělali Bavoria Bohemia cenu stavitel mostů. Čestnou cenu získal také plzeňský biskup monsignor František Radkovský. Udělování cen probíhalo v hale centra Bavaria Bohemia za účasti 120 německých a českých hostů z politiky, ekonomiky, vzdělání a církve. Úvodem pozdravila Anne Gerlachová, Hans Eibaueer a Václav Vrbík, zástupce oblasti Plzeň. Hosty uvítal plzeňský primátor Martin Baxa, který též biskupu F.Radkovskému předal čestnou cenu a poděkoval mu za činnost pro porozumění a usmíření mezi Němci a Čechy. Mezi letošními nositeli ceny byli též družební výbor Schwandorf a Sokolovo, podpůrný spolek poutního kostela Maria Kulm, Pavel Fencl z Prachatic, H. Frickinger z Pasova, profesor Tomáš Jílek z Plzně a Rita Kielhornová z Berlína. SZ, 20.4.2012, str. 7

Pozn. red.: František Radkovský, biskup plzeňský, se zřejmě zúčastňuje řady akcí, které pořádají sudeti nebo organizace či lidé s nimi spjati. Často si z takových setkání odnáší nějakou cenu. Má mons. Radkovský ještě dostatečný prostor pro řádný výkon svého biskupského úřadu?


M. Bauer: 21. německo-české symposium „Dialog ve střední Evropě“ v Brně

Asi 300 účastníků ze SRN, Rakouska, ČR a Slovenska se zúčastnilo v brněnské Redutě 21. symposia „Dialog ve střední Evropě. Téma „Očekávání východně středoevropských států od Německa a německá evropská politika“. Diskutoval Martin Kastler z Ackermann-Gemeinde a Jakub Patočka. Situaci v Maďarsku kritizoval Paul Levandai. Jaroslav Rudiš se zabývá také „divokým“ vyháněním. Vzpomenut byl zemřelý Ján Mlynářík a Jiří Gruša. Úvodní projev měl prof. Petr Drulák z Ústavu pro mezinárodní vztahy v Praze. Zúčastnil se také dr. P. Pithart. Podle B. Posselta bylo vždy něco jako spojené státy Evropy. Silná evropská federace je v zájmu českých zemí. Bavorsko je na okraji Německa, ale v centru Evropy. Spolupracovat s Rakouskem a ČR je přáním sudetských Němců.

SZ, 20.4.2012, str. 1 a 3


Markus Bauer: Brněnská konference: vítězné příspěvky soutěže esejí

Prvním třem vítězům předal M. Kastler, předseda Ackermann-Gemeinde, doklady o cenách. První cenu (500 euro) získal Lukáš Dulíček, druhou cenu pak J. Syrovátka z církevního gymnázia v Plzni a třetí Filip Dembický. SZ, 20.4.2012, str. 3 a 4


Z  Informačních Listů č.1/2012, duben – tiskového orgánu Sdružení A-G


Z úvodního slova Jaromíra Talíře, předsedy Sdružení Ackermann-Gemeinde: „Dnes si dovolím konstatovat, že vztahy mezi Čechy a Němci jsou stále lepší, podle vrcholných politiků jsou dokonce nejlepší v historii. Na tom má nemalý podíl i činnost sesterské Ackermann-Gemeinde v Německu.Říkáme, že jedním z našich úkolů je „stavět mosty“. Tato práce trvá nadále a to nejen směrem k našim sousedům, ale i mezi námi zde doma především…“. Str. 1


Složení nového předsednictva SAG na volební období 2012-2014

Jaromír Talíř, předseda, Helena Fáberová, místopředsedkyně, Daniel Hermann, P. Josef Hurt, Hans Korbel, Petr Křížek, Marie Smolíková. Předsednictva se dále účastní a hlasuje P. Adrian Zemek Opraem, duchovní rádce SAG, Jan Heinzel, jednatel SAG, Amálie Kostřížová, mluvčí Spirály SAG, a spolkový předseda Ackermann-Gemeinde. Str. 1


Konference Sdružení Ackermann-Gemeinde, nacionalismus – rasismus: staronová hrozba pro společnost? Realita, možné důsledky a křesťanské hodnoty, se konala 17. – 16. února 2012 v Praze

Na pozadí sociálních nepokojů ve Šluknovském výběžku přinesla letošní konference SAG nové akcenty do konferenční diskuse tím, že do obvyklého tématického repertoáru česko-německých vztahů přibrala i tématiku menšin obecně a romské menšiny zvlášť. Po úvodním pátečním referátu Michala Pehra (Masarykův ústav a Archiv AV ČR), který rekapituloval standardně a nepolemicky problematiku česko-německých vztahů, následovala přednáška Neely Winklmannové (Ústav pro studium totalitních režimů), která se věnovala znevýhodnění a diskriminace romského etnika v ČR… Páteční večer uzavřela projekce filmu Habrmannův mlýn, který volným způsobem převyprávěl skutečnou událost ze soužití Čechů a Němců v jesenickém Bludově… .

Po nedělní mši svaté s celebrujícími P. Václavem Umlaufem SJ, Josefem Hurtem a P. Adrianem Zemkem (duchovním rádcem SAG) u kulatého stolu zasedli Jan Stříbrný, Václav Umlauf, Jan Hartl, Patrik Eichler za moderování Daniela Hermanna (Ústav totalitních režimů). Z názorů, jež tu zazněly, byly zajímavé např. skupinka anarchistů na severu Čech se bude chovat státotvorněji, protože české vlády odbourávají stát rychleji a důsledněji, než by si anarchisté přáli (V. Umlauf), …že klasický český tisk je vůbec natolik zvulgarizován, že neposkytuje např. zásadní informace o zahraniční politice (např. o Slovensku) a že podstatnější informace musejí čtenáři hledat v alternativních médiích …(J. Eichler)…“.

Roman Kopřiva, redakčně upraveno, str. 2


XXI. Dialog uprostřed Evropy

Ve dnech 30. března až 1. dubna proběhla v brněnském Divadle Reduta v pořadí již XXI. Česko-německá konference Dialog uprostřed Evropy, tenkrát na téma „Srozumitelné sousedství?“

Zahájení konference předcházela vernisáž výstav v Moravském zemském muzeu věnovaná dvěma rodákům z Česka – Doře Müllerové a Ernstu Paulovi, kteří spojili svůj osud s bojem sociální demokracie za solidární společnost, proti nacistické ideologii a teroru, ale také proti poválečnému vyhnání Němců z Československa, s péčí o nespravedlivě postižené a s úsilím dosáhnout opětovného dorozumění a smíření mezi oběma národy.

Naléhavý tón debaty určil již úvodní projev místopředsedy Senátu ČR Petra Pitharta. Řečník se v něm svěřil s obavami z prohlubujícího se rozkladu politiky uzurpované finančním kapitálem a z krize demokratických institucí v evropském měřítku. Kritizoval nejasný postoj současné české vlády k fiskální unii, který má svůj podíl na tom, že 67 procent našich občanů dává najevo negativní emoce vůči EU. V pozadí je nepochopení nutnosti aktivního přístupu k otázkám společného evropského zájmu… .

O potřebě optimismu promluvil předseda Ackermann-Gemeinde, evropský poslanec za CSU Martin Kastler. Jsem dosud „unverstandene Nachbarn“, nechápaví a nepochopení sousedé… vzájemně harmonizovat své potřeby a odpovědně koordinovat své úsilí v evropském duchu…Sobotní program otevřel vyhodnocení esejistické soutěže na vysoce aktuální téma „Mocný soused. Očekávání východoevropských a středoevropských států od Německa a německé evropské politiky. Téma… „Zabezpečení evropského způsobu života. Hlavní tahy středoevropské politiky v době posilování nových velmocí“ vyvolalo velmi produktivní diskusi.

V moderaci novinářky Báry Procházkové rozmlouvali ředitel pražského Ústavu mezinárodních vztahů prof. Petr Drulák, ekonomka a bývalá slovenská ministryně Brigita Schmögnerová, bývalý saský ministr prof. Georg Milbradt, historik prof. Jürgen Kocka a bratislavská novinářka Katalin Juhász z maďarské národnostní menšiny. Do diskuse se zapojilo celé publikum zaujaté vztahem demokracie a kapitalismu, otázkou stále silnější, původně zdrženlivé role Německa v integraci Evropy a možnostmi střední Evropy stát se důležitým aktérem politického dění na kontinentu procházejícím finanční a ekonomickou krizí. Jan Hloušek, článek byl redakcí upraven, str. 3


Prezentace SAG na následujících akcích: 26. – 27.5. 63. Sudetoněmecký den v Norimberku, str.4


Vzpomínka

O osobní vzpomínku na prezidenta Václava Havla (*1936 -+2011) jsme požádali předsedu SAG Jaromíra Talíře. …Pro nás je mj. důležité, že se jako prezident i jako občan významně zasloužil o zlepšení česko-německých vztahů. K jeho zásluhám patří i podpora znovu sjednocení Německa... Str. 4


Blahopřejeme

Člen Sdružení Ackermann-Gemeinde, arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka… převzal odznaky kardinála… Kreace se také zúčastnili zástupci AG – Mons. Anton Otte, spolkový předseda Martin Kastle a spolkový jednatel Matthias Dörr.

Dlouholetý předseda AG ve Würzburku, bývalý spolkový předseda AG a současný předseda Institutum Bohemicum Adolf Ulmann převzal z rukou europoslance a spolkového předsedy AG Martina Kastlera a europoslankyně dr. Weisgerber Evropskou medaili za zásluhy o spolupráci mezi východem a západem, která mu byla udělena frakcí Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. Str. 5

Pozn. red.: Ve srovnání s dalšími sudetoněmeckými tiskovinami, např. Sudetenpost a Sudetendeutsche Zeitung, ale také s Landeszeitung, tiskovým orgánem Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, jsou Informační Listy celkově mírnější a citlivější ve svých formulacích, např. místo obvyklého sudetoněmeckého termínu vyhnání používají i termín násilné vysídlení. V této souvislosti je však nutné si uvědomit základní skutečnost, že ten, kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti a tak se Sdružení AG mimo jiné též prezentovalo na 63. sjezdu sudetských Němců.

Faktem dále je, že SAG, jako dceřinná organizace mnichovské Ackermann-Gemeinde, je součástí sudetoněmeckého landsmanšaftu. A tím je vše další dáno. Sledujte, pokud máte možnost, činnost německé AG i české SAG.


Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška


Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením.

Praha, 4. června 2012.

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz