Listy č. 142

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého a rakouského tisku


Nositel Karlovy ceny je pro evropského prezidenta

Německý ministr financí Wolfgang Schäuble (69) byl vyznamenán Mezinárodní Karlovou cenou 2012. Politik CDU dostal cenu 17.5.2012 za zásluhy o stabilizaci měnové unie a za jeho příspěvek k evropské jednotě. „Wolfgang Schäuble je německý vlastenec a také evropský vlastenec“, řekl ve svém laudatio Jean Claudie Junker. Při poděkování Schäuble se vyjádřil pro vývoj Evropy k politické unii a také se přímo vyslovil pro přímo voleného evropského prezidenta.

NZZ, 18.5.2012, str. 2


Vzpomínky na březen landsmanšaftu v Ennsu v Horních Rakoucích

Obětem  4. března v Ennsu byl před 80 lety postaven památník. Na slavnosti letos promluvil ing. Jiří Blažek z Prahy na téma „Obraz sudetských Němců v českých učebnicích – zacementování české národní legendy“. V učebnicích je ČR líčena jako demokratický stát s dobrými podmínkami pro menšiny.

Jiří Blažek se narodil v r. 1982 v Sokolově, vyrůstal v Kraslicích. Chemii studoval na vysoké škole v Praze. Od r. 2009 je členem sudetoněmeckého landsmašaftu. Děla rozbory situace v ČR. Své poznatky prezentuje v Geislingenu a na sudetoněmeckých sjezdech. V minulém roce jel na kole po stopách „mrtvých po česku“. Na sudetské Němce Češi pohlížejí tak, že všichni propadli nacismu, Československo nenáviděli a s radostí jej zničili. SP, 12.4.2012, str. 4

Navštivte naše vlastenecké muzeum v Nýdku

Nýdecké vlastenecké muzeum se svými vzácnými exponáty stojí za návštěvu v Augsburku-Göggingenu.Na požádání mohou muzeem provádět zkušení průvodci.

SZ, 6.4.2012, str. 14

Útěk ke konci války

Ernst Schmutzer po skončení gymnázia ve Stříbře líčí situaci v čs. pohraničí, jehož začlenění do „Rajchu“ ještě nebylo dokončeno. Po atentátu na Hitlera v červenci 1944 bylo obtížné po studentech požadovat, aby zdravili zdviženou pravicí s hlasitým „Heil Hitler“.Kam utéci, co s lidmi z východních provincií, Poznaňska, Dolního a Horního Slezska. Po útěku v povozech se někteří dostali do Čech. Když se utečenci dozvěděli o Postupimské dohodě, rozhodli se pro útěk až do Bavorska. Divoký útěk přibrzdili Američané. Další pak procházeli „divokým odsunem“.

SZ, 6.4.2012, str. 24

Poz. red.: Nicméně pozdrav Heil Hitler Němci, včetně sudetů, používali dál. Věrnost nacismu až do konce války byla pro značnou část sudetských Němců příznačná. Utečenci“ z tzv. východních provincii, pokud u nás byli ještě po válce, pobývali v republice, aniž bychom je zvali. Jejich rychlý odsun byl pro nás řešením. Země byla Němci zničená, vykradená, trpěla nedostatkem všeho, zejména potravin. Protiněmecké cítění Čechů bylo velmi silné.


Rudolf Grulich získal čestnou plaketu BdV

U příležitosti výročního přijetí Svazu vyhnaných (BdV) v berlínském paláci Korunního prince byla otevřena výstavní trilogie „Žal po vlasti“ za účasti Angely Merkelové. Sudetoněmecký církevní historik R. Gruplich obdržel čestnou plaketu BdV. SZ, 16.3.2012, str. 6

Pamětníci v Tisé a Ústí nad Labem

V Polovině února 2012 byl předseda vlasteneckého sdružení z Petrovic pozván Collegiem Bohemicum, aby si prohlédl příští muzeum v Ústí nad Labem. Po přivítání starostou Jiřím Jandáskem byly předvedeny obrazy z Tisé z doby německé okupace. SZ, 16.3.2012, str. 10


Cestujte s námi na sudetoněmecký sraz

Také letos pojede autobus z Horních Rakous na sraz o svatodušních svátcích. Bus pojede za výhodnou cenu při dostatečném počtu účastníků. Možnosti nástupu jsou ve Freistadtu, Linci a Melsu. Cestovné je nezměněno, činí 25 euro. SP, 12.4.2012, str. 5


Požaduje se vícejazyčnost

ČR má dlouhé hranice s německými státy. Přesto prvním cizím jazykem je angličtina. Proto bylo 27.4.2012 podepsáno společné prohlášení na podporu německého jazyka. Signatáři jsou: Asociace oblastí (krajů?) ČR, velvyslanectví SRN a Rakouska. Spolupráci podpoří též Goethův ústav, Německé ústředí pro zahraniční školní podporu, Rakouské kulturní forum v Praze, Rakouský ústav v Brně, Německo-česká průmyslová a obchodní komora. LZ, 1.5.2012, str. 1


Luboš Palata: Dobré vztahy mezi Berlínem a Varšavou jsou mnohdy bublina

Návrat Jaroslava Kaczyńského k moci by bylo podle redaktora Lidových novin katastrofou nejen pro německo-polské vztahy, ale též pro Polsko, jeho ekonomiku. I když Kaczyński již ve třech volbách prohrál, nenechává se odradit od svých fantazií o moci. LZ, 1.5.2012, str. 1


Hans-Jörg Schmidt: Přijdou nyní staří soudruzi opět k vládě?

KSČM by sociálně demokratickou vládu pouze tolerovala. ČSSD pořád dodržuje usnesení stranického sjezdu z Bohumína. Bývalý velvyslanec František Černý řekl: Ne. A kdyby se tak stalo, tak by to nebyli ti komunisté, s kterými jsem kdysi udělal zkušenost. Walter Piwerka, bývalý předseda Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zdůraznil: Nikoli. Praví komunisté z dřivějška jsou jako přeběhlíci v občanských stranách. LZ, 1.5.2012, str. 2


M. Dzingel: Německo-české setkání v Brodě nad Lesy

Již 20. zasedání Bavorsko-české pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci se konalo od 18. do 19. dubna 2012 v Brodě n.L. Setkání se zúčastnilo také Zemské shromáždění Němců. Na programu byly přednášky i akce pro mladistvé a byla příležitost k vzájemné výměně názorů. Martin Kötzingel z Prahy a Inge Eflerová z Trutnova jeli do Brodu n L., aby odpověděli mladým účastníkům na jejich dotazy. Ke zdaru tohoto setkání přispěla paní Aneta Browarziková, současná spolupracovnice Českého střediska v Mnichově.

LZ, 1.5.2012, str. 2 přílohy Forum


Místo setkávání v Liberci

Liberec býval vždy střediskem Němců v Čechách. Svaz Němců v Liberci a okolí čítá dnes ještě 300 členů. Byl založen v roce 1990, tehdy měl asi 900 členů. Liberecké místo setkávání je jedno z nejstarších z 13 obdobných zařízení v Čechách a na Moravě. Věra Straková je od r. 1999 jednatelkou místa setkávání. Každé úterý se koná v knihovně čtenářský kroužek. LZ, 1:5:2012, str. 2 přílohy

Svérázný kulturní život v Řehlovicích

Češi, Němci a příslušníci jiných národů již po dvanácté se účastní na svérázném kulturním dění v prostorách jednoho selského dvora v Řehlovicích. Hlavními aktéry střediska jsou Lenka Holíková a Jan Korbelík. Lenka Ovčáková předvádí dvojjazyčný dokumentární film „Ztracená a znovunalezená krajina. Lenka Ovčáková zdůrazňuje, že z hlav lidí musí zmizet hranice, takže zbudou jen na mapách. LZ, 1.5.2012, str. 3 přílohy Forum


Richard Neugebauer: Editorial

Obstojí jen tíi, co hledí do budoucna. To je možná důvod, proč na internetové stránce města Bamberg není žádná zmínka o patronátu Bambergu nad vyhnanými z Opavy. Již nehrají žádnou úlohu. V Landeszeitungu hledíme více dopředu. Náš rozhovor se středostavovským investorem Thomasem Hanauerem z Horní Falce ukazuje, jak dnes jsou živé hospodářské vztahy Bavorska do Čech. A to může být pro německou menšinu příkladem. Jinak bychom zmizeli jako Opavští z Bambergu.

LZ, 1.5.2012, str. 1 a příloha Forum str. 1


Předběžný program 63. sudetoněmeckého sjezdu

V sobotu 26.5.2012 v 9 hod. otevření výstavy knih ve veletržním středisku, d 9.30 hod. otevření vlasteneckých dílen, 10.30 hod. zahájení sjezdu s propůjčením evropské Karlovy ceny, 13.30 hod. Mezinárodní výstava Ackermann-Gemeinde, 14 hod. Fórum žen, 14 hod. sudetoněmecká mládež, 14 hod. přátelé a podporovatelé Českého rozhlasu, referuje dr. Harald von Hergel, 14 hod. Seliger Gemeinde: výstava „Ernst Paul“, 14 hod. Domovský kruh Krnov s filmem o 17. německém týdnu v Krnově, zprávy z Frývaldova, Krnova a Opavy, 14 hod. výroční schůze Středního Krušnohoří a Chomutova, 14.30 hod. výstava A. Stifterova skupina „Portréty z Čech a Moravy“, 14.30 hod. Bruna: „Němečtí starostové v Brně 1850 – 1918“, 15 hod. European Legacy Praha-Terezín před a po 1945, 15 hod. sudetoněmečtí učitelé: Cesty a zcestí německé východní politiky, 16 hod. Sudetoněmecká akademie věd a umění: Pokrok v léčení rakoviny, 16 hod. Witikobund „České učebnice – nástroj cementování českých legend“, 19 hod. Velký lidový večer, 21 hod. tanec.

Neděle 28.5.2012 11 hod. hlavní zasedání: zahájí Franz Pany, hlavní projevy: Bernd Posselt, premiér Seehofer… . SP 12.4.2012, str. 7

Pozn. red.: Složky sudetoněmeckého landsmanšaftu, Ackermann-Gemeinde, Seliger Gemeinde a Witikobund, pořádají na sjezdu výstavy.


Osudové cesty vyhnaných žen

Kancelář třetího předsedy Národní rady Rakouské republiky, Mgr. Dr. Martin Graf, zve na akci na téma „Osudové cesty vyhnaných žen“, která se koná 22.5.2012 od 17. hod v paláci Epstein ve Vídni. Při této příležitosti bude prezentována nově vydaná kniha „Osudové cesty žen.“ SP, 12.4.2012


Tomáš Krystlík: Zamlčené dějiny, svazek II.

V recenzi tohoto svazku Ernst Korn rozvádí jako pokračování svazku I. argumentací k české historiografii, kterou vydala sudetoněmecká služba médiím ve Stříbře-Plzni. Vyfotografovaný titulní list má pod obrázkem pražského orloje větší název v němčině a pod ním text „Zamlčené dějiny“. Autor se zabývá heroizací slovanství. Kolem slavismu působily četné osobnosti jako „Otec národa“ Palacký a rozdvojený T.G. Masaryk. Za hlavního představitele české touhy zničit němectví v českých korunních zemích považuje dr. Edvarda Beneše, jenž po první světové válce popíral právo Němců na sebeurčení, byl i odpůrcem katolické církve. Nikdy nebylo tolik filmů, knih divadel pro Čechy jako za protektorátu. Přesto existovala nenávist vůči všemu německému i v důsledku pocitu národního ohrožení.

SP, 12.4.2012, str. 12


Před vzkříšením mariánského pomníku na Staroměstském náměstí

Krátce po vzniku ČSR byl mariánský sloup na Staroměstském náměstí zničen. Akce byla naplánovaná. Mezi aktivisty byl Jaroslav Hašek i anarchista František Sauer. Nový pomník je již připraven. Stín tohoto pomníku ukazoval přesně pražské poledne. LZ, 15.5.2012, str. 3


Vášnivé diskuse německy

Od počátku roku 2012 diskutují studenti v brněnském místě setkávání na aktuální témata, samozřejmě v němčině. Hana Filipčíková, která studuje germanistiku Brně, uvedla v život diskusní klub. Její otec je Slovák, matka Němka. K němčině se dostala pomocí babičky, která na ní v dětských letech mluvívala jen německy. V kroužku byl hostem historik a novinář Martin Bachstein, jenž byl v letech 2003 až 2004 předsedou Seliger-Gemeinde ve SRN. Měl přednášku o brněnské sociální demokracii na počátku 20. století a odpovídal na dotazy.

LZ, 15.5.2012, str.2 přílohy Forum

Seznam míst setkávání v ČR

Zemské shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku uvádí 23 míst setkávání, jako 24. je JUKON, jehož vedoucím je Jan Kopřiva, Na Ořechovce 58, tel. 233322959, Dům národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2, Irena Nováková, tel. 221419819. LZ, 15.5.2012, str. 8

Poz. red.: Jak je patrné, jména mohou být česká, ale smýšlení německé


Ve sv. Hypolitu o sudetoněmeckém odporu vůči národnímu socialismu

Při nedávné schůzi sudetoněmeckého landsmanšaftu Dolních Rakous měl Thomas Lösch přednášku o sudetoněmeckém odboji proti nacistům. Od r. 1933 přicházeli do ČSR antifašističtí utečenci, od. R. 1934 také z Rakouska. Až do r. 1938 byly v ČSR vydávány antifašistické tiskoviny pro sociální demokraty v Německu. V Brně se tiskl „Arbeiter Zeitung“. Po okupaci pohraničí uteklo 10 000 sudetoněmeckých antifašistů do ČSR, asi 7000 se podařilo emigrovat do Anglie.V emigrační Benešově vládě v Londýně byli také sudetští Němci, včetně Wenzla Jaksche. Po válce zůstali sudetští antifašisté ušetřeni „divokého odsunu“. Při odsunu dostali čtvrtinu vagonu pro nábytek. Zbylí Němci byli uznáni v r. 1960. Organizovali se v kulturním svazu Němců. Němečtí antifašisté bojovali za ČSR, nebylo jim poděkováno.

SP, 12.4.2012, str. 8

Pozn.red.:Sudetští Němci byli těmi, kteří aktivně pronásledovali, bili i zabíjeli německé antifašisty. Československo německé antifašisty přijímalo, poskytovalo jim pomoc. V Benešově londýnské vládě nebyl W. Jaksch, ani další sudetští Němci. V prozatímním londýnském státním zřízení pracovalo též několik antifašistických Němců.


Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením. Praha, 24. května 2012.

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz