Listy č. 141

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého a rakouského tisku


Nové volby vedení landsmanšaftu se starými funkcionáři

Na XV. zasedání 4.února 2012 byl novým předsedou spolkového shromáždění zvolen Reinfried Vogler, jeho zástupci byli zvoleni poslanci Helmut Reich z Norimberka, a vedoucí rakouského landsmanšaftu, Gerhard Zeihsel. Zapisovatelkou se stala Margareta Michelová a Regine Lófflerová – Klemsschová. Bernd Posselt, ve funkci od r. 2008, byl potvrzen jako mluvčí. Předsedou landsmanšaftu se stal opět Franz Pany s 54 hlasy, zatímco jeho vyzyvatel Felix Vogt – Gruber získal jen 17 hlasů. Tři hlasy byly neplatné.

Posselt po volbách řekl: „Máme jedinečnou šanci. Kromě generačního problému je zde největší výzva pro toto celoněmecké shromáždění, které musí být nejpolitičtější od poválečných let, kdy se naše národnostní skupina zformovala.

Felix Vogt – Gruber je pro „něco tvrdší politiku vůči České republice. Koncept s jasnými požadavky musí být základem pro rozhovory. Nic jiného nás neposune dále. Češi jen čekají, až nastane biologické řešení. SP, 8.3.2012, str. 2


Smrtelné heslo

Zatímco bezpráví na vyhnaných 1945/46 ustupuje do pozadí, objevuje se strašák druhého vyhánění. Moji příbuzní byli vyhnáni ze svého domu. To bylo pravé vyhnání. Může se to však označit za pravé vyhnání, když český okupant v pozemkových knihách bude vymazán, platí nájemné nebo změní bydliště? Značná část Sudet leží ladem. Nic nepřipomíná, že tam byl kostel nebo obec. V r. 1992 byl založen Svaz sudetoněmecký návrat. Jasně a neomylně požaduje zpět obsazenou zemi. Práva a půdy se nevzdávat, to je zásada lásky k vlasti (Getruda Lorenzová), citoval Alois Jahn z Vídně. SP, 8.3.2012, str. 16


Co je vlast (u Němců)

Za vlast považují lidé určité místo, ale u mnohých to místo má rozdílné vlastnosti. Pro mnohé je vlast tam, kde se cítí být doma. Pro jiné je vlast tam, kde je každý z okolí akceptuje, kde se dotyčný má dobře, pro jiného je vlast tam, odkud pochází. V časopisu Spiegel na otázku, co si představujete pod výrazem vlast, byly následující odpovědi: bydliště (33%), rodina (31%), rodiště (18%), Německo (12%) a radost (5%). Spiegel, 15/2012, str. 63


Time zařadilo Merkelovou mezi nejmocnější na světě

Podle amerického časopisu „Time“ patří Angela Merkelová mezi 100 nejmocnějších na světě. V seznamu není Merkelová jen jako koncléřka Německa, ve skutečnosti ovládá velkou část Evropy. SZ, 20.4.2012, str. 18


Jiří Gruše o Edvardu Benešovi

Jiří Gruša jen několik týdnů před svou smrtí v říjnu 2011 měl na Masarykově univerzitě v Brně přednášku u příležitosti vydání jeho knihy „Beneš jako Rakušan“. Tato jeho kniha vyšla již v německém překladu. Nyní se bude na Beneše pohlížet jinak. Stavět Benešovi pomníky bude v budoucnosti již těžší.

Prager Zeitung, 19.4.2012, str. 16

Pozn. red.: Na Beneše budeme pohlížet stále stejně. Jinak se budeme dívat jen na J. Grušu, novodobého Moravce?, který stále více hrál sudetoněmeckými kartami.

Informační středisko Bavorský les – Šumava v Plzni

V Plzni v Martinské ulici 9 je náborové středisko lákající české turisty k pobytu v Bavorském lese. Toto středisko vyvíjí činnost od r. 2008. Je projektem EU, má pobočku v Českých Budějovicích. Češi mívají obavy, že ceny v bavorských ubytovnách jsou dražší. Opak je pravdou. Někdy jsou levnější. LZ, 17.4.2012, str. 7


Sudetenpost na internetu od r. 1955

Na internetu www.sudetenpost,eu lze se seznámit se všemi čísly Sudetenpost od prvního roku vydání 1955. Taková služba je k dispozici zdarma. SP, 8.3.2012, str. 3


Sčítání lidu: německé menšiny je o 48% méně?

Sčítání lidu k 28.3.2012 umožnilo uvádět národnost dobrovolně. Asi jedna třetina občanů národnost neuvedla. Podle sčítání z r. 2001 byl počet Němců 39 269, nyní jen 18 722. Mnozí mladí lidé se raději označují za Evropany než za Němce. Avšak počet Němců se státním občanstvím SRN od r. 2001 stoupl asi o 500%, a to na 2O 780, Práce pro německou menšinu pokračuje. SP, 8.3.2O12, str. 4


Když sudetští Němci chtěli mluvit s Edvardem Benešem

E. Beneš byl v říjnu tématem konference v Goethově ústavu v Praze. Diskuse se zúčastnili historikové z Německa, ČR, ale také z Velké Británie. Na diskusi zval Masarykův ústav, vědecký archiv a také Colegium Carolinum z Mnichova.

Po zhroucení Rakousko-Uherska byl Beneš vedoucím jednání čs. delegace na mírové konferenci v St. Germain. Uměl přesvědčit spojenecké delegace, že Němci osídlené pohraniční oblasti mají být připojeny k novému Československu a nikoli k Rakousku nebo Německu. Britský historik Mark Cornwall prohlásil, že byli lidé i v sudetské straně, kteří si mysleli, že od Beneše mohou něco získat. Když se Beneš stal prezidentem bylo možno pozorovat pokusy jednat s Benešem. Prý Konrád Henlein měl myšlenku setkat se s dr. E. Benešem. Henleinovci vždy věřili, že je možné vést diskusi mezi Čechy a Němci. Ale nebylo to možné. Beneš to nikdy nechtěl. SP, 8.3.2012, str. 7

Pozn. red.:Henleinovci společně s Hitlerem připravovali nejen odtržení pohraničí od Československa, ale i obsazení českých zemí a jejich násilnou germanizaci.


Memento Drážďany 13.-15.2.1945

Komise historiků zamítla tvrzení, že ne 250 000 ale jen 25 000 osob zahynulo. Časopis Spiegel napsal, že „zničení Drážďan byl největší masakr evropských dějin.

SP, 8.3.2012, str. 7


M. Karlík: Žákovská soutěž JUKON ve východočeských Pardubicích

Čeští žáci ze základních škol, gymnázií i jiných středních škol ukázali své znalosti němčiny a angličtiny. Dům Evropského spolku v Pardubicích je plný účastníků, kteří chtějí porotě ukázat, jak anglicky zpívají, recitují nebo hrají divadlo. Ještě před 9 lety to byla čistě německá záležitost. Nyní převažuje angličtina, zájem o němčinu poklesl. Německy zpívali pouze 3 účastníci, anglicky 15. V r. 2013 bude mít akce již 10. ročník a chceme jako při začátku mít také němčinu, řekla pořadatelka Marie Albrechtová. LZ, 17.4.2012, str. 2 přílohy Forum


Markus Bauer: Spisovatelé diskutovali na 21. brněnském symposiu

Přes 200 hostů z Německa, Rakouska, České republiky a Slovenska přijelo do Brna, aby se zúčastnili 21. německo-českého brněnského symposia. Projednávala se národnostní identita: Je lépe být malý v EU než malý ve světě. Střety mezi státy by se měly řešit diplomatickou cestou, doporučoval Syrovátka. Poukázal na multipluralitu moderního světa, která v Evropě s Velkou Británii, Francií, Ruskem a Německem má jenom čtyři významné póly. Výhodou dnešního Německa je, že má zkušenosti jak s kapitalismem, tak s komunismem. Ústředním úkolem Německa v EU je překonání měnové krize. LZ, 17.4.2012, str. 2 přílohy Forum


Luboš Palata: V Evropě bez hranic se opět nalézají Němci a Češi

Redaktor Lidových novin připomíná hotel Adlon v Berlíně, kde se před 70 lety byl ubytován Emil Hácha, aby pak u Adolfa Hitlera byl donucen podepsat kapitulaci, po níž následovala okupace. Proto naši dědové a otcové se rozhodli k vyhnání 3 milionů Němců. Tak kldysi z Chřibské se 6000 obyvateli se stalo ohyzdné sídliště s 1500 obyvateli. Ale dnes má Chřibská radostné barvy renovovaných domů, restaurován byl také kostel sv. Jiří a domorodci vědí, že byl opraven z peněz vyhnaných Němců. LZ, 17.4.2012, str. 2

Pozn. red.: Pan redaktor Palata mluví o vyhnání Němců, stejně jako landsmanšaft, ač všichni dobře víme, že byli odsunuti. LZ, který je vydáván i za české peníze, rád takové pohádky přebírá a někdy se tak stává hlásnou troubou sudetů.


Irena Kuncová: Porozumění pomocí styku

Autorka je vedoucí „místa poznávání“ v Moravské Třebové. V polovině března 2012 zorganizovalo vzdělávací středisko Heiligenhof v Bad Kisingen seminář „Porozumění pomocí styku“. Na tomto školení se tradičně účastní lidé z Hřebečka, kteří se setkávají s našimi krajany z Německa. Přednášku měl würzburský historik Matthias Stickler na téma „Dějiny vzniku a stav Nadace útěk, vyhnání, usmíření“. Další den referovala sudetoněmecká vlastenka Eva Habelová. Spojení jsou živoucí, takže příkladem je Šluknov. Následující den byla přednáška „Funkce mostu německé menšiny při německo-českých družbách“. Vedoucí Hřebečského vlasteneckého kruhu, Gerhard Miller, mluvil na téma „Porozumění nebo konfrontace“. Historik Miloš Řezník ze Saské Kamenice mluvil o tom, jak máme zvládnout minulost. Účastníci se těší na další setkání s krajany z Německa.

LZ, 17.4.2012, str. 2 přílohy Forum


Německo-český památník v Semaníně

V Semaníně v chrámu sv. Bartoloměje se konala německo-česká mše. Při této příležitosti byl odhalen památník německo-české spolupráci.

LZ, 17.4.2012, str. 2 přílohy Forum


K.W. Schubsky“ Pochod smrti židovských vězeňkyň skončil ve Volarech

Když se blížili spojenci, musely vězeňkyně z hornofranckého Helmbrechtu 13.4.1945 nastoupit na pochod smrti. V průběhu 200 km pochodu zahynulo více než 200 žen vyčerpáním. Pochod doprovázelo 15 esesáků a 12 esesaček. Byli vyzbrojeni zbraněmi, holemi biči. Pokud někdo chtěl vězeňkyním podat jídlo, bylo mu v tom zabráněno nebo byl začleněn mezi pochodující. Pochod skončil 4.5.1945 ve Volarech. V r. 1960 byl zahynulým židovským vězeňkyním postaven pomník v Krásnu (Chebsko). LZ, 1.5.2012, str. 7


Vyhnaní nebyli pro kancléřku Merkelovou v Praze žádným tématem

Počátkem dubna vykonala kancléřka Merkelová krátkou návštěvu v ČR. Nenašla zde jediné slovo k otázce vyhnaných. SP, 12.4.2012, str. 1

Merkelová v Praze: Dobré pro Evropu

Podle názoru mluvčího sudetských Němců B. Posselta návštěva kancléřsky Markelové v Praze byla „dobrá pro Evropu a tím i pro sudetské Němce“. Důležité je posílit proevpropské síly v české vládě a opozici proti euroskeptikům kolem prezidenta V. Klause. Evropská politika je dnes neustále více evropskou vnitřní politikou. Sudetští Němci jsou rozhodnuti se začlenit do důležitých otázek budoucnosti, stejně jako do léčení ran minulosti SZ, 6.4.2012, str. 1


Čmáranice na památné desce sudetských Němců v Linci

Na dunajském mostě v Linci byla opět památná deska předmětem zneuctění. Již dva roky úřad poškození svaloval na vozidlo odstraňující sníh. Na desce stálo: Překročením mostu skončilo utrpení tisíců sudetských Němců. SP, 12.4.2012, str. 2


Stephan P. Teppert: Otfried Preussler v novém světle

Koncem března mluvila mladá germanistka Kateřina Kovačková z Plzně na výročním zasedání kruhu biskupa Neumanna a Ackermann-Gemeinde ve Švábském Gmündu o nedoceněném díle Otfrieda Preusslera, který byl znám jako autor knih pro mládež. Na zasedání se též mluvilo o autorech sudetoněmeckého a českého prostoru, jako např. Schwarz, Tomáš Halík a Josef Holub, kterému Kováčková věnuje svoji disertaci na univerzitě v Mnichově. K. Kováčková litovala, že Češi se šidí o německo-starorakouskou minulost, aniž by si to uvědomovali. SZ, 6.4.2012, str. 10


Výstava „My karpatští Němci“

Ve vídeňském paláci Portia se do 25.4.2012 konala uvedená výstava. V r. 2011 „Muzeum karpatských Němců“ v Bratislavě ve spolupráci s landsmanšaftem karpatských Němců v Německu uspořádalo výstavu ve Spolkovém sněmu v Berlíně. Podnětem bylo 20. výročí prohlášení slovenského parlamentu k vyhnání karpatských Němců v r. 1945. SP, 12.4.2012, str. 5


Praha plánuje dvojí státní občanství

ČR hodlá povolit dvojí státní občanství. Dosud je to možné je při sňatcích s cizinci. Nový návrh je částí návrhu ministerstva vnitra k novelizaci zákona o státním občanství ČR. Českým občanům, kteří chtějí získat cizí státní občanství, má být dvojí občanství umožněno, řekl mluvčí ministerstva novinářům. Také má být emigrantům v cizině umožněno získat české státní občanství. SP, 8.3.2012, str. 5


Steinbachová hodně očekává od prezidenta Gaucka

Předsedkyně Svazu vyhnaných (BdV) Erika Steinbachová očekává od Gaucka sympatie, které již měl i ve svém projevu ke Dni vlasti v r. 2002 a při udělení Ceny za lidská práva Franze Werfela v r. 2005. SP, 8.3.2012, str. 5


Velvyslanec Turecka navštívil pražskou kancelář sudetských Němců

Cigad Erginay navštívil „sudetoněmecké velvyslanectví dobré vůle“ 20.3.2012. Sdělil P. Bartonovi, že se těší na další spolupráci. SZ, 6.4.2012, str. 2


Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením. Praha, 10. května 2012.

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz