Listy č. 139

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého a rakouského tisku


Sidonie Dědinová: Bolševizace české duše

V těchto dnech jsem získala v Praze zajímavou knihu, jmenuje se „Rusko plné křížů“ od Alexandra Jakovleva. Popisuje kapitoly bolševismu o deportacích, masových popravách, vyvlastňování. Také v České republice takové činy zakořenily a zničily veřejnou morálku. Dnes žijí Češi v lhostejnosti k tomu, co v minulosti sudetským Němcům bylo učiněno, jak církev byla pronásledována a četné vrstvy obyvatelstva byly znevýhodněny.

Je známo, že poválečné vyhánění Němců v demokratických západních státech prakticky se nestalo. Po odeznění posledních pocitů nenávisti šel tam život opět dál, také pro Němce. Vyhánění, které organizoval Beneš nebo Poláci, bylo přesně zrcadlovým obrazem nesčetných bolševických zločinů, které nikdy nebyly odsouzeny ani potrestány.

Články o soudobých dějinách od Josefa Weikerta upomínají na Lanškroun, kde jména obětí na pomníku v Lanškrouně, ani pachatelů, nesmí být uvedeny. To mluví za mnohé. Bolševická česká duše je ještě nevyléčena. Sofie Dědinová, D-85737 Ismaning. SP, 9.2.2012, str. 6

Pozn. red.: Předsedou revolučního národního výboru v Lanškrouně se stal bezprostředně po osvobození Josef Hrabáček, účastník odboje. O místních Němcích se vědělo, jak se za německé krutovlády chovali. Neměli ujít trestu ti, kteří projevovali obzvláštní horlivost. 24 jich bylo 17. května v Lanškrounu popraveno. Kolik jich bylo v NSDAP, kolik z nich bylo esesmany apod.? Jen o několik dní dříve Němci vraždili Čechy po stovkách. Za Květnového povstání českého lidu v r. 1945 Němci zahubili kolem 5000 Čechů. O tom Sudetenpost samozřejmě nechce psát.

„…Dle dnešního stavu francouzských výzkumů lze např. říci, že de Gaullovi Svobodní Francouzi přesně aplikovali polský, Armii Krajowou deklarovaný model. Po vstupu do Alsaska postříleli na 8000 tamních Němců, čímž dali podnět k „spontánnímu“ útěku…“. (Rozumět dějinám, kolektiv autorů, kniha vydaná pro Ministerstvo kultury, Gallery, 2002, str. 194)


R. Grill: Přednáška o E. Benešovi v Sudetoněmeckém domě 16.3.2012

V Pracovním kruhu sudetoněmeckých učitelů a vychovatelů přednesl R. Grill přednášku „Od soukromého sekretáře k prezidentovi“. Míněn byl sporný vyhánějící prezident E. Beneš, nebo jak jej jednou nazval Otto Habsburk „genius zla“.

Od 14.10.1918 byl Beneš ministrem zahraničních věcí. Po Masarykovi se stal prezidentem ČSR. Po své emigraci založil v Londýně vládu. Podle jeho plánů měli být Němci z Čech, Moravy a Slezska vyvezeni v dobytčácích do Německa. Němci byli po válce vyhlášeni za dravou zvěř, měli být zlikvidováni, území „odgermanizováno“. V Praze jel Beneš špalírem, na pouličních svítilnách byli pověšeni a hořeli němečtí vojáci. Po protestech západních velmocích Beneš na podzim ujistil, že „přesídlení“ bude humánní. V r. 1948 přistáli na ruzyňském letišti ruští tajní agenti a donutili Beneše, aby moc předal komunistovi Kl. Gottwaldovi. Dnes by byl Beneš volán k odpovědnosti v Haagu. SZ, 23.3.2012, str. 2


Televizní seriál: Co kdyby Němci nebyli odsunuti

Od 14. února 2012 každé úterý od 21. hod.vysílala ČT 2 seriál „Co kdyby nebylo bývalo žádné vyhánění?“ 13. března byl na programu osud brněnského Huga Fritsche, který jako dvanáctiletý, jediný z rodiny, zažil útěk z Brna přes Prahu. Své zážitky popsal v knize „Hugo, dítě delegace – Když Beneš zničil naši rodinu.“ Tato série by mohla být dalším přínosem k českému zpracování temné minulosti po druhé světové válce. Bude zajímavé, jak toto téma ztráty 3 milionů spoluobčanů bude zpracováno, vyjádřil se k tomu Gerhard Ziehsel, vedoucí landsmanšaftu v Rakousku. SP, 9.2.2012, str. 9

Pozn. red.: Když Němci nejdříve zničili tisíce českých i jiných rodin a zavraždili miliony nevinných lidí, pak po prohrané válce, kterou barbarsky vedli, došlo i na Němce a jejich rodiny. Nebyl to Beneš, kdo zničil tu či onu německou rodinu, ale Hitler. Pokud ani to sudetským Němcům nedochází, nepochopili dosud vůbec nic.


Stále méně Němců v Polsku

Podle výsledků sčítání lidu v r. 2011 Polský statistický úřad oznámil, že počet příslušníků německé menšiny se za posledních 10 let snížil ze 150 000 na 109 000. Při sčítání lidu bylo možné uvést i druhou národnost. Ukázalo se, že více než polovina Němců v Polsku uvedla „Němec“ až na druhém místě. Pouze 49 000 obyvatel Polska považuje se v první linii za Němce, zbylí uváděli na prvním místě buď polskou národnost nebo oblastní „slezskou“. Výlučně jen za Němce považuje se již jen 26 000 osob. Slezská identita se od r.2002 zvýšila málem pětinásobně a zahrnuje celkem 800 000 osob. „Slezané“ se považují za skupinu, která přebírá polské a též německé tradice, mluvívají kromě německy a polsky také „šlonzácky“ nebo „vaserpolsky“, v němž jsou kromě polštiny také německé a české výrazy.

FAZ, 24.3.2012, str. 6


Marx předsedou Komise biskupských konferencí Evropského společenství

Arcibiskup mnichovský a freisingský kardinál Marx (58) je novým předsedou Komise biskupských konferencí evropského společenství, za kterého ho zvolili reprezentanti 26 biskupských konferencí na území EU. Předsedou bude 6 let.

FAZ, 24.3.2012, str.4


Vídeňský arcibiskup zastoupí Benedikta XVI.

Vídeňský arcibiskup Krištof kardinál Schönborn, rodák z Litoměřic, zastoupí papeže na oslavách pražského arcibiskupství, které oslaví 12. května 2012 450 let. V důsledku husitských válek však nebylo od r. 1434 delší dobu obsazeno. Prvním arcibiskupem v Praze pak byl tehdejší vídeňský biskup Anton Brus z Müglitzu (1518-1580). SZ, 16.3.2012


A.Jahn: Zamotáno

Novinářský příspěvek je v podstatě dopisem Chrastině Hörbigrové, hlavní představitelce ve filmu „Dlouhá vlna za přídí lodi“, který byl nafilmován podle románu Pavla Kohouta. Podle A. Jahna román odpovídá mediálnímu obrazu dějin. Autor je zavázán české vlasti, pokouší se genocidu na Němcích mírnit a zasunout do pozadí. Objevuje zlého sudetského Němce, který přes vyhnání žije v nejlepších poměrech a také objevuje německo-české usmíření. Zatím je pražská okrádající politika: žádný návrat území a žádné odškodnění vyhnaných. Jako náhražka je obětem nabídnuto „usmíření“, pohana místo spravedlnosti. Kohout, muž oslavovaný médiemi, nemá předpoklady, aby zmírnil sudetoněmecké problémy.

SP, 9.2.2012, str. 6


Rakouské ministerstvo zahraničních věcí právně sudetským Němcům může jen málo pomoci

MZV Rakouska v dopisu německému advokátovi objasnilo, že diplomatická právní ochrana sudetských Němců je možná jen v rámci malého okruhu. Rakousko uzavřelo v 70. letech smlouvu s ČSSR o odškodnění. SP, 9.2.2012, str. 4

Pozn. red.: Československo zaplatilo Rakousku 1 miliardu šilinků. Smluvně byli vymezeni i tzv. Novorakušané, sudetští Němci, jejichž zájmy se Rakousko zavázalo neprosazovat.


Právní spor kolem Temelínu trvá

Žaloba země Horní Rakousy proti české atomové elektrárně v Temelínu firmy ČEZ jde do druhé instance. V první instanci zemský soud v Linci žalobu zamítl. Rozsudek byl zdůvodněn rozsudkem Soudního dvora EU, podle kterého komise EU během přistoupení ČR do EU prozkoumala atomovou elektrárnu Temelín a zjistila, že je v pořádku. Země Horní Rakousy nepovažuje české bezpečnostní předpisy za postačující. Spor trvá již 10 let. V r. 2009 byla žaloba Horních Rakous zamítnuta Evropským soudním dvorem. SP, 9.2.2012, str. 5


Zemřel Ján Mlynárik

26.3.2012 zemřel v Praze jeden ze signatářů Charty 77 Ján Mlynárik. Byl první, který označil vyhánění za „zločin proti lidskosti“. Jako Danubius vydal v r. 1978 v exilovém časopisu „Svědectví“ teze k odsunu Němců z Československa a obvinil prezidenta E. Beneše z „hitlerovských metod“. V německém exilu pracoval pro Radio Svobodná Evropa, BBC a Deutschlandfunk. V r. 1989 se vrátil do Prahy a učil na Karlově univerzitě. FAZ, 29.3.2012, str. 6


R. Erlbeck: Seznamy vyháněných nyní i z Nejdku

Sudetoněmecký ústav (dříve Sudetoněmecký archiv) v Mnichově mohl pokračovat ve svém projektu „Seznamy vyhnaných“. Uvedl nejdříve seznamy z Chebska se všemi jmény, Sokolova, Kraslic, Lokte a Horšovského Týna. Nyní po vzorné spolupráci s českými archivy byly získány i seznamy za Nejdek. Seznam obsahuje datum, počet vagónů transportu, dobu od 21.3.1946 do 19.12. 1946, ke konci bylo vypraveno i 7 antifašistických transportů. SZ, 9.3.2012, str.12


Den práva na sebeurčení a vzpomínky na březen 1919

V Sudetoněmeckém domě v Mnichově byl připomenut 4. březen 1919 nejen sudetskými Němci, ale i Svazem vyhnaných (BdV). Letos promluvil Otfried Kotzian, ředitel Domova Německého východu. Vyhnáním sudetských Němců Československem bylo právo na jejich sebeurčení opětně nerespektováno.Po událostech 1945/46 zůstávají sudetští Němci špatným svědomím českého lidu. Hlavní činnost landsmanšaftu se má soustředit na podnícení zájmu o vlast předků. Právo na sebeurčení bylo odepřeno též Němcům na Hlučínsku, v Klajpedě v Litvě, v Horním Šlesvicku, které připadlo Dánsku, Eupen-Malmedy, připadly Belgii, a v Lotrinsku ve Francii. SZ, 9.3.2012, str. 1 a 5


Spolkový ministr zahraničních věcí G. Weterwelle v Praze

Westerwelle lákal Čechy, aby podepsaly pakt EU o rozpočtu. Českým Senátem byl pozván i Bernd Posselt, aby se zúčastnil setkání Westerwelle se Schwarzenbergem ve Vladštýnském paláci. Posselt se omluvil a poslal za sebe P. Bartoně. Posselt apeloval na ministra. Aby se v Praze zasadil o další krok v udetoněmecko-českém dialogu – pro přímé rozhovory mezi českou vládou a reprezentanty národnostní skupiny sudetských Němců. Bavorský premiér Seehofer dosáhl standardu, kterého ještě spolková vláda nedosáhla. Seehofer nedělá krok bez sudetských Němců, totéž bychom si přáli i od ministerstva zahraničních věcí SRN. Podle bavorského premiéra dějiny sudetských Němců jsou našimi dějinami, jejich kultura je částí naší kultury. Proto jejich naléhání je též naším naléháním. SZ, 9.3.2012, str. 1


J. Weikert: Bilance Seehoferovy návštěvy

Původně to byla pracovní návštěva, na kterou Seehofer jel 23.11. do Prahy, aby s premiérem Nečasem projednal odlišné energetické koncepce obou států. Seehofer byl doprovázen patnáctičlennou sudetoněmeckou delegací. Premiér Nečas ani česká vláda nebyli ochotni se zabývat sudetoněmeckými požadavky. Delegaci zbyla poradní funkce. Omezila se na jeho návštěvu českých památných míst. B. Posselt doprovázel premiéra a doufal, že prý Benešovy dekrety se jednou stanou temnou minulostí.. Připomíná se německé přísloví: „Doufání a toužebné očekávání udělá z mnohých blázny. SP, 9.2.2012, str. 7


Zakopnutí o kámen

Skupina Antikomplex udělala výstavu o zmizelých Sudetech. Hodně Čechů v pohraničí si neuvědomuje, že bydlí v domech po vyhnaných Němcích. Václav Havel zemřel v Hrádku (Silberstein) v domě po Flögelových. Byl si toho vědom? Kontakt s předešlým majitelem neměl. Na 500 místech v Německu jsou kameny se jmény, kdo tam kdysi bydlel, byly to oběti nacismu. SP, 9.2.2012, str. 7


Zasedání spolkového výboru vyhnaných a zahájení výstavy v Berlíně

Na posledním zasedání BdV byl poctěn čestnou plaketou Rudolf Grulich, vědecký ředitel Ústavu pro církevní dějiny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, profesor církevních dějin na univerzitě v Giesenu. Při výročním přijetí BdV ocenila kancléřka A. Merkelová výkony vyhnaných z vlasti a přesídlenců.

Společně s Merkelovou a spolkovým ministrem Hansem-Peterem Friedrichem zahájila předsedkyně BdV, Erika Steinbachová, výstavu „HeimatWeh (Stesk po vlasti) Nadace Střediska proti vyháněním. Zkrácené pojetí výstavy: „Vynucené cesty – útěk a vyhánění v Evropě ve 20. století.“ SZ, 30.3.2012, str. 1


Norský velvyslanec v ČR navštívil sudetoněmeckou kancelář v Praze

Velvyslanec Jens Eikaas si při návštěvě kanceláře vyměnil s P. Bartoněm zkušenosti z denní práce v Praze. Oba projednali společný projekt, o kterém bude informovat Sudetendeutsche Zeitung. SZ, 303.2012, str. 2


Varující výstava

V Roudnici nad Labem byla otevřena výstava o genocidě nacistů na Romech a Sinti. Před druhou světovou válkou žilo u nás asi 6000 příslušníků uvedených cikánských plemen. Po skončení války se jich vrátilo asi 600. Výstavu pořádá evropská oblast Elbe-Labe, která má sídlo v saské Pirně. O holocaustu se mluví mnohem více než o genocidě na Romech, přestože za druhé světové války jich nacisté připravili o život více než 600 000. LZ, 3.4.2012, str. 4

Pozn. red.: Landeszeitung, které vychází s finanční pomocí našeho státu, mluví i o genocidě na Romech. Chvály hodné! Ještě jsme však nečetli, že by LZ napsaly, že nacisté odpovídají za genocidu na Slovanech, jichž vyvraždili asi kolem 30 milionů.

Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška

Vydalo Křesťanskosociální hnuti ve spolupráci s Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, Nezávislou skupinou Věrní zůstaneme a Českým národním sdružením. Praha, 12. dubna 2012.

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz