Listy č. 134

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého a rakouského tisku


Přehled úmrtí v r. 2011, která byla velkou ztrátou pro landsmanšaft, výňatek

Leden Miloš Raban, nar. 1948 u Liberce, duchovní rádce Mladé akce Ackermann-Gemeinde; Květen – arcibiskup Karel Otčenášek, otcovsky se staral o vyhnané sudetské Němce; Červenec – Otto Habsburk; Říjen – Jiří Gruša, německý státní příslušník; Listopad – Walter Staffa, čestný předseda Witikobundu; Prosinec – Václav Havel. SZ,23.12.2011, str. 5


Peter Barton – Rozhovor s arcibiskupem Dukou, že Spojenci rozhodli o odsunu

V nakladatelství Portál v Praze vyšla v r. 2011 publikace T. Dostatni, Jaroslav Šubert „Dominik Duka: Tradice, která je výzvou“. Pojednává o soužití sudetských Němců a Čechů. Část sudetů nikdy neuznala ČSR jako stát a dodnes jeho legitimitu neuznává. Koncem 19. století byla snaha rozdělit pohraničí podle náboženství, ale to zamítl i papež Lev XIII. Publikace pojednává i o vyhánění sudetských Němců. Duka rozeznává mezi odsunem a divokým vyháněním. U odsunu trvá na tom, že odsun nebyl z vůle prezidenta Beneše, nýbrž z rozhodnutí Spojenců. K odsunu nedošlo jenom v ČR. Nemohu souhlasit s bratry německé národnosti, když tvrdí, že Beneš byl hlavním architektem a viníkem odsunu.

Část kněží odešla dokonce dobrovolně. Proti nacistům se postavil biskup Anton Alois Weber, kázal i česky. Byl gestapem internován. Církev nikdy nesouhlasila s divokým odsunem a tím souvisejícím násilím. O tom se diskutovalo při prohlášení kardinála Berana blahoslaveným. SZ, 16.12.2011, str. 5

Pozn. red. Po tak intenzivním krvavém násilí, kterého se Němci dlouhodobě dopouštěli na českém obyvatelstvu, a dokonce s velkou brutalitou ještě v květnových dnech r. 1945, nebylo možné zabránit odvetným akcím části českého obyvatelstva. S tím i Spojenci počítali. K tzv. „divokému odsunu“, pak je třeba ještě dodat: „Z obsahu jednání Postupimské konference i z dalších dokumentů vyplývá, že odsun německého obyvatelstva uskutečněný před zahájením této konference byl na ní velmocemi se souhlasem vzat na vědomí a dodatečně byl potvrzen.“ (Prof. JUDr. Václav Pavlíček, DrSc., O legalitě a legitimitě transferu německého obyvatelstva z Československa, in. O české státnosti, str. 258, vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2004)


S. Habelová: Přednáška o českých korunovačních klenotech v Mnichově

Na společné akci sudetoněmecké akademie věd a umění a Českého střediska v Mnichově přednášel pražský restaurátor Andrej Šembera o českých korunovačních klenotech. Anette Browarziková přednášejícího představila. R. Fritsch, předseda sudetoněmecké akademie věd a kultury, zdůraznil, že koruna svatého Václava, královské žezlo a královské jablko jsou nenahraditelnými kulturními hodnotami, které dokumentují naši, tj. sudetských Němců a Čechů, společnou minulost v Čechách a na Moravě. SZ, 16.12.2011, str. 7


Vánoční hodnocení předsedy landsmanšaftu F. Panyho

Lze konstatovat, že rok 2011, stejně jako rok 2010, skončil návštěvou našeho patrona, bavorského premiéra H. Seehofera v ČR. Obě návštěvy byly sledovány veřejností, zejména sudetskými Němci. Zvláštní význam druhé návštěvy spočívá v pokračování započatého dialogu. Česká společnost i její pojetí dějin se mění. Myslíme na četné kontakty mládeže, na iniciativu při ochraně památníků. Touto cestou musíme jít i v r. 2012. Spoléhejme se na vlastní sílu a na podporu patrona.

SZ, 23.12.2011


Seehoferova cesta s četnými sudetskými Němci, ale s málo sudetskými zájmy

Již podruhé cestoval Seehofer s vládní delegací, včetně mluvčího Posselta a 15 zástupci různých sudetoněmeckých seskupení. Jako před rokem o vyhánění sudetských Němců a Benešových dekretech nepadlo ani slůvko. Premiér Nečas na tiskové konferenci jasně řekl, že česká vláda neuvažuje o tom, aby se diskutovalo o otázkách vyhánění. V Ústí nad Labem sice pamětní deska připomíná oběti, ale není ani zmínka, kdo byly tyto oběti. SP, 7.12.2011, str. 3


Peter Barton u buršáků „Sudetia“

Mnichovští buršáci „Sudetia“ pozvali Petra Bartone, aby přednesl přednášku „Vztahy mezi ČR a sudetskými Němci – šance, rizika, výzvy pro budoucí vývoj německo – českých kontaktů“. SP, 3.11.2011, str. 9


Rakouský landsmanšaft truchlí nad smrtí Václava Havla

Podle sudetoněmeckého landsmanšaftu v Rakousku byl Havel prvním Čechem, který se omluvil za vyhnání sudetských Němců. Dokonce kritizoval Benešovy dekrety. Ve slavnostním projevu při zahájení Solnohradských her vystoupil ve prospěch historické pravdy. Posselt označil Havla za nekorunovaného krále svobodné občanské společnosti. Havlův požadavek, aby Evropa byla „vlastí všech vlastí“ dosud není v žádné ústavě.. E. Steinbachová, předsedkyně BdV, řekla, že němečtí vyhnaní truchlí za velkým Evropanem a humanistou. Německý tisk měl nadpisy článků jako např. „Velký Evropan“, „Vlastenec svobody“. „Evropa truchlí za Havlem“

Přesto 3,5 milionů sudetoněmeckých obětí to vidí jinak. Mají méně důvodů litovat, truchlit. Poválečný řád je nedotknutelný, zní na Vltavě a jinde. Že tento „pořádek byl genocidou“ se zamlčuje. Je zahanbující, že město Vídeň chce některá místa pojmenovat po V. Havlovi. Havel ignoroval elementární poškození lidských práv sudetských Němců. Totéž dělá Horst Seehofer, který se jako patron diskvalifikoval. SP, 12.1.2012, str. 2 a 16

Poznámka redakce:

Pohoštění na ambasádě bylo už v plném proudu, když se znenadání v hale objevila nejméně dvacetičlenná skupina sudeťáků, poskládaná z postarších mužů a žen. Obklopili okamžitě prezidenta a jeden přes druhého mu vyjadřovali vděk za to, co pro ně udělal a jistě ještě udělá. Gruša se postavil za Havla a do ucha mu to všechno překládal. Pak nastala ta nejtrapnější fáze, na kterou nezapomenu do konce života: Někteří z těch lidí poklekali na zem a líbali mu ruce! Právě vzniklá samostatná Česká republika v nich asi vzbuzovala naději, že bude něčím jako protektorát Böhmen und Mähren. Otočil jsem se překvapeně k Olze Havlové a vyčetl z jejího pohledu, že jí to nebylo vhod. Mnou to ale otřáslo natolik, že jsem s Havlem a jeho politickými čachry nechtěl mít definitivně už nic společného.“Bylo to v Bonnu na české ambasádě na jaře roku 1993. (Rozhovor se uskutečnil v prosinci 2011), Autor: DANIEL STROŽ, KAREL SÝS, Obrys-Kmen 03/2012


Lehkomyslné tvrzení, že prý cesta premiéra do Prahy znamená nějaký pokrok, bylo jasně zamítnuto. „Bezproblémovost německo-českých vztahů“ nemá nic společného se skutečností. Zasvěcení příslušníci obou národů dobře vědí, které mrtvoly leží v českém sklepu.“ Z výroční schůze Witikobundu, říjen, 2011 SZ, 25.11.2011, str.10


Uměleckou cenu německo – českého porozumění 2011 získali dva vědci

Ceny za rok 2011 byly předávány v Muzeu v Ústí n.L. Nositeli se stali: český jazykový vědec Marek Nekula a německý historik Otfrid Pustejovsky. Nekula překládá autory z němčiny, žije v Bavorsku, řídí Bohemicum, které od r. 1997 studentům v Řeznu zprostředkuje porozumění v ČR. Pustejovsky je historik, který zveřejnil řadu knih a článků o křesťanském odporu vůči Hitlerovi, ale též o masakru v Ústí n.L. vůči Němcům. Jako dvanáctiletý byl odsunut z Moravské Ostravy. V pozdějších letech navázal kontakty se starou vlastí, především s historiky jako např. Staňkem, Kaisrem a Prečanem

Dále byla vyznamenána Lenka Holíková, vedoucí kulturního a vzdělávacího střediska v Řehlkovicích, a saský politik SPD, Klaus Fiedler, který získal nově vytvořenou cenu Petra Bechera ze Spolku Adalberta Stiftera. SP, 7.12.2011, str.7


Nové DVD o osudu sudetských Němců

Fluchtung, Vertreibung. Das Schicksal der Sudetendeutsche“ jako DVD má dva díly po 11 minutách. Druhý díl obsahuje dobu od 1919 až po vyhnání. SP,7.12.2011,str. 7


Věčná ostuda

Spolková ministerstva a úřady ve SRN nechaly vypracovat studii o hnědé minulosti poválečného Německa. Již dříve bylo odsuzováno hnědé prosazování v politice, veřejné správě a u soudů. Vše zjištěné však představovalo jen špičku ledovce. Ve Šlesvicku-Holštýnsku např. Walter Bartram, člen NSDAP od roku 1937, v r. 1950 byl předsedou vlády. Waldemar Kraft, bývalý SS- Hauptstummführer, byl pod Bertramem ministrem financí a od r. 1953 spolkovým ministrem. Bývalý SS- Standartenführer Werner Heyde byl spoluodpovědný za nacistický program euthanasie. Pod jménem Dr. Fritz Savade se stal v r. 1950 smluvním doktorem zemské pojišťovny, později pak vrchním znalcem při zemském sociálním soudu Šlesvicka.

Spiegel, 4/2012, str. 9-10


Ústí n. L. 12.9.2011

U příležitosti 88. narozenin paní Margaretě Bauerové, předsedkyně základní organizace Ústí nad Labem, zakládající členky Kulturního sdružení, byla předána Medaile Adalberta Stiftera, tato je nejvyšší vyznamenání landsmanšaftu za kulturní činnost. Dr. W. Nowak, předseda shromáždění landsmanšaftu v Mnichově, přijel do Ústí n. L. a předal medaili vyznamenané. Přítomen byl i Jan Řeřicha, zastupující starosta Ústí n. L., i Zbyšek Brůj z Collegia Bohemica aj. Infoblatt X.-XII. 2011, vydává Kulturní sdružení občanů německé národnosti v ČR, o.s., příspěvky do tohoto tiskového orgánu můžete zasílat na e-mail: novak.irena@centrum.cz nebo na adresu Irena Nováková, Pod Kotlačkou 9, 180 00 Praha 9


Irena Nováková: Konference národnostních menšin v Praze 14.-15.11.2011

Obdobně jako před 10 lety se konala v Praze mezinárodní konference národnostních menšin, a to v budově magistrátu na Mariánském náměstí. Tématem konference byly tradice a dějiny menšin. Vhodným tématem pro Němce, kteří mají v Čechách dlouhé dějiny, byli spisovatelé kolem F. Kafky, kteří popularizovali Prahu. K významným historickým osobnostem patří Peter Parler z Gmündu. Miroslav Dědič ze Šumavy, který vydal knihu „Než roztály ledy“, tuto s finanční pomocí magistrátu přeložil pro Kulturní sdružení. Infoblatt X.-XII.2011, str. 6

Základní organizace Kraslice navštívila Výmar a Buchenwald

V blízkosti Výmaru je kopec Effersberg, kde byl v letech 1937 až 1945 koncentrační tábor Buchenwald, kterým prošlo na 250 000 vězňů. Od srpna 1945 zde byl sovětský internační tábor. Bylo zde zavřeno 28 000 lidí. Infoblatt, X.-XII. 2011, str. 6

Pozn. red.: V nacistickém koncentračním táboře Buchenwald zahynulo asi 56 000 vezňů.


Základní organizace Praha navštívila Vratislavice

Pražské kulturní sdružení přijelo do Liberce. Zde jim bylo řečeno, že Pražáci nejsou zde oblíbeni. Byli překvapeni, když jsme jim řekli, že jsme pražští Němci. Tramvají jsme se dostali do Vratislavic, které jsou součástí Liberce. Vratislavická základní organizace patří k nejaktivnějším z místních kulturních sdružení.

Náš pražský předseda, Dieter Glogowski a jeho paní Liběna se zasloužili, že výlet byl organizován s finanční pomocí pražského magistrátu. Navštívili jsme dům Porscheho, kde je nová památní deska. Infoblatt, X.-XII. 2011, str. 3-4

Pozn. red.: Porsche byl za druhé světové války úspěšným konstruktérem německých tanků. Hitlerovi pomohl i k tanku Tigr. Zásluhy Porscheho o nacistickou říši byly velké.

O tom však se uvedená zpráva ani nezmiňuje, zřejmě o tyto údaje není ani zájem. Informace se musí zřejmě vybírat jen tak, aby vyhovovaly.


Z činnosti pražské kanceláře (podle Sudetendeutsche Zeitung)

Po několika desetiletích se vrátil farář německé katolické obce do Prahy. Mons. Winfried Pilz pochází z Varnsdorfu. Ve své přednášce mluvil též o svém osudu. Jako student teologie začínal u mladého profesora Josefa Ratzingera. V 50. letech mladý Winfried se svou matkou navštěvoval sudetoněmecké sjezdy. S jeho účastníky se cítil úzce svázán.

Je to štěstí pro německé katolíky v Praze, když jejich kněz má tak angažovanou minulost. Peter Barton jako vedoucí Kanceláře v Praze a angažovaný katolík přislíbil pokračovat s naší misí v ČR. Infoblatt, X.-XII. 2011, str. 7


Hurník-Šilhánová: Základní organizace Chomutov

Podává přehled činnosti ZO, která má 134 členů. V září jelo 23 osob do Erlangenu u Norimberka na setkání chomutovských. Svíčky jsme zapálili v Německé Nové Vsi u pomníku obětí chomutovského pochodu smrti. Vzpomínky na hřbitově v Kadani jsme se zúčastnili 4.3. a 24.9.2011. Infoblatt, X.-XII. 2011, str.8

Pozn. red.: V severních a severozápadních Čechách bylo za války mnoho koncentračních tábor. Zemřely tam tisíce vězňů, zrovna tak jako při skutečných pochodech smrti, organizovaných esesmany. Svíčky dali jen „svým“, Němcům. Již podle toho se dá usuzovat, ke komu patří.


Popsat diktatury v některých zemích jihovýchodní Evropy

Nositelka Nobelovy ceny za literaturu Herta Müllerová a Nadace R. Bosch poskytnou stipendia pro publicisty z jihovýchodní Evropy. Až do roku 2015 budou návrhy z Rumunska, Bulharska, Srbska a Chorvatska podporovány pracovními stipendii ve výši 12 000 euro. FAZ, 23.1.2012, str. 27


Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška


Vydalo Křesťanskosociální hnuti ve spolupráci s Kruhem občanů ČR vyhnaných v r 1938 z pohraničí, Nezávislou skupinou Věrní zůstaneme a Českým národním sdružením. Praha, 1. února 2012. Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz , e-mail: vydavatel@seznam.cz


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz