Listy č. 119

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého a rakouského tisku


M. Bauer: 20. německo-české brněnské sympozium

Ackermann-Gemeinde (A-G) a Společnost Bernarda Bolzana uspořádaly koncem dubna 2011 sympozium na otázky, co společnosti v Evropě spojuje. Referenti z Německa, ČR, Slovenska a Rakouska mluvili o těchto otázkách ve svých přednáškách a v pódiových diskusích. Za vedoucí organizace byli přítomni Martin Kastler, spolkový předseda A-G, Petr Pithart, předseda Společnosti Bernarda Bolzana a referent úvodního projevu Jiří Gruša, který se věnoval německo-českému prohlášení z r. 1997. Doporučil k pozornosti i téma vyhánění. Musíme mít sebereflexi a vlastní vinu popsat. Zmeškaným příležitostem a některým tabu v německo-českém dialogu je nutno se věnovat; učinili tak historikové dr. Miroslav Kunštát a dr. Peter Becher z Mnichova. Na téma „Obavy Čech ze silného Německa“ promluvila novinářka dr. Alena Wagnerová. V meziválečném období také existovali „Čechoslováci německé národnosti“. Jaroslav Šabata tvrdil, že „Německo se stalo vzorovou zemí Evropy“ a že dnes sudetoněmecká otázka není již v popředí pozornosti a navrhl, aby v brzké budoucnosti, např. v Brně se konal „sudetoněmecký den“. LZ, 3.5.2011, str. 1-3 přílohy

Pozn. red.: Petr Pithart, Jiří Gruša a Jaroslav Šabata, o nichž se lze domnívat, že trpí proněmeckou vstřícností, mají jedno společné: příslušnost k Chartě 77. Kdo však zastupoval na tomto brněnském německo-českém sympoziu české národní zájmy a kdo z Němců zde přítomných je znám svou protinacistickou orientací?


Německý prezident vyzývá, aby Němci byli nasazováni v zápase o lidská práva a demokracii

Podle prezidenta Christiana Wulffa vzpomínka na dva nespravedlivé režimy, které Německo v minulém století prožilo, je jednak varováním, jednak povinností. Nasazování za lidská práva, demokracii a právní stát musí být maximem v německé politice na celém světě. O tom mluvil Wulff 13.5.2011 při návštěvě bývalého ženského vězení NDR Hohenecku, kde byli vězněni četní političtí vězni. „Vměšování je příkazem, když lidská práva jsou pošlapávána,“ řekl prezident. Také v případě Libye musí poselství mezinárodního společenství znít: „Zločiny proti lidskosti nesmí nikdy zůstat nepotrestány.“

Zároveň Wulff vyzval, aby vzpomínky na diktaturu SED (Socialistická sjednocená strana Německa) nutno nadále uchovávat a dále přenášet. Právě mladé generaci se má objasňovat situace politicky pronásledovaných v té době.

SüDZ, 15.5.2011, str.5

Pozn. red.: Jsme přesvědčeni, že Německo v minulém století prožilo ještě jeden nespravedlivý režim, a to císařské Německo, které svou zločinnou expanzivní politikou vyvolalo první světovou válku. Zločiny císařského Německa a nacistického režimu jsou svou krutostí a „průmyslovou“ hromadností zcela nesouměřitelné s porušováním občanských a politických práv v NDR.

Pan prezident, který vměšování chce povýšit na zásadu německé politiky, zřejmě přehlíží, že princip nevměšování se do vnitřních záležitostí druhého státu je principem mezinárodního práva. I Hitler musel „osvobodit“ tzv. sudetské Němce, poněvadž, jak tvrdil, byla jejich práva nesnesitelně a krutě pošlapávána Čechy. Musel osvobodit i polské Němce z „krutovlády“ Polska. Zločiny proti lidskosti, a to i ty, jichž se dopustili Němci v druhé světové válce, by měly být potrestány.

Sudetští Němci udělí dřívějšímu slovenskému prezidentovi Karlovu cenu

Mluvčí sudetských Němců, Bernd Posselt, udělí na 62. sudetoněmeckém srazu na svatodušní pondělí v Augsburku Karlovu cenu 2011 karpatskému Němci, Rudolfu Schusterovi, který byl v letech 1999 až 2004 slovenským prezidentem. Předtím byl úspěšným primátorem Košic. Rudolf Schuster vždy usiloval o smíření mezi národy ve střední Evropě. Udělení ceny se uskuteční při zahájení sudetoněmeckého dne 11. června 2011 v 10.30 hod. v Augsburku. Evropská Karlova cena byla založena sudetoněmeckým landsmanšaftem na počest Karla IV., římského císaře, německého krále a krále Čech. SZ, 6.5.2011, str. 1


M. Řehoříková: Předvádění filmu v pražském Domě menšin

Žádná hezčí země“ je název dokumentárního filmu o dějinách Němců v Čechách od prvního osídlování až po vyhánění v letech 1945 až 1946. Film byl promítnut pro pražské Němce a pozvané hosty. Po staletí žili Češi a Němci navzájem přátelsky. Zánik habsburské monarchie v r. 1918 a mírová smlouva ze St. Germain přivodily odtržení německy osídlených oblastí od Rakouska. Hitlerova okupace a připojení pohraničí v r. 1939 zostřily mezinárodní situaci.

Za druhé světové války česká exilová vláda v Londýně začala se Spojenci plánovat vyhánění sudetských Němců a Maďarů. Podle výnosu Benešových dekretů bylo za hrůzných okolností vyhnáno 3,2 milionu sudetských Němců, což byli téměř jen starci, nemocní, děti a ženy. Historický dokument sestavili historici z Univerzity Duisburg (podle německé písně „Žádná hezčí země“). Mladá generace potřebuje historická fakta. LZ, 10.4.2011, str. 6


H. Fischer: V Mnichově se konalo 4. zasedání sudetoněmecké rady XIV. volebního období

Během dvou dní nemohlo být ani vše probráno: film Davida Vondráčka „Zabíjení po česku“ a jeho ocenění Cenou za lidská práva Fr. Werfla, BdV, hraný film „Habrmannové“, jeho přijetí v ČR a ve SRN, jeho vyznamenání dvěma bavorskými cenami, hradní mír kolem nadace „Útěk, vyhánění, usmíření“ v Berlínu, vysvěcení nového hřbitova v Chebu, památná deska v Postoloprtech, návštěva Ludwiga Spendlena, Berndta Posselta a H. Seehofera v ČR, odhalování dalších hromadných hrobů.

Z České republiky přicestovali: předsedkyně Kulturního svazu Irene Nováková, místopředseda Zemského shromáždění Richard Neugebauer, z „německé kanceláře“ Peter Barton. Neugebauer podal zprávu o gymnáziu Thomase Manna v Praze. „Češi mají četné způsoby, jak nám ztížit život a nás šikanovat“, postěžoval si Neugebauer, který se přiznal ke spolupráci se sudetoněmeckým landsmanšaftem v Mnichově. P. Barton hodnotil cestu H. Seehofera do Prahy, která vzbudila velkou pozornost médií. Tímto zasedáním skončilo XIV. volební období, v listopadu 2011 budou nové volby. SZ, 1.4.2011, str. 1-2


Landsmanšaft opětovně se distancuje od falešného „landsmanšaftu“

Sudetoněmecký landsmanšaft se sídlem v Mnichově, který je oficiálním zastoupením sudetoněmecké národnostní skupiny od r. 1949, opětovně zakazuje české organizaci „Občanské sdružení Sudetoněmecký landsmanšaft v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ neoprávněné používání „Sudetoněmecký landsmanšaft“, jakož i používání erbu. Tím se opětovně podtrhuje stanovisko ze 4.9.2009 a z 31.ledna 2011. Český landsmanšaft netvoří žádní sudetští Němci. Jde jen o ukradené označení. LZ, 8.4.2011, str. 2

Kancléřka přijala předsednictvo Svazu vyhnanců (BdV)

Kancléřka Merkelová přijala předsednictvo BdV, ke kterému od října 2010 kromě předsedkyně E. Steinbachové patří místopředsedové Bernd Fabricius, Wilhelm von Gottberg, Alfred Herold, Christian Kanuer, Helmut Sauer a Albrecht Schlägl, jakož i Olivek Dix, Sibyle Drehere-ová, Adolf Fetsch, Renate Holznagel-ová, Stefan Mayer, Hartmut Saenger, Arnold Tolg, Christian Walter a Rainer Lehnt. Po rozhovoru Merklová řekla: „Hrůzné události útěku a vyhánění jako důsledky druhé světové války tvoří část našich německých dějin. Poděkovala Svazu vyhnanců, zejména E. Steinbachové za různé příspěvky, myšlenky. SZ, 8.4.2011, str. 1


Nový film Davida Vondráčka

Česká televize vysílala 28.3.2011 ve vysílání „Reportéři“ v hlavním vysílacím čase zprávu novináře Davida Vondráčka o odhaleném hromadném hrobě s pozůstatky německých sedláků v Dobroníně. Bádání vycházelo z publikace Hermy Kennelové „Bergersdorf“ (Kamenná) z r. 2003.

Česká televize vysílala 6.5.2010 Vondráčkův dokumentární film „Zabíjení po česku“. Němci byli pobouřeni, že televizní vysílač ZDF tento film vysílal v září 2010 ve velmi zkrácené podobě s podezřívavými komentáři. SZ, 8.4.2011, str. 1


Odgermanizovatel – TGM

V polovině března 2011 uspořádal Pracovní kruh sudetoněmeckých učitelů a vychovatelů přednášku „Masaryk – životopis“, která se konala v Sudetoněmeckém domě v Mnichově. Historik Richard Grill objasnil mnohonárodnostní původ zakladatele Československa T.G.Masaryka (1850-1937), který byl českým poslancem ve Vídeňském sněmu, neloajálním vůči monarchii za první světové války. Přednášející mluvil i o vzniku českého mnohonárodnostního státu, jenž byl darem vítězů, o potrestání Rakouska, a dále popsal Masarykův vztah k „našim“ Němcům, formulovaným v demokracii jen pro Čechy.

Jako „český Lenin“, tvrdil Grill, vyhlášený odgermanizovač Masaryk nakonec udělal ničitele dr. E. Beneše svým nástupcem. Z Masarykova cíle zatlačit Němcem k hranicím, tedy je tak odnárodnit – udělal za následujících okolností konečné řešení jejich vyhnáním. Přednášku lze získat u předsedy pracovní skupiny Hanse Mirtese, Egergasse 11, 84160 Frontenhausen. SZ, 8.4.2011, str. 11

Pozn. red.: Útoky sudetských Němců a jejich českých stoupenců proti dr. E.Benešovi jsou známé. Méně se ví o jejich lživých a nenávistných tvrzeních o T.G. Masarykovi..


D. Brössler: Uzbekistán získává více peněz za základnu pro armádu SRN

Na kdysi sovětském letišti Termes zcela na jihu Uzbekistanu sřídila armáda SRN z kontejnerů malý tábor. Letecká dopravní základna tvoří německou bránu do Afghánistánu. Sem se dopraví němečtí vojáci airbusem a po jedné noci v kontejnerech nebo pod stany se dostanou do místa nasazení. Uzbekové inkasují „vyrovnávací platbu“ ve výši 15,5 mil. euro. SüDZ, 22.4.2011, str.1


A. Mälzere: Slovinci v úzkých

Korutanští Slovinci, i když jsou většinou katolíci jako Rakušané, přesto i po Heiderovi se najde dost těch Rakušanů, kteří chtějí Slovinců tak trochu pohrozit. Nejčastěji jde o problémy kolem dvojjazyčných označení na tabulích kolem silnic. Dvojjazyčné tabule musí být na mnoha místech, kde je pouze 10 % Slovinců, jiné kde je jich 17,5 %.

Nové tažení proti Slovincům využívá statistik o jiných početnějších menšinách v Rakousku. Zde je prý více Nigerijců než Slovinců, ještě víc je Čečenců nebo muslimských Turků. Tak prý budou muset být před četnými rakouskými obcemi dvojjazyčná německo-turecká označení. Volby jsou volby, ale pak ty následky, když se naletí na propagandu, že Slovincům v jednom státě s „balkánskými Slovany“ by klesla životní úroveň. Nyní však již jde o samotnou existenci Slovinců v Korutanech. Stihne je osud Lužických Srbů? ZZ, 15/2011


ruh: Základny USA v Rumunsku

Rumunský prezident Basescu 3.5. uvedl lokality v Rumunsku, na kterých budou uskladněny pro Rumunsko určené komponenty nového amerického obranného systému. Jde o kdysi Sovětským svazem používanou leteckou základnu nedaleko Deveselu, což je obec asi 150 km jihozápadně od Bukurešti. Prezident Basescu dále sdělil, že USA získávají také infrastrukturu v přístavu a na letišti černomořského města Constanca, což má být využito především pro tranzit vojsk a materiálu. Tím se stává Constanca strategicky důležitým bodem nejen pro Rumunsko, ale i pro USA.

Podle prezidenta Basescu bude v první fázi na základně v Deveselu 200 vojáků USA. Není překvapením, že to vše vyvolalo negativní reakce Ruska.Podle agentury Ria Novosti Konstantin Kazačev, předseda zahraničně politického výboru Státní dumy, řekl, že vojenští představitelé USA, NATO a Rumunska si musí být vědomi, že Rusko podnikne protiopatření. Půjde čistě o obranné kroky na obranu Ruska. Jiný ruský poslanec prohlásil, že rumunsko-americká opatření narušují rovnováhu sil v Evropě a vytváří nepotřebné napětí. NZZ, 6.5.2011, str. 7


Antikomplex vyznamenán

Antikomplex byl založen v r. 1998 kolem studenta Ondřeje Matějky. Antikomplex získal četné ceny, také Georg-Dehio cenu Německého kulturního fóra východní Evropy a také letošní cenu „Stavitelé mostů 2011“. Antikomplex uspořádal četné výstavy. Jednou z nejvýznamnějších z nich, jak sami se domnívají, bylo „Zmizelé pohraničí (Sudety)“. Antikompelx vyvinul pedagogický koncept jak děti a mládež mají objevovat své okolí.

Nositelé cen v r. 2011 jsou : Antikomplex Praha, Německo-český stůl stálých hostů „Ahoj-sousedé- Hallo Gilitzere z Plessteinu, Kristina Jurosch-Landová, Bidlech, a Věra Knetlová z Plzně. LZ, 3.5.2011, str. 3


Hana Zakhariová: Jiří Gruša v místu setkávání Brno

V lednu 2011 byl Gruša v brněnském místu setkávání. Gruša je filozof a historik, jeden z prvních signatářů Charty 77. V sedmdesátých letech získal stipendium pro studium v USA. Po uplynutí stipendia bylo mu odebráno státní občanství, takže se nemohl vrátit do vlasti. Usadil se v prostoru Kolín n. R./Bonn. Gruša začal publikovat v němčině. Jeho manželka, knihovnice, mu pomáhala vylepšovat jeho němčinu.

LZ, 3.5.2011, str.6

Volný a krácený překlad: INg. Jaroslav Liška


Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením pro vnitřní potřebu českých národních organizací. Praha červen 2011.

www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz