Listy č. 117

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého a rakouského tisku


Helmut Heisig: Zvládnout nelidskost

Zemská skupina sudetských Němců v Bádensku-Würtembersku ve Stuttgartu v Domě vlasti vzpomněla na události 4. března 1919, kdy bylo sudetským Němcům znemožněno právo na sebeurčení. Četné návštěvníky, zejména Fr. Longina, předsedu sudetoněmecké rady domoviny a zemského vedoucího za Jižní Moravu, uvítal zemský vedoucí landsmanšaftu W. Nowak. Longin vzpomněl událostí 4. března 1919 a vyhnání 1945. Konstatoval, že vyhnání mělo 200 000 obětí.

Zatímco se na německé straně usiluje o lepší porozumění mezi sudetskými Němci a Čechy, druhá strana nevykazuje zájem o zlepšení vztahů. Přesto i zde jsou pozitivní náznaky. V ČR vzniká veřejná diskuse o odsunu, když česká televize upozornila na jeho hrůzy. Longin je roztrpčen, že německá politika vůči Praze a Varšavě je charakterizována úzkostí. O to je více důležité, že 5. srpen, den vyhlášení „Charty německých vyhnanců z vlasti, se stal památným dnem všech vyhnaných po roce 1945. Nakonec žádal Longin, aby sudetští Němci nenechali upadnout v zapomenutí, že česká vláda musí sudetským Němcům přiznat právo na spravedlnost.

SdZ, 11.3.2011, str. 12

Pozn. red.:Tzv. sudetští Němci byli v Československu národnostní menšinou. Proto neměli právo na sebeurčení. Počet obětí odsunu, včetně sebevražd a přirozených úmrtí, činil asi 20 000. Někteří historici udávají až 30 000 obětí. V žádném případě tedy nikoliv 200 000. Stále jen lžou a lžou!


Nový konverzační kruh

Dům německého východu (HDO) chce vyvolat v život nový konverzační kruh: „Útěk, vyhánění, nové zahájení“. Vznik kruhu odůvodnil ředitel HDO Ortfried Kotzian. Při každé otřesné události se dnes poskytuje ošetření obětem i svědkům. V letech 1945 až 1946 nikdo neposkytl pomoc traumatizovaným utečencům, vyhnaným a deportovaným. Může se zkušenost utrpení konzervovat? SdZ, 11.3.2011, str.11


Místo činu Dobronín

V létě 2010 byly nalezeny v Dobroníně u Jihlavy pozůstatky 13 Němců, kteří po kapitulaci Německa v r. 1945 byli ubiti lopatami a motykami. Místní i zahraniční tisk informuje, že Pražský ústav pro kriminalistiku zkoumá identitu pozůstatků. Nedávno zamítla převážně komunistická obecní rada v Dobroníně na místním hřbitově na paměť obětí masakru postavit žulový pomník. Výška kříže 1,5 m odporuje prý hřbitovnímu řádu. SdZ, 13.3.2011, str. 2


Nový ministr vnitra přítelem vyhnanců

Angažovaný přítel a podporovatel německých vyhnanců z vlasti je od počátku března 2011 spolkovým ministrem vnitra. Je jím Hans-Peter Friedrich. Wolfgang Schäuble (CDU) udržoval od vyhnaných distanc, Thomas de Maiziére (CDU) se 3.8.2010 vyslovil proti národnímu památnému dni obětí vyhnání. Friedrich zastupoval jako předseda zemské skupiny CSU v zápase o Chebský městský les německé zájmy. Již jako spolkový ministr vnitra potvrdil Christopha Bergnera za parlamentního státního sekretáře. U něj se setkávají nitky ve věci Chebského lesa.

Státní sekretář dr. Christoph Bergner (CDU) pochází z Cvikova (Zwikkau) v Sasku.

SdZ, 17.3.2011, str. 1

Vedoucí pražského „velvyslanectví“ sudetských Němců má prý přátelské vztahy s Rusy

Místopředseda Rady národnostních menšin při vládě České republiky, Igor Solotarov, zastupuje v tomto grémiu nejen svou národnostní skupinu, ale je též předsedou Svazu „Ruská tradice“. Peter Barton má již dlouhá léta přátelské kontakty k ruskému národu. Hostu věnoval historický obrázek, který dosud zdobil jeho kancelář. Obrázek znázorňuje v r. 1918 v sibiřském Jekatěrinburgu zavražděné carské dcery Llu, Marii, Taťjánu a Anastázii. Kontakty mezi oběma institucemi budou v příští době ještě intenzivnější. SdZ, 18.3.2011, str. 2


epd : Nacisty ukradené knihy

Přesně 70 let po převzetí bělehradského nakladatelství nacisty, Univerzitní knihovna v Lipsku vrátila Srbsku ukradené knihy. 800 publikací z oblasti literatury pro mládež, filozofie a politiky bylo předáno řediteli Srbské národní knihovny. Židovský vydavatel Géza Kohn, který v roce 1901 založil vydavatelství stejného jména, byl krátce po okupaci v r. 1941 Němci zatčen a od té doby je nezvěstný. Firma byla v r. 1943 vyvlastněna a postavena pod německou správu. FAZ, 26.3.2011, str.33


R.Q. Slota s Rakušany proti Benešovým dekretům

Hans Christian Strache z pravicové Svobodné strany (FPÖ) rozmlouval ve Vídni s Jánem Slotou, šéfem slovenské Národní strany (SNS), o kooperaci obou stran. Cílem je vytvořit na evropské úrovni frakci. Setkání se také zúčastnil místopředseda SNS Andrej Danko a poslanec za FPÖ Martin Graf, jeden z místopředsedů rakouského parlamentu. Projednávány byly také otázky slovenské atomové elektrárny na západním Slovensku a postoj slovenských partnerů k vyhánění po druhé světové válce. V tomto směru Slota i Danko naznačili, že jejich strana by se mohla vyslovit pro zrušení Benešových dekretů. FAZ, 30.3.2011, str. 5


  1. Neumannová: Při sčítání lidu lze uvádět moravský jazyk a moravskou národnost

Zástupkyně statistického úřadu počátkem března 2011 uvedla, že občané mohou uvádět moravskou národnost a moravský jazyk. Ve větších moravských městech se hovoří „spisovně česky“, zatímco na venkově se udržují moravské dialekty. Za habsburské monarchie markrabství Morava tvořilo korunní zemi, moravská svébytnost byla zachována až do r. 1948.

Cílem moravského hnutí je decentralizace, též snížení 14 krajů na 9 v souladu s vytvořením 3 zemí: Čech, Prahy, moravskoslezské země.

Moravané se považují za jeden z nejstarších národů Evropy, mají dějiny 1200 let od prvního slovanského státního útvaru v Evropě – Velkomoravské říše.

Prager Zeitung, 31.3.2011, str. 3

Pozn. red.: Němci velmi rádi napomáhají k dalšímu dělení slovanských národů a států. Je to součástí jejich již dávné politiky. Oddělit Moravany od Čechů by velmi pomohlo k zeslabení ČR a k prosazení dávných germánských plánů


Erika Steinbachová: Archaická krevní msta

Na pozvání landsmanšaftu Rakouska měla ve Vídni předsedkyně BdV projev ke dni práva na sebeurčení. Svůj proslov začala Steinbachová otázkou: „Sudetští Němci si každým rokem připomínají Den sebeurčení: Co je to za den?“ Ani jedno procento našich spoluobčanů by neodpovědělo správně. 800 let z 1000 let německo-českého soužití se vyvíjelo pod zastřešením Svaté římské říše německého národa. Při první větší bitvě třicetileté války nestáli v r.1620 proti sobě Němci a Češi, nýbrž protestantští vlastenci z Čech obou národností na jedné straně a císařsko-katolické síly na druhé straně. Národnostní konflikty, jež vyvrcholily v 20. století, měly původ v 19. století. O tom mnozí nechtějí nic vědět. Pro vlastní ulehčení spatřují příčiny všeho v Hitlerovi a nacismu. Okupace pohraničí a Horních Uher, z kterých se mělo stát Slovensko, měly vytvořit hotové věci ještě dříve než ve Versailles a v Saint Germain bylo zahájeno jednání o míru.

Patronáty četných soukromých dárců, měst a zemí posílily Středisko proti vyháněním ((ZgV). Také Rakousko může být patronem. Vyhánění není legitimní nástroj politiky, nýbrž zločin. Projev Steinbachové přerušoval častý potlesk. Závěrem vedoucí rakouského landsmanšaftu Gerhard Zeihsel předal Steinbachové pravý Sachrovský dort. SdZ, 18.3.2011, str. 3


Sl/td/ml: Nechceme žádné zničení

Hesenský landsmanšaft Fulda před tamním památným kamenem vyhnaných vzpomněl obětí sudetských Němců, kteří byli do nového Československa vtaženi násilím a násilím jim bylo odepřeno právo na sebeurčení před 92 roky. Řečníkem byl Herbert Schreiber. Francouzové byli novými pány při vytváření Evropy. Na doporučení premiéra Georgese Clemenceaua Češi obsadili pohraničí.. Tím došlo na požadavek T.G. Masaryka: „Naše půda patří nám a z tohoto vlastnictví i veškeré nerostné bohatství.“ Němci jsou „přivandrovalci“ na české půdě, jejich nároky na politické úřady ve státě se musí omezit na méně důležitá místa.

Sudetští Němci se jednohlasně hlásili k Rakousku, ale s Vídní se museli rozloučit. Prosbě o pomoc z Německa nemohlo být vyhověno, pařížské úmluvy to zakazovaly. Sudetoněmecká strana (SdP) menší německé strany sjednotila, což vedlo v r. 1935 k volebnímu vítězství. Schreiber vše závěrem shrnul: Rok 1918 se stal osudovým rokem. Stali jsme se občany státu, který jsme nechtěli, byli jsme integrováni do státu, který nebyl naší vlastí. Chtěli jsme autonomii, nechtěli jsme republiku zničit, řekl mluvčí sudetských Němců v Anglii. Slavnost byla ukončena písní „Měl jsem jednoho kamaráda.“ SdZ, 18.3.2011, str. 10


Horst Seehofer pozval vedení sudetských Němců do bavorské státní kanceláře

K více než dvouhodinovému rozhovoru s patronem sudetských němců dostavili vedoucí funkcionáři landsmanšaftu v čele s mluvčím B. Posseltem a předsedou F. Panym. V diskusi se mluvilo o pražské cestě premiéra a jejích důsledků, o prohlubování patronátu, zřízení Sudetoněmeckého muzea v Mnichově. Předpokládá se, že dojde k řešení dosud otevřených otázek s ČR. SdZ, 25.3.2011, str. 1


Kompromis v dvojjazyčném označování obcí v Korutanech

Zemský hejtman Bernard Dörfler se dohodl se zástupci slovinské menšiny a se státním sekretářem ve spolkovém úřadu kancléře, že obce, které mají více než 17,3% slovinského obyvatelstva, budou mít dvojjazyčné označení obce u veřejné silnice před obcí. V Celovci vládnoucí strana „Svobodomyslní“, kteří jsou spojenci strany FPÖ, jednají ještě v duchu zemřelého Jörga Heidera, požadovali hranici 25%. Ústavní soud ve Vídni požadoval 10%. Na korutanské Slovince je vyvíjen velký tlak na asimilaci. Před 56 lety žilo v Korutanech 45 000 Slovinců, dnes je jich tam pouze 12 000. Organizovaní jsou ve třech svazech, z nichž dva s kompromisem souhlasí. Do sporu vnesl novou dynamiku třetí slovinský svaz, když diplomat Valentin Inzko, vysoký reprezentant OSN pro Bosnu a Hercegovinu převzal vedení. Zemská hejtman Dörfler chce 17,3% prosadit za každou cenu. Sociální demokraté patří již dlouho k vysloveným nepřátelům Slovinců. Příčinou jsou dva pokusy dřívější Jugoslávie anektovat Jižní Korutany. Při plebiscitu v r. 1920 těsná většina Slovinců se vyslovila pro setrvání Korutan v Rakousku. Rakušané za to nebyli nikdy Slovincům povděční.

SüdZ, 4.4.2011, str. 4 a 6

Pozn. překladatele: Při plebiscitu v r. 1920 rakouská propaganda strašila Slovince v Korutanech před možností stát se součástí balkánského státu, Jugoslávie, kde by měli velmi nízkou životní úroveň. Na to Slovinci slyšeli. Zůstali v Rakousku a nyní jejich počty se neustále snižují. Asimilují se. Dnes by mohla být jižní část Korutan součástí prosperujícího Slovinska.


dpa: Trestní oznámení na Kaczyńského

Po ostré kritice kvůli úsilí získat autonomii pro Slezsko, musí polský vůdce opozice Jaroslav Kaczyński počítat s právními důsledky. „My, Slezané, jsme byli označeni za pátou kolonu, řekl vedoucí frakce liberální vládní strany Občanská platforma (PO) Tomasz Tomczykiewicz 4.4.2011 ve Varšavě. Devět poslanců za stranu PO podepsalo trestní oznámení proti nacionálně konzervativnímu politikovi. V jednom programovém přihlášení se k slezské národnosti označil za pokud distancovat se od polské národnosti. Tvrzení, že neexistuje slezská národnost, že jde ve skutečnosti o „zamaskovanou akci pro Německo“, zdůraznil národně konzervativní politik.

SüdZ, 5.4.2011, str. 8

Wulff: Branou povinnost honorovat

Prezident SRN Ch. Wulff se silně zasazuje, aby budoucím dobrovolníkům se branná povinnost mimo spolkovou republiku honorovala. Během návštěvy velitelství pro nasazování spolkové armády nedaleko Postupimi řekl 3. dubna 2011 Wulff, že branná povinnost je zvláštní druh služby ke prospěchu celé společnosti, která by se za to měla revanšovat. Kdo slouží ve spolkové armádě, získává zvláštní kvalifikaci a dokazuje zvláštní vztah ke své vlasti. Z toho by měla vyplynout i výhoda v soutěži o nejlepší místo, o vzestup a kariéru. FAZ, 5.42011, str. 4


Sexuální násilnosti německých vojáků na východní frontě

Regina Münhklhäuserová se soustředila na téma „dobývání“ Sovětského svazu německými vojáky a esesáky v průběhu druhé světové války. Znásilňování jako předehru k hromadnému zabíjení, zneuctění, ponižování žen a prostituce patřily k běžnému dni německých vojáků nejen na východní frontě. Sporadicky docházelo i k registraci dětí „z okupovaných oblastí“.Tím byl zpochybněn mýtus o „čisté německé branné moci“. Uvedená autorka vydala publikaci „Dobývání. Sexuální násilné činy a intimní vztahy německých vojáků v Sovětském svazu 1941-1945“. Vydalo nakladatelství Hamburger Edition, Hamburk 2010, 416 str. FAZ,4.4.2011, str. 8

Poznámka redakce: Neustálé zdůrazňování znásilňování německých žen sovětskými vojáky však mělo, dříve neuváděné, krvavé předehry na sovětském území, kde Němci nejen masově znásilňovali Slovanky, ale často je i vraždili.

Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením pro vnitřní potřebu českých národních organizací. Praha, duben 2011.

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz