Listy č. 103

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého a rakouského tisku


Herma Kennelová: „Můžeme mluvit o genocidě“

Český deník s největším nákladem „Mladá fronta“ uveřejnil rozhovor s německou spisovatelkou Hermou Kennelovou, jejíž kniha „Bergsdorf“ (Kamenná), která pojednává o hromadné vraždě u Dobronína u Jihlavy, vyšla v nakladatelství Vitalils. Kniha byla podnětem pro policejní vyšetřování.

Podle vlastních slov spisovatelka byla vždy přesvědčena, že zavraždění nevinných lidí by mělo být bezpodmínečně vyšetřeno, a to bez přihlížení k národnosti oběti. Když lidé jsou vražděni podle své příslušnosti k národu, můžeme mluvit o genocidě, zejména když jde o několik vražd na více místech, tvrdí spisovatelka. Podle jejího názoru četní nacističtí zločinci včas před kapitulací utekli a revoluční gardy a partyzáni si svou touhu po pomstě vylili na německých ženách, dětech a starcích, kteří se žádného zločinu nedopustili. Podle spisovatelky mladá generace v Německu, ale i v ČR, mluví objektivně o zločinech Němců za nacismu. Kriminální policie vyšetřuje případy velmi profesionálně, média informují objektivně.

SP, 7.10.2010, str. 8

Pozn. red.: Z jednoho diskusního příspěvku na internetu k uvedené tématice:

U Kamenné jsme vztyčili kříž sudeťákům ze vzorné SS vesnice.
Opět vše začalo kampaní, ve které byli osočováni Češi z masakru nevinného německého obyvatelstva… Bergersdorf-Kamenná byla vesnice většinově německá, která měla před válkou 250 obyvatel. Její obyvatelé byli z příchodu Němců v roce 1939 tak nadšení, že jich celých 47 vstoupilo do jednotek SS-Waffen. Podle celkového počtu obyvatel lze usuzovat, že z každé sedlácké rodiny vstoupil do této organizace, která byla po válce vyhlášena mezinárodním společenstvím jako zločinecká, jeden synek. V roce 1943 udělil Obergruppenführer SS Gottlieb Berger za zásluhy této obci titul "
vzorná vesnice SS." Hrála kapela a taťkové - členové NSDAP, byli na své synky pyšní. Ti bojovali v SS divizi Leibstandarte Adolf Hitler, která se za války dopustila mnoha válečných zločinů.“

Právo, 20. srpna 2010, Petr Uhl, Za vraždy v Dobroníně už nelze trestat:R.K. je 88letý syn muže, který to prý vše zorganizoval, vybral sedláky podporující nacismus v okolních vesnicích, tedy řadové členy NSDAP, jeden byl prý v SA a jeden v SS.“

Z Práva jsme se tedy dozvěděli, že oběti politováníhodných excesů byli členy NSDAP, SA,SS. Potřebovali bychom však vědět, zda zabití Němci byli nejen nacisty, tedy členy organizací prohlášených za zločinecké, ale zda také se dopustili nějakých zločinů vůči českému obyvatelstvu. To je samozřejmě povinností sdělovacích prostředků, které však již delší dobu jsou bohužel více či méně proněmecké, v tomto případě, jak jsem přesvědčen hrají výslovně německou kartou. Nelze se divit! Jsou v rukou německých majitelů. Potřebné údaje proto zpravidla nedostáváme. Pokud je však nemáme, měly by být naše soudy opatrné. Nelze vyloučit, že šlo revoluční odplatu. Každý zmařený lidský život je tragedií. Němci zaseli vítr, sklidili bouři. Každá historická událost má své příčiny a důsledky. „Mohlo to dopadnou mnohem tvrději“, prohlásil německý antinacista Lorenz Knorr, rodák z Chebu. (Landes Zeitung, 1.12. 2009, str.2)

Pokud jde o chápání a interpretaci genocidy, jak ji vykládá autorka a Sudetenpost, pak lze říci, a to velmi slušně, že je velmi subjektivní. Je přesně v linii sudetoněmeckého landsmanšaftu. Němci by měli být velmi uvážliví ve svých výrocích. Neměli by zapomínat na 50 milionů obětí druhé světové války, již zločinně rozpoutali, na hrůzné zločiny, které se dopouštěli po celé Evropě, zvláště pak v Sovětském svazu a Polsku. Za nacistické genocidní akty nesou odpovědnost i tzv. sudetští Němci.


Šedesát let Witikobundu: „K usmíření patří návrat“

Na svou výroční schůzi pozval Witikobund své členy do Hassfurtu (Bavorsko) na druhý zářijový týden 2010. Zastupující předseda Hans-Ulrich Kopp ocenil 60 let existence Witikobundu. Lidská práva nemají alternativu. Zcela scestný je pokus ČR zbavit se pomocí dodatečného protokolu k Lisabonské smlouvě uplatnění lidských práv. Spolkový sněm bude vyzván, aby tuto snahu odmítl.

Klíč k ochraně lidských práv pro německé vyhnance spočívá v článku 3,1 stanov landsmanšaftu a v ustanoveních o lidských právech. Vyhánění je genocida. K usmíření patří návrat. Evropa nesmí být odpadem pro podvody. Reálně existující evropské zásady jsou na míle vzdálené od Charty vyhnaných.. Jestliže si to bavorské vedení, stát neuvědomují, pak by premiér Seehofer měl být odrazen od návštěvy Prahy. SP, 7.10.2010, str. 9

Pozn. red. Witikobund již od počátku své existence sdružoval ve svých řadách nacisty. Byl a zřejmě stále je nejradikálnější složkou sudetoněmeckého landsmanšaftu.


Seehofer nepřijede před rokem 2011 do Prahy

Bavorský premiér Horst Seehofer bude asi muset počkat s jeho naplánovanou návštěvou Prahy až do jara 2011. Podle listu „Süddeutshe Zeitung“ toho času neprobíhají žádná přímá jednání o možnostech a času takové návštěvy.

Premiér Petr Nečas, konzervativec, je k této možnosti zdrženlivý a kritický, nepovažuje ji za prioritu. Při návštěvě kancléřsky A. Merkelové v Berlíně Nečas řekl, že návštěva Seehofera by neměla smysl, kdyby se týkala jen minulosti a dekretů čs. prezidenta dr. E. Beneše. Česká strana by neměla námitek, kdyby v Seehoferově delegaci byli zástupci sudetských Němců. Nevoli v Praze však způsobilo, že Seehofer na svatodušním srazu sudetských Němců v Augsburku mluvil veřejně o své cestě do Prahy, kde tenkráte byla jen dočasná úřednická vláda.

SP, 7.10.2010, str. 2


Anne-Catherin Sominová: Diplomaté Třetí říše „zločinná organizace“

Avi Primor, bývalý izraelský velvyslanec v Bonnu uvedl toto tvrzení v listu „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ při obědě na tureckém velvyslanectví v r. 1993. Německý velvyslanec vyprávěl paní Primorové rozvláčně o utrpení, které prožili Němci při bombardovacím teroru za náletů Spojenců na Německo. Odpověď mé manželky byla stručná: „Když jste se v betonovém krytu třásli o své životy, má matka byla v Osvětimi zavražděna.“

Nakladatelství Blessing Verlag uveřejnilo 800 stránkovou studii „Úřad a minulost. Němečtí diplomaté v Třetí říši a ve Spolkové republice. Dosud vždy jako „místo odporu“ vychvalovaný Zahraniční úřad se podílel mnohem více než se dosud předpokládalo na válečné a vyhlazovací politice.. Díky jeho spolupráci proběhl holocaust bez velkých třenic, tvrdí marburský historik Eckart Kobze v jednom rozhovoru. „Zahraniční úřad byl zločineckou organizací, která v každé době napomáhala nacistickým násilným zločinům. Diplomaté byli spoluviníky.“ Po válce mnozí odpůrci režimu nebyli zaměstnáváni, kdežto četní nacisté ano. Německo nemělo zájem na bývalých rakouských diplomatech, zaměstnávalo jen mladé členy NSDAP. Nikdy nedostávali ´Rakušané´ odpovědnější místa. Přesto však mezi nimi bylo hodně kolaborantů. Tito po r. 1945 dělali v Rakousku opět kariéru. Die Presse, 29.10.2010, str. 33


dpa: Každý šestý v Německu je chudý

Podle Statistického úřadu ve Wiesbadenu je každý šestý obyvatel v Německu chudý. S podílem 15,5% na celkovém počtu obyvatelstva byla úroveň chudoby v r 2008, jak 29. října 2010 sdělil Statistický úřad, málem stejná jako v r. 2009 (15,2%).

Údaje pocházejí z celoevropského šetření. Za chudého je v Německu považován svobodný, který má příjem 930 euro a méně. Téměř každý třetí svobodný platí za chudého, u domácností čtyřčlenných rodin je to pouze 8%. Ženy bývají chudobou častěji ohroženy než muži. To o nich platí především v důchodovém věku.

SüZ, 31.10.2010, str. 8


Editorial

Zemské shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zahájilo 24. října 2010 nové volební období. Bylo zvoleno nové předsednictvo a nový předseda, kterým se stal Martin Dzingel. Nový předseda slibuje, že udělá vše, aby Zemské shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku prosperovalo.

Martin Dzingel novým předsedou

M. Dzingel (35) se narodil v Horním Městě v Jeseníkách, na volbu předsedy byl jediným kandidátem. Ireně Kuncové bylo poděkováno, dostala kytici. 24. října byli kromě Mgr. M. Dzingele zvoleni za místopředsedy Erika Vosáhlová a ing. Richard Neugebauer, CSc. Členy předsednictva jsou Bac. Jan Bartoš, Mgr. M. Dzingel, Jaroslav Kaiser, ing. Ralf Kohout, Mojmír Kolář, Irena Kuncová, ing. R. Neugebauer, CSc., Věra Straková a Erika Vosáhlová. LZ, 2.11.2010, str. 1,2 a 5


Masarykova medaile Seelbinderové a Svobodovi

Za mimořádné výkony při rozvoji německo-českých vztahů vyznamenalo české ministerstvo zahraničních věcí Brigit Seelbinderovou a Jana Svobodu v Chebu medailí Jana Masaryka. Jiří Čistecký z českého ministerstva zahraničních věcí ocenil angažovanost Seelbinderové při výstavbě euroregionu „Egrensis“ od r. 1992. Jako primátorka města Markredwitz a předsedkyně euroregionu neúnavně přispívala k tomu, aby se z něj stal životaschopný euroregion.

Starostu Chebu Jana Svobodu označil Čistecký za visionáře, který myslí nejen na minulost, ale především na budoucnost.

Při slavnostním předávání byli přítomni německý velvyslanec v Praze Johannes Handl a český generální konzul v Mnichově Josef Hlobil. LZ, 2.11.2010, str. 2


Havel získal cenu

V. Havel získal za své literární dílo cenu Fr. Kavky. Společnost Fr. Kavky udělovala cenu již podesáté. Předání ceny proběhlo na Staroměstské radnici v Praze. Při předáváni Havel řekl, že Kavku četl již ve svém mládí, v době, kdy tento autor nebyl tak znám a populární.

Podobně jako Kavka pracuje V. Havel ve svých dílech s absurdními scénami.

LZ, 2.11.2010, str.1


Spisovatel Grass o odsunu Romů z Německa

Günther Grass varoval před hromadným odsunem Romů z Německa. „Nyní hledá celá Evropa na Francii negace, neboť je pobouřena vyháněním Romů, utíkajícími před bídou, z Francie. Současně ve stejnou dobu se však koná velký odsun Romů z Německa do Kosova,“ prohlásil Grass v otevřeném dopisu spolkovému ministru vnitra Thomasovi de Maizerovi (CDU) a ministrům vnitra jednotlivých německých zemí. Německé kroky odsunula francouzská opatření do ústraní. Grass založil nadaci ve prospěch Romů.

Toto je skandál pro Německo a hypotéka pro mír v Evropě. SüZ, 3.11.2010, str. 6


Erwin Schulz, Lukáš Novotný: 20 let Svazu Němců v Liberci

Vzpomínky na pohnuté doby a 20 let činnosti Svazu Němců v Liberci obsahuje příloha listu Landeszeitung (22/2010). V ČR ztratila německá menšina následkem přesídlení svou váhu. Ještě v r. 1951 bylo napočítáno při sčítání lidu 150 000 Němců. Z Liberce a jeho okolí bylo vyhnáno asi 80 000 lidí, z nichž přibližně 30 000 našlo nový domov v Augsburku.

Liberečáci jsou hrdí, že jejich město navštívily některé významné osobnosti, jako např. velvyslance SRN, Lambsdorf, a Otto Habsburský. Z bohaté kulturní činnosti lze uvést zájezd ke karpatským Němcům na Slovensko na jejich folklorní festival v r.1997. LZ, 2.11.2010, str. 1-3


P. Ludwig: Zemřel G. Chalupa

Jeden z komentátorů listu Sudetenpost, Gustav Chalupa, zemřel 5. září 2010. G. Chalupa se narodil 9. února 1925 v Českých Budějovicích. Ve věku 18 let byl odveden k válečnému námořnictvu. I z vlastních zážitků při zachraňování Němců před Rusy ve východním Prusku zasílal listu své články. Se svou matkou byl vyhnán do Rakouska. Zde vystudoval práva. Věnoval se novinářské činnosti. Linecké noviny ho vyslaly jako zpravodaje do Prahy.

Počátkem 60. let se s rodinou přestěhoval do Bělehradu. Stal se z něj znalec Balkánu. V rakouském rozhlase byly známy jeho pravidelné relace „Gustav Chalupa referuje z Bělehradu“. Pracoval pro noviny, televizi, rozhlas jako balkánský zpravodaj až do konce 90. let. Byl svázán s Balkánem stejně jako jeho syn Günther, který řídí kancelář německé Tiskové agentury v Záhřebu. V posledních letech se G. Chalupa věnoval listu Sudetenpost. SP, 7.10.2010, str. 7


Josef Weikert: Český sen byl život bez Němců

Úvahy prvního dílu začínají závislostí přemyslovských knížat na říši Karla Velikého. Tato závislost zesílila po pokřtění 14 českých knížat v Řeznu v r. 854. Přemyslovci se ženili z ženami z německé šlechty, Boleslav II. si vzal Emu Burgundskou, Břetislav II. Luitgardu Bavorskou, Vladislav II. Gertrudu Rakouskou a jako vdovec Juditu Durynskou, Přemysl Otakar I. se oženil s Adelheidou Míšeňskou, Přemysl Otakar II. s Margaretou Rakouskou. Tyto sňatky znamenaly vždy příliv německého služebnictva, kněží, umělců, kupců do Čech.

V Praze Němci žili kolem sv. Havla. Za Václava III. (1278-1305) česká šlechta nařídila, aby se neusídlení Němci z Čech vystěhovali. Za husitského hnutí rozmíšky s Němci nabyly většího rozsahu. 30.7.1419 pod vedením Jana Želivského vyhodili husité německé radní z Novoměstské radnice (první defenestrace). Pražská Malá Strana byla německá, rovněž tak Jáchymov. Po druhé defenestraci začala třicetiletá válka. Po ní klesl počet obyvatel českých zemí na 800 000. Vznikla snaha vytvořit národ Bémů (Čechů a Němců) a bohemismus. V revolučním roce 1848 se na politickou scénu dostává češství. SP, 7.10.2010, str. 9

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme, Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí a Českým národním sdružením. Praha, listopad 2010. Webová stránka:www.ceskenarodnilisty.cz E-mail:vydavatel@seznam.cz

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz