Listy č.196

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého tisku

 

Ohlédnutí za rokem 2015

Ve Wiesbadenu v hesenském zemském parlamentu si sudetští Němci a zemští poslanci  připoměli Wiesbadenské dohody o porozumění s exilanty z Čech z r. 1950. Čestným hostem byla česká ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. V další den navštívil český místopředseda vlády, ministr pro vědu z KDU-ČSL Pavel Bělobrádek v doprovodu náměstka ministra Arnošta Dům sudetských Němců v Mnichově, kde pod kříž Otto von Habsburga ve foyer položil květiny v českých národních barvách k uctění památky obětí vyhnání. Další program zahrnoval rozhovory s jeho bavorským resortním kolegou Ludwigem Spaenlem, s ministerským předsedou Horstem Seehoferem, euroministryní  Beate Merk, řezenským biskupem Rudolfem Voderholzerem a vysokoškolskými pedagogy.

V Mariánskolázeňských rozpravách se  sudetoněmeckou radou se zúčastnili ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, její manžel, náměstek ministra pro vědu Arnošt Marks, a další čeští politici. Spolkový zmocněnec Hartmut Koschyk navštívil německé vlastence v Šumperku a na severní Moravě.

V Ústí uctili mluvčí landsmanšaftu Bernd Posselt a starostka Věra Nechybová, na starém mostu přes Labe, oběti masakru ze dne 31. července 1945.

 

Srpen

V přední části nového Stuttgartského hradu připomíná Unie vyhnanců a uprchlíků, Svaz vyhnanců (BdV) a ostatní sudetští Němci podepsání Charty německých vyhnanců před 65 lety.

 

Spolkový zmocněnec Hartmut Koschyk navštívil v doprovodu německého velvyslance barona Arndt von Freytag Loringhoven ve vlasti zůstavší sudetské Němce v Chebu.

 

Velvyslanec byl také hostem na společném jednání Spolkové republiky Německo a české Ackermann-Gemeinde v Českých Budějovicích. Základní teze: Země potřebuje angažované křesťany.

 

V Praze přijal velvyslanec 90 zástupců německé menšiny v České republice a jejich organizací. Bylo to první setkání tohoto typu

 

Při ústředním Dni vlasti v Berlíně předseda BdV Bernd Fabritius vyznamenal Bavorsko, Hesensko a Sasko za jejich připomenutí obětí útěku, vyhnání a deportací  čestnou plaketou sdružení.

 

Září

Ministr kultury Ludwig Spaenle odhalil druhý bavorský památník obětem útěku, vyhnání a deportací v Mnichově. Jako hlavní řečník vystoupil premiér Horst Seehofer, který se v berlínském kancléřství zabývá uprchlickou politikou. Hlavní teze: Naše solidarita dnes patří postiženým. Sudetské Němce zastupoval na pódiu předseda bavorského SL Steffen Hörtler.

Na paralelní akci u hesenského památníku ve Wiesbadenu mluvil premiér Hessenska Volker Bouffier. Jeho výzva k německých vyhnancům byla: "Zůstaňte stateční, zůstaňte sebevědomí."

Patronátní ministryně Emilie Müller byla při centrálním Dni vlasti  hlavním řečníkem  v bavorském Traunreutu

 

Říjen

Novým generálním ředitelem Sudetoněmecké nadace je Ortfried Kotzian, nositel sudetoněmecké Kulturní ceny, před jedenácti lety ředitel HDO  (Domu německého východu) v Mnichově. Převzal oficiální povinnosti Güntera Reicherta, který ji přechodně řídil od odstoupení od smlouvy Franze Panyse na konci června.

 

Na připomenutí  "70 let vyhnání", pořádaném bavorským sudetoněmeckým landsmanšaftem, v historickém centru v norimberském sále na radnici, byl hlavním řečníkem bavorský ministr financí a správy Markus Söder.

 

Brněnský primátor Petr Vokřál navštívil švábský Gmünd, kam byla umístěna v r. 1946 značná část vyhnanců z Brna, a je od roku 1953 partnerským městem.

 

Na výroční konferenci Česko-německého diskusního fóra v Kostnici se zúčastnili předseda bavorského SL Steffen Hörtler a Siegbert Ortmann.

 

V Sudetském domě přivítal Bernd Posselt řezenského biskupa Rudolfa Voderholzera.

 

Listopad

Bernd Posselt doprovázel bavorského ministra školství a kultury Ludwiga Spaenleho na pracovní návštěvu k českému protějšku Pavlu Bělobrádkovi, který je také místopředsedou vlády, do Prahy.

 

Spolkové shromáždění Seliger-Gemeinde v lázních Alexandersbad navštívil ministr vnitra Bádenska-Württemberska Reinhold Gail

 

Německý parlament - v neposlední řadě na popud sudetských Němců - schválil 50 milionů euro jako symbolickou náhradu pro německé oběti nucených prací.

Ortfried Kotzian podepsal plány Státního stavebního úřadu Rosenheim pro sudetoněmecké muzeum v Mnichově.

 

Vzhledem k uprchlické krizi žádal Bernd Posselt  spolkovou vláda a šest zástupců BdV v radě spolkové nadace pro vyhnance a uprchlíky uložit našemu sociálnědemokratickému krajanu Peteru Glotzovi a bývalé prezidentce BdV Erice Steinbachové iniciovat projekt záchrany.

Konaly se volby do XVI. Sudetoněmeckého spolkového shromáždění.

 

Prosinec

Zmocněnec spolkové vlády pro vysídlence a národnostní menšiny Hartmut Koschyk navštívil Sudetoněmecký dům a písemně vyjádřil soustrast k úmrtí Franze Neubauera.   Sudetendeutsche Zeitung, 19.12. 2015, str. 4, sestavil Herbert Fischer

 

15. leden  rozhodný den pro kontroverzní novelu

V náročné žalobě změny stanov sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) musí nyní padnout  první rozhodnutí:

Dne 15. ledna, by měl soud v Mnichově vynést rozsudek v této kauze. Odpůrci novely se u soudu domáhali, aby bylo rozhodnutí sudetoněmeckého shromáždění z konce února loňského roku uznáno za neplatné a landsmanšaft musel zrušit veřejnou informaci o novelizaci stanov. To je odůvodněno bodem 33 občanského zákoníku, podle kterého změna účelu asociace je povolena pouze se souhlasem všech členů. Kontroverzní je zřeknutí se "znovuzískání vlasti" a nároku na restituce, které jsou účelem sdružení.

Žalobci  také získali podporu od sudetoněmeckého landsmanšaftu Rakouska (SLÖ), který požádal loni v dubnu spolkového předsedu SL Bernda Posselta, aby "dále neoslaboval náš nezastupitelný právní nárok na vrácení majetku, nebo přiměřenou náhradu za majetek, poslušností k České republice vyvolanou spěchem". Na pozadí těchto vnitřních konfliktů se již vedení SL nezdařilo zaregistrovat kontroverzní novelu, a v důsledku toho byly stanovy ponechány v původním stavu.

Mnichovský okresní soud zamítl zápis z důvodu, že ke změně účelu asociace je zapotřebí souhlasu všech členů. K tomu nedošlo. Při hlasování na spolkovém shromáždění bylo pro schválení 71,8 procenta odevzdaných hlasů. Nebyla tedy dokonce ani tříčtvrtinová většina hlasů vyžadovaná občanským zákoníkem pro obyčejnou změnu. Když Mnichovský krajský soud dnes nebude mít zcela odlišný přístup, od předchozího výkladu práva a stanoviska okresního soudu, změna článku účelu asociace nemá velkou šanci.

Jako vždy, u soudu rozhodnutí také nemusí padnout. Při třech možných výkladech aktérů, by mohla každá poražená strana táhnout spor ještě několik let. Nicméně, existují smírčí signály.                 Sudetenpost, 14.1.2015, str.1, bez autora a značky

 

Seznámení s „víkendovým“ seminářem v Heiligenhofu v lázních Bad Kissingen

"Seznámení pro sudetské Němce" je víkendové setkání pro krajany všech věkových skupin, zabývající se sudetoněmeckou identitou, historií a zvyky, genealogii, vztahy mezi Čechy a Němci, stejně jako budoucností etnické skupiny. Sudetoněmecké vzdělávání a setkávání v Heiligenhofu v Bad Kissingenu, pořádané ve spolupráci se sudetoněmeckým landsmanšaftem (SL), se koná od 5. do 7. února. Tímto srdečně zveme. Program :

Pátek 5.února: 18.00 hodin, večeře, pak "Speed Dating" (rychlé představení) pro účastníky všech věkových kategorií s Ralfem Paschem, moderátorem, novinářem a publicistou.

Sobota 6.února 9 hodin, "Seznámení" se Sarah Rehm, básnířkou, spisovatelkou a kulturní novinářkou (nositelkou ceny SL 2015), Sandrou Kreisslovou, sociální antropoložkou (nositelkou ceny SL 2015), Steffenem Hörtlerem, ředitelem pro sudetoněmecké vzdělávání a sociální věci, spolkovým místopředsedou SL a předsedou sudetských Němců v Bavorsku a Christophem Lippertem, spolkovým manažerem SL. V 19 hodin "Hudební večer speciální třídy" s Andre Hartmannem, výtvarníkem, klavírním komikem a hlasovým imitátorem (nositelem ceny SL 2005, nositelem franské ceny Cabaret Award 2014).Neděle 7.února 9 hodin, beseda s Berndem Posseltem, mluvčím sudetoněmecké národnostní skupiny a od r. 2014 spolkovým předsedou SL na téma "sudetská identita".

Sudetendeutsche Zeitung, 15.1.2016, str.5, bez autora a značky

 

Gernot Facies: Zeman, Duka a ne-svatá aliance

Dne 25. ledna 1946, ve 14 hodin, přibyl do pohraniční stanice bavorského Furth im Wald transport Českých drah s 1205 sudetskými Němci. Přicházeli z Českých Budějovic jako první z "organizovaného vyhnání". První poválečný zločin v česko-moravsko-slezské oblasti se blížil k svému vrcholu. Do dnešního dne tento zločin podle dekretů prezidenta Edvarda Beneše, které poskytly základ pro zbavení práv a vyhnání původních německých občanů (sudetských Němců), zatěžuje česko-německé vztahy. Dočasně se objevivší naděje, že dekrety zaniknou po sametové revoluci v zákoutí historie, byla zavádějící. Zůstalo podráždění. Nejen mezi sudetskými Němci a Čechy.

Nejnovější příklad: spor spuštěný Lazio Köverem, předsedou maďarského parlamentu. Budapešťští politici si opravdu měli dovolit upozornit na trvající existenci dekretů. Česká republika a Slovensko by nemělo být členem Evropské unie, pokud bude zákon, který je založen na principu kolektivní viny, součástí právního řádu obou zemí, byl citován Köver v Praze v deníku "Právo". Vážnost problému cítil český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, sociální demokrat. Pozval okamžitě maďarského velvyslance. Diplomat musel vydat ujištění, že tyto výroky předsedy parlamentu neodráží postoj vlády v Budapešti. Zaorálek opět vyjádřil oficiální postoj, že Benešovy dekrety jsou nedílnou součástí českého právního řádu, ale se zaniklým účinkem. Politickou zručností se Praha snaží klamat své kritiky po celá léta. V judikatuře dekrety velmi pravděpodobně hráli roli. To musí také pochopit maďarský premiér Viktor Orbán, pokud chce udržet a rozvíjet spolupráci v takzvané Visegrádské skupině (Polsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika). Takže stačí se podívat na politiku na Vltavě: i když je třeba trochu pragmatická, ale jinak se ani nehne z pevné doktrinální linky. Vzhledem k tomu kníže neudělal žádnou velkou výjimku.

Dnes je zřejmě v Čechách církevní čas, na rozdíl od zbytku Evropy. O prezidentu Miloši Zemanovi není známo, že by se hodně staral o církev nebo přikázání křesťanské charity. S jeho hrubými slovy, a to i při slavnostních příležitostech, se chová jako nedospělý chlapec. Jeho trvalé útoky proti sudetským Němcům jej staví do pozice nespoutaného šovinisty. O to víc překvapují přátelská gesta pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky k hulvátskému pánu na hradě. Duka pořádal soukromou mši pro hlavu státu a "české vlasti" - první bohoslužbu tohoto druhu, od vzniku československého státu v roce 1920, kdy jeho zakladatel Tomáš G. Masaryk obsadil své venkovské sídlo v Lánech, jak s překvapením zaregistrovala německá Katholische Nachrichten-Agentur (KNA)  Symbolický akt mše pro Zemana je obtížné interpretovat jinak, než jako podporu politického chování prezidenta. "Stydím se za svého kardinála", řekl literární historik Martin C. Putna v televizním rozhovoru. Putna není jediný, komu jsou proti mysli úzké kontakty mezi kardinálem arcibiskupem a Milošem Zemanem. Nicméně by se nemělo ignorovat, že skepse k vedení katolické církve v České republice, ve kterou skládal sudetoněmecký landsmanšaft své naděje, roste. Na internetu koluje srovnání s Ruskem. Varování před "putinizací České republiky s požehnáním církve". Etablování "nesvaté aliance"? To se může zdát zpočátku silně přehnané.   Sudetenpost, 14.1.2015, str.2

 

Volný a krácený překlad  ing. P. Rejf, CSc.,  připravil dr. O. Tuleškov

 

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením. Praha, 26. leden 2016. 

Webová adresa: www.ceskenarodnilisty.cz

e-mail:vydavatel@seznam.cz