Listy č. 190

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého tisku

 

Sudetoněmecká kancelář v Praze

se snaží být od začátku své dvanáctileté existence, partnerem a pomocníkem pro všechny sudetské Němce, kteří zůstali ve vlasti. Totéž motto platí pro přátele v české politice. TOP 09 je strana, která se svým předsedou knížetem Karlem Schwarzenbergem je členem Evropské lidové strany (EVP) a usiluje o poctivý dialog se sudetskými Němci. Režisér Peter Barton se pravidelně setkává s přáteli ze dvou spřátelených stran TOP 09 a KDU-ČSL (křesťanských demokratů). Marek Ženíšek, místopředseda TOP 09 a poslanec Parlamentu ČR, přišel na "sudetoněmecké velvyslanectví z dobré vůle", aby diskutoval s Bartonem o současné situaci (sudeto)německo - českých vztahů. Ve své straně byl pověřen právě zodpovědností za zahraniční politiku. Jeho stranická kolegyně, poslankyně Nina Nováková, také není sudetským Němcům neznámá. Mimo jiné navštívila řadu sudetoněmeckých akcí, například v Mariánských Lázních. Při své nedávné návštěvě v Praze se zúčastnila přípravy společné akce TOP 09 a kanceláře sudetských Němců.                                                     Sudetendeutsche Zeitung, 18.9.2015, str.1

 

Bělobrádek uctil oběti násilí

Vicepremiér Pavel Bělobrádek uctil během své pracovní návštěvy v Mnichově oběti násilí, podle jeho slov, jako předseda KDU-ČSL a jako křesťan . Na to reagovala kritika od vedení komunistů ( KSČM ), která se nelíbilo, že v Mnichově navštívil Sudetoněmecký dům a na počest památky obětí poválečného vyhnání Němců z Československa položil věnec. Naproti tomu premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) to hodnotil jako Bělobrádkovo gesto ( ČTK )                                     SP, 3.9.2015, str. 9

 

Rozdělený názor

Můžeme nesouhlasit s názory českého prezidenta. Nemá rád sudetské Němce a někdy vypije příliš mnoho sklenic. Má zvířecí odvahu! Jak ukazuje následující, v rozporu se stanoviskem sdělovacího průmyslu a azylantské lobby veřejně vyjádřil, co si myslí drtivá většina populace :

„Nikdo vás sem nepozval. Pokud jste již zde, musíte respektovat naše zákony, stejně jako kdybychom my přišli do vaší země. Pokud se vám to nelíbí, jděte pryč!“

Nám si troufl nejednou odporovat tvrzením, že v Srebrenici došlo k největší hromadné vraždě po druhé světové válce, a nikoli vyhnaných Němců.  

Rudolf Kofler, Graz,                                                                     SP, 3.9.2015, str. 16

 

Žaloba proti SL zamítnuta

První úspěch si může připsat Sudetoněmecký landsmanšaft při obraně proti stížnostem, které vznesli někteří oponenti proti pozměňovacímu návrhu stanov přijatému Spolkovým shromážděním SL. Zemský soud v Mnichově dne 25. září zamítl žalobu členů v souvislosti s reformou stanov jako neopodstatněnou.

 

Žalobci Ingolfu Gottstainovi z rýnských Mönchengladbach, mediálnímu poradci Witikobundu, uložil soud zaplatit náklady sporu. Silně formulované argumenty, které v námitkách předložil advokát protistrany Heinz Veauthier soudci, byly po jednání konaném dne 4. srpna příznivě komentovány některými kolegy v publiku, že jednání zřejmě není uplaceno. Zda žalobce podá nákladné odvolání k Vrchnímu zemskému soudu se teprve ukáže.                             Sudetendeutsche Zeitung, 2.10.2015, str.1

 

Emocionální panelová diskuse v „Domě vlasti“ ve Vídni před volbami

Poslanec Sociálně demokratické strany Rakouska (SPÖ ) a místopředseda vídeňského klubu Kurt Stürzenbecher, prezident zemského sněmu Svobodné strany Rakouska (FPÖ ) Johann Herzog a předseda Rakouské lidové strany (ÖVP) ve Vídni  Manfred Juračka odpovídali na otázky posluchačů v rámci diskusního seriálu "Forum Heimat".

V panelové diskusi pod mottem "70 let poté – čas pro pravdu a usmíření" uskutečněné "Sdružením německých starorakouských landsmanšaftů v Rakousku (VLÖ)" 7. září ve Vídeňském "Domě vlasti".

"70 let po chaosu války, je pro VLÖ velkou potřebou připomenout drama čtrnácti milionů  vyvlastněných a vyhnaných  Němců ze střední a jihovýchodní Evropě před a po druhé světové válce", řekl VLÖ generální tajemník a moderátor Norbert Kapeller. "Mnozí z vás se usadili po strašlivých událostech z té doby ve Vídni a přispěli svým podílem na rekonstrukci bombardovaného a zničeného města. Jak o 70 let později vídeňští politici přistupují k tomuto tématu, bychom rádi věděli od nejreprezentativnějších kandidátů každé strany", dodává Kapeller. V publiku, které se těší i přítomnosti několika politických představitelů na federální a oblastní úrovni, je také jako host Christoph Benedikter z Ludwig Boltzmannova Institutu pro výzkum dopadů války. Byl  na dialogu přivítán.

Ve všech - asi patnáct minut dlouhých – stanoviscích představili poslanec a místopředseda vídeňského klubu SPÖ Kurt Stürzenbecher (zastupujícího starostu Häupla), zemský prezident vídeňské FPÖ Johann Herzog (zastupujícího vídeňského předsedu FPÖ Heinz-Christian Stracheho) a předseda vídeňské ÖVP Manfred svou základní pozice k tématu.

Zatímco v některých tematických oblastech došlo k zásadní dohodě všech stran, (např. v odmítnutí v České republice a na Slovensku stále existující špatné legislativy, týkající se Benešových dekretů), měla diskuse - v neposlední řadě motivovaná snahou získat vítězství u publika - velmi emocionální charakter, zejména v souvislosti se současnou uprchlickou diskusí.

"V těchto případech, kdy nemohou být příčiny událostí před sedmdesáti lety a strašných událostí dnes stejné, považujeme, jako zastřešující organizace starých německorakouských vyhnanců za mimořádně důležité, dávat těmto otázkám ve veřejnosti široký prostor a zároveň opakovaně připomínat osudy pamětníků. Budeme pokračovat, v pevném pořadí v rámci našeho seriálu Forum Heimat, se zvaním  politických zástupců všech proudů v našem domě, abychom jim sdělovali naše obavy, požadavky na řešení v tomto ohledu, ale také s nimi myšlenkově spolupracovali", tak uzavřel Kapeller.                          Sudetenpost,  8.10.2015, str. 3

 

Oznámení o volbách do XVI. Sudetoněmeckého spolkového shromáždění

Budou se konat v období od 7.12. do 29.12.2015 - podle oblastí. Na kandidátské listině podle zeměpisného členění  je   zastoupení i  za Orlické hory – Günther Wytopil z Breubergu, za Beskydy – Dr. Günther Reichert z Bad Honnef, za České středohoří – Bernhard Goldhammer z Wiesbadenu a Dietmar Heller z Markt Rettenbachu, za Jižní Moravu – Wolfgang Daberger ze Schorndorfu, Franz Longin ze Stuttgartu a Reinfried Vogler z Kronbergu..

Sudetendeutsche Zeitung, 16.10.2015, str. 5-6

 

Poznámka redakce: Překvapující je, že v tzv. Sudetoněmeckém spolkovém shromáždění, o němž sudeti prohlašují, že je sudetoněmeckým parlamentem, bude zastoupena, kromě dalších českých oblastí, i Jižní Morava, která ani podle henleinovců nebyla celá německá.

 

Dr. Walter Kreul, D-Germering: Třetí vyhnání sudetských Němců

Po reálném vyhnání 1945/46 a vyhnání  německými politiky, které začalo po r. 1960 (viz Manfred Kittel: „Vyhnání vyhnanců?“, Mnichov 2007), musí být němečtí vyhnanci, a k tomu Čechy popoháněnými sudetskými Němci, vyhnáni potřetí, totiž z vlastní paměti. … Je to plíživá „internacionalizace“ práce nadace, ve skutečnosti zejména nepříjemné relativizování a bagatelizování zločinů vůči německým vyhnancům, zvláště nepříjemné pro postižené         Sudetenpost, 3.9.2015, str. 16

 

Gottfried Zappe: Žádné zplnomocnění pro zřeknutí se

…Vážený zástupče Dr. Posselte, s velkým politováním jsem slyšel o změně stanov sudetoněmeckého landsmanšaftu. Významný bod mého rozhořčení je § 3d, který v předcházející verzi prosazoval kompenzaci majetku konfiskovaného Čechy, v nové verzi požadavek kompenzace není. … Ale mnoho krajanů to nechápe … SL se nemusí starat o celosvětové dodržování lidských práv, ale pouze o zájmy své vlastní etnické skupiny. …Gottfried Zappe, vyhnanec z Kokonína u Jablonce, Sudetenpost, 3.9.2015, str. 16

Poznámka redakce: Takto a  podobně posuzují návrhy na změnu stanov prosazované B. Posseltem někteří sudetští Němci ze SLÖ.

 

Friedebert Volk: Ve tmě se dobře kují pikle!

Jednatel SL Lippert si stěžuje na "Sudetoněmecké noviny" ze dne 18. 9., a to na nedostatek diskrétnosti při probíhajících soudních řízeních o jakýchkoliv  změnách. S lítostí se ohlíží zpět na rok 1997, dobu, kdy i při kontroverzní novele údajně žádné podrobnosti nevešly ve všeobecnou známost.

To je samozřejmě špatně, protože už tehdy byly vášnivé debaty. Lež také je, že stanovisko Spolkového shromáždění "bylo s konečnou platností potvrzeno". Pravdou je pravý opak, protože Spolkové shromáždění SL skončilo po čtyřech letech (!), tedy v roce 2001, v bezvýchodné situaci tím, že stáhlo změnu a byla zapsána "Změna změny" u rejstříkového soudu. To stále platí dnes, a je v souladu s žadatelem, paní Else Pawliczek z Neu Anspach v Taunus. Odvolala se především s ohledem na neurčitá slova "návratu ... na základě spravedlivé náhrady".

Lippertovo stěžování dnes sleduje jasné cíle. Stanovy se mění za zády členské základny, což je důvod, proč je jakákoli diskuse nežádoucí. To byla taktika před  zasedáním Spolkového shromáždění v únoru 2015, a tak to šlo při Sudetoněmeckém dni 2015, protože nepříznivé rozhodnutí rejstříkového soudu bylo drženo v tajnosti před návštěvníky.

To je útok na odpovědné občany, kteří se dostavili s transparenty. Demokracie vypadá jinak.

Mimochodem, žalobkyně z roku 1997, Else Pawliczek z Karlových Varů, rozená Wolffová, před několika týdny, dne 7. srpna 2015, ve věku 86 let, zemřela.

Friedebert Volk (Witikobund), D-Usingen,                  Sudetenpost, 8.10.2015, str. 16

 

Profesor Alois Jahn:  Skrývání

Sudetoněmecký Den vlasti 2015 v Klosterneuburgu : před 100 lety genocida Arménů - před 70 lety sudetských Němců. Na Dni vlasti potlačil a skryl zradu Bernda Posselta host - Dipl. Ing. Beransch Hartunian. Působivá osobnost popsala arménské drama. Deportování 1,5 milionu Arménů, jeden milion zemřel. Třicet let po genocidě Arménů došlo ke genocidě sudetských Němců,  z  tři a půl milionu vyhnaných  bylo 241.000 mrtvých.

Reprodukuji výňatek : Anneliese Kitzmüller (poslankyně) běduje nad marností všech snah. Minulé století bylo poznamenáno válkou a terorem, 21. nepřineslo nic lepšího. Nekonečná jednání bez výsledku. Zachování současného stavu na vládní úrovni.

Odpovědi týkající se a charakterizující Den vlasti. Některá klíčová slova: Cílené ničení Západu, zejména islamizace, s pomocí "matky" Merkelové; Zastírání nevyřešených problémů Němců odsunutých po druhé světové válce; Vládnutí kapitálu Rothschildů; Finanční podvody; Konec roku 1848 koncem svobody; Poručnictví EU, Společenství bez Boha a morálky. Rakousko: Vzhledem k EU a USA "zotročené" a nekompetentní vlády; destruktivní záplava uprchlíků, zbabělost namísto odvahy otevírá dveře chaosu, předstíraná bezmocnost jako zmanipulovaný příkaz destabilizovat Evropu.

Pozdrav od vídeňského velvyslance ČR Jana Sechtera na Klosterneuburgernském Dni vlasti : "Vše nejlepší a hodně štěstí". Když trvá nezájem Prahy řešit loupeže, není to nic jiného než výsměch.

Mělo být utrpení Arménů použito k odvrácení pozornosti od krize v lansmanšaftu v Mnichově?

V březnu se Bernd Posselt (narozen v roce 1956) se souhlasem svého stranického kolegy, bavorského premiéra Horsta Seehofera (narozen v roce 1949)  snažil zbavit nepříznivého hlasování o Benešových dekretech, kterými byl v roce 1945 zkonfiskován sudetoněmecký majetek. Silné protesty vysídlených lidí zastavily jeho plány. Posselt je mluvčí, nejvyšší představitel sudetských Němců, avšak bez vztahu k ukradené zemi. Kromě toho, multi-funkcionář: CSU, Paneuropská unie, zednáři, atd.

EU-Posseltovi byl zakázán vstup do Ruska uvedením jeho jména na Černé listině z 30. 5. 2015! Vyjmenované osoby byly zapleteny Posseltem proti své vůli do USA podníceného rozvíření  ukrajinského konfliktu.

Vídeňský společník proto měl zajistit, aby "podvržené Posseltovo-vejce" nebylo  v Klosterneuburgu zmíněno a krajané si hrozícího nebezpečí nebyli vědomi.

Profesor Alois Jahn, narozen 1925 v Olomouci, Sudetenpost, 8.10.2015, str. 16

 

Motto Dne vlasti 2015, Klosterneuburg, Babenbergerhalle, Rakousko,13. září 2015, „Před 100 lety genocida Arménů – před 70 lety sudetských Němců“

„Věrohodné může naše úsilí zůstat především v rámci našich rodin jen tehdy, pokud se budeme držet našich zásad, z nichž nejdůležitější jsou požadavky na právo na návrat do vlasti a na návrat našeho majetku.“  Z projevu Mag. Kolwalskeho na Dni vlasti.

„Vyhnáním traumatizovaní  lidé si zaslouží, aby příslušné Benešovy dekrety byly definitivně zrušeny a vysídlené osoby rehabilitovány! Příklad z Brna - pochod z Pohořelic do Brna - v opačném směru než brněnský pochod smrti dne 30. května 1945 - dává naději na začátek přehodnocení českých dějin.“ Volkmar Harwanegg, poslanec SPÖ (Sociálně demokratická strana Rakouska)

 

Volný a krácený překlad  ing. P. Rejf, CSc., připravil dr. O. Tuleškov

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením. Praha,  25. října  2015. 

Webová adresa: www.ceskenarodnilisty.cz  e-mail: vydavatel@seznam.cz