Kosovo a Metochie - brutální usurpování srbského majetku

Ivan Ninić


Podle údajů vlády Republiky Srbsko bylo v červnu 1999 z území Kosova a Metochie vyhnáno víc než 245 000 Srbů a dalších ne-Albánců, kteří se usídlili na území centrálního Srbska a dalších zemí. Nemálo je i těch, kteří byli nuceni se přestěhovat z jižních částí Kosova a Metochie do severní části. Ze 437 míst, kde žili Srbové do roku 1999, s výjimkou okresů Zvečan a Zubin Potok, bylo zcela etnicky vyčištěno 312. Podle vysokého komisaře pro uprchlíky, na Kosovo a Metochii se do roku 2008 vrátilo pouze 18.060 Srbů a dalších občanů, ale tato informace nemůže být považována za spolehlivou, protože neodráží skutečný počet navrátilců.

I kdyby se zvýšil počet návratů vysídlených Srbů, otázkou zůstává, co by navrátilci našli ze svého majetku.


Většina jejich domů je buď úplně zničena, nebo rozprodána či usurpována nelegálními přistěhovalci z Albánie. Většina srbských lesů je pokácena a jejich dřevo před očima příslušníků KFOR a UNMIK rozprodáno.


Podle UNHCR při registraci vnitřně vysídlených osob v Srbsku v roce 2000 bylo zjištěno, že bylo poškozeno 27.418 domů, z toho 21.411 zcela zničeno, z bytů bylo 5.993 poškozeno, z toho úplně 935 zničeno, celkem tedy 33.411 bytových jednotek. Při vlně ničení srbských a nealbánských majetků v roce 2004 bylo zničeno dalších 930 obytných budov,“ uvádí Strategie srbské vlády pro přežití a udržitelný návrat na Kosovo a Metochii. [1]


Státní tisková agentura Tanjug cituje slova bývalého náměstka ministra pro Kosovo a Metochii v srbské vládě Branislava Ristiće, který říká, že v oblasti Kosova a Metochie bylo od června 1999 do roku 2012 zničeno 20.000 srbských domů, a že hodnota nemovitého majetku kosovských Srbů se odhaduje na 50 miliard eur.


Je uzurpováno více než milion katastrálních jednotek (orné půdy, luk a lesů) ve vlastnictví Srbů. Hodnota tohoto majetku je 50 miliard eura. Je důležité si uvědomit, že 58 procent rozlohy pozemků na Kosovu a v Metochii patří Srbům,“ řekl Ristić. [2] Potvrdil, že od příchodu mezinárodních misí na Kosmet byla většina srbských nemovitostí buď obsazena či zničena a Kosovská majetková agentura zahájila 41.300 řízení o navrácení uchvácené půdy. Agentura podle Ristiće rozhodla v 31.517 případech, ale „nejsou k dispozici žádné oficiální údaje o tom, jak se tato rozhodnutí provádějí a zda a jak je vlastníci nemovitostí účinně uplatňují“. Současně skutečnost, že Srbové podali u kosovských soudních institucí přes 18.000 žalob za náhradu škody, které nejsou zpracovány, poskytuje nejlepší obrázek o rozsahu a stupni trvalého poškození majetku.


Naopak ochranou vlastnických práv vnitřně vysídlených osob a uprchlíků a navrátilců na Kosmetu je pověřeno Ředitelství pro obytné prostory a nemovitosti a Komise pro bydlení a majetkové nároky, to jsou orgány zřízené misí UNMIK. Srbské vládní údaje ukazují, že od příchodu mezinárodních sil na Kosovo a Metochii bylo u těchto orgánů podáno celkem 29.160 žádostí, z nichž je asi 18.000 vyřešeno, ale že méně než 30 procent vlastníků dosáhlo užívání majetku, zatímco pro nedostatek pravomoci bylo víc než 10.000 žádostí zamítnuto.


Drsné ale pravdivé statistiky svědčí o neochotě mezinárodního splečenství zajistit odpovídající podmínky pro návrat více než 250.000 Srbů na území Kosova a Metochie.


Je zřejmé, že přítomnost UNMIK a KFOR nezajistila právní jistotu a ochranu srbského majetku v jižní srbské provincii ani nepřinutilo k disciplíně Albánce, kteří déle než jednu dekádu uzurpují všechno, co jim padne pod ruku. Katastru nemovitostí na území Kosova, podle Republikového geodetického úřadu [3] zahrnuje 2.575.448 pozemků v katastrálních územích 1.299 obcí o celkové rozloze 1.090.410 ha. Z tohoto celkem 641 071 ha (57,79%) patří Srbům a srbské pravoslavné církve, zatímco ve státním a družstevním vlastnictví se nachází asi 476 408 hektarů půdy na Kosmetu. Republika Srbsko je vlastníkem 24.500 ha zemědělských, lesních a sídelních pozemků a více než 1,4 milionu čtverečních metrů úředních budov, 145.000 m² komerčních a 25.000 m² obytných, 4.000 m² zařízení pro zvláštní účely, a více než 750.000 m² ostatních budov. Nad těmito objekty z větší části žádnou kontrolu srbská vláda nemá, ani ji nemají místní srbské orgány, s výjimkou menší části majetku na severu Kosova, který je ještě ve správě místních srbských obcí.


Největší část usurpovaných budov patří srbským veřejným společnostem se sídlem v Bělehradě a v jiných místech mimo Kosovo a Metochii, jež mají vlastnické právo k 1.358 objektům (PT Telekom 130, Státní železnice 55, elektrorozvodné závodu EPS 18, lesní společnost Srbijašume 45 ...) [4] Všechny tyto budovy, jejichž hodnota je přes miliardu dolarů, byly postaveny za peníze občanů Srbska, za peníze z půjček a z prostředků rozpočtu Republiky Srbsko a rozpočtu bývalé Jugoslávie. Například účetní hodnota „Srbské železnice“ a. s. Na území Kosova a Metochie včetně infrastruktury a kolejových vozidel činí víc než 206 milionů, ale tržní hodnota je mnohem vyšší.


Místo, aby Srbsko prostřednictvím domácích firem spravovalo srbské železnice, spravují železniční infrastrukturu na Kosovu tzv. Kosovské železnice, které díky Kosovské svěřenecké agentuře a UNMIKu se staly společností vlastněnou tzv. vládou Kosova. Od roku 2008 Srbské železnice provozují železniční dopravu pouze na severním Kosovu [5], albánská strana se staví aktivně proti a pracuje na privatizaci železniční infrastruktury.


Uchvácením telekomunikační infrastruktury Albánci došlo k nevyčíslitelným ztrátám na srbské straně na straně v rozpočtu státního podniku „Telekom Srbsko“, který vlastní elekomunikančí sítě na Kosovu a Metochii. Na počátku roku 2006 orgány tzv. vlády Kosova protiprávně na objednávku mise UNMIK a Kosovské telekomunikační agentury zničily páteřní stanice a telekomunikační zařízení Telekomu Srbsko na území Kosova a Metochie. [6] Tyto akce později pokračovaly, většinou v brzkých ranních hodinách a vykonávaly je osoby v maskách, které byl vyzbrojeny samopaly. Odhaduje se, že celková hodnota usurpovaného telekomunikačního vybavení a popírání práva na výplatu mezd bývalých zaměstnanců – pracovníků Telekomu Srbsko dosahuje 1.4 milionu dolarů. Že majetek Kosovských pošt a telekomunikací na Kosovu a Metochii nebude vrácen pod srbskou kontrolu ukazuje fakt, že kosovské orgány zahájily proces privatizace obou společností. Albánci dali na Kosovu a v Metochii pod svou kontrolu i kosovské energetické kapacity a infrastrukturu srbské společnosti Srbská energetika a založili KEK – Kosovskou energetickou společnost.


V květnu 2011 albánské orgány prodaly celkem 630 společností na území Kosova a Metochie, které byly ve vlastnictví Republiky Srbsko a to vše za 512.000.000 eura. Od roku 2010 Kosovská privatizační agentura provádí likvidační proces srbských družstevních firem, například jim rozprodává pozemky, budovy, zařízení, skladové zásoby a další majetek. Na základě toho kosovsko-albánské orgány do Privatizačního fondu Kosovské privatizační agentury přijaly 33.000.000 eur.[7] Celý proces privatizace byl proveden pod dohledem misí UNMIK a KFOR, které poskytovaly institucionální a logistickou podporu nově vytvořeným institucím tzv. Republiky Kosovo. Podle vyjádření ředitele pro regionální spolupráci Srbské hospodářské komory Milivoje Miletiće byla stanovena jedinečná forma přisvojování si srbských firem na Kosovu a v Metochii. Společnosti se privatizují tak, že nejdříve alokuje vše, co má hodnotu, a potom se založí dceřiná společnost. Poté se nově vzniklá společnost prodá ve výběrovém řízení, zatímco mateřská společnost přebírá veškeré závazky a je pak okamžitě zlikvidována, takže věřitelé (většinou Srbové a srbské společnosti) nemohou vymáhat své pohledávky.[8]


Že pro ty, kteří vyháněli, brutálně zabíjeli a masakrovali Srby není nic svaté, potvrzuje skutečnost, že z celkového počtu 1 300 pravoslavných kostelů a klášterů bylo po příchodu mise UNMIK a jednotek KFOR na Kosovu a v Metochii pobořeno nebo zničeno 155 srbských pravoslavných kostelů a klášterů a 24 kulturních památek. Celý svět viděl obrazu organizovaného a brutálního násilí v března 2004, kdy za dva dny byly vypáleny další 34 kostely a kláštery, mezi nimiž byly i objekty, které byly zařazeny na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Podle státní statistiky bylo zničeno a poškozeno 5 261 náhrobků na 256 srbských pravoslavných hřbitovech, přičemž po více než 50 hřbitovech neexistuje jediná památka.[9] Srbské orgány odhadují, že na Kosovu a v Metochii bylo zničeno a vyrabováno více než 10.000 kostelních a církevních ikon a liturgických předmětů, artefaktů, starých rukopisů a dalších rarit, které se hojně prodávají na světovém černém trhu se starožitnostmi. Albánci se zmocnili, odcizili a zničili srbské kulturní dědictví neocenitelného historického, národního a kulturního význam, který bylo uloženo v archivech a knihovnách, muzeích v různých městech Kosova a Metochie.

- - - - - -


[1] přijatá Strategie srbské vlády pro přežití a udržitelný návrat na Kosovo a Metochii 08.4.2010. http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.php?id=45678


[2] http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Vrednost-uzurpirane-imovine-Srba-na-KiM-50-milijardi-evra.sr.html


[3] Katastrální centrum v Prištině bylo dočasně přemístěno do Kruševce, který je platný pro všechny katastrální aktuální operace vedené po roce 1999 na Kosovu a v Metochii. Stanovisko Republiky Srbsko je takové, že data v katastru nemovitostí mohou být změněna pouze na základě rozsudků a nebo rozhodnutí, která učinily soudy a správní orgány do 9. června 1999.


[4] http://www.politika.rs/rubrike/ostali-komentari/t20452.lt.html


[5] http://www.slobodnaevropa.org/content/article/1046126.html


[6] http://www.mondo.rs/s36340/Info/Hronika_i_Drustvo/Nastavljeno_iskljucenje_MTS_stanica_na_Kosovu.html


[7] http://srb.fondsk.ru/news/2011/07/04/okupatori-rasprodali-sve-shto-srpsko-na-kim.html


[8] http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/339335/Srpske-firme-na-Kosovu-koje-jos-nisu-privatizovane-vrede-vise-od-dve-milijarde-evra

[9] htt://www.kim.gov.rs/rs/o-kancelariji/kulturna-bastina

Zdroj:

http://facebookreporter.org/иван-нинић-косово-и-метохија-брутална/

překlad: VD

Стратегије

www.srbija.gov.rs, Kosovoonline

4


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz