Klan

Eur Ing Dr Bohumil Kobliha


V roce 1956 se HIPovi Jůzovi z pražské Kovoprojekty podařilo prokopat spolupráci s Indii. Kovoprojekta byl projektový ústav min. těžkého strojírenství a zkratka HIP znamenala Hlavní inženýr projektu. Byl jsem při tom jako mladý inženýr-projektant, tak vím. Projektová příprava a všechny obchodní vztahy (kontrakt) pro projekt Foundry Forge Plant (FFP) u města Ranchi ve státě Bihar probíhaly pak do roku 1958 pod vedením ředitele Pavlíčka z plzeňské Škodovky. Projekt, jako jeden z pomoci rozvojovým státům, byl tak prestižním, že byl sledován vládou ČSR. To se objevilo i v záhlaví obchodní korespondence Škodovky s institucemi a subdodavateli.

Tehdy jsem spolupracoval a navázal přátelství s celou řadou rozumných lidí z obchodního světa, i světa techniky. Obchodníci měli plno dobrých rad a poznatků. Jeden obchodní technik snil už tehdy o velkých projektech v naftě: "Víš, musíš se dostat tam, kde něco teče - tam taky tečou peníze!" Jiný mi říkával: "Handle 'sou mandle!"

To si dnes připomínám, když sleduji tahy mocných.

Oprotí dávným ideálům slušných pracovitých lidí v naší vlasti vidím ale, že dnešní mocní světa namnoze opustili obchody ("handle") a dali se cestou pirátů z dob královny Elizabeth I. (1558-1603). Místo obchodu ukrást.

Jiní poznali, že se stačí napojit na samotný tok peněz a těžit z něho. Ten jim v další fázi obchodování umožnil - a všude umožňuje - nákup a dokonce skupování majetku. Někteří obě cesty kombinují. Tím také moc takových rostla a roste nad moc trůnů a politických vlád.


Majetek je moc.

Je zajímavé sledovat obchodní činnost a touhy na příklad obecně známé rodiny "Červeného štítu" jinak Rothschildů, prakticky od začátku nového věku. Věnovali se od skromných začátků z půlky osmnáctého století toku peněz-bankovnictví. Poněvadž peníze nejsou nic, pokud je neproměňujeme v nemovitý majetek a v "olej" lidských činností ("kdo maže, ten jede"), začali "mandlemi", výměnou peněz za tyto. Poznali i užitečnost nákupu vlivu.

Že s jídlem roste chuť zaznamenali už dávno naši předci a rozrůstající se rodina Rothschildů to dokumentuje. Rozrostla se po světě a skupovala a skupuje vše.

Dobře informované kruhy tvrdí, že jejich rodinné jmění dnes přesahuje sumičku osmdesát trilionů amerických dolarů. To je přibližně šestkrát více než je současný národní důchod USA. S takovou mocí peněz se dá už ledacos nakupovat a ovlivňovat.

Zdá se, že už slavný irský spisovatel G.B.Shaw si toho všiml. Jakoby ztělesňoval Nathana Mayera Rothschilda ve své hře „Majorka Barbara" (1905) v postavě bankéře a průmyslníka Undershafta.

V třetím jednání hry ve slovní potyčce s nepovedeným synem Stephanem, který se chce dát na politiku a dostat do sněmovny, Undershaft o britské vládě říká: "Vláda tvé země!(?) Já jsem vláda tvé země...Myslíš si, že ty, a půl tuctu amatérů jako ty, co sedí v lavicích té bláznivé žvanímy, může vládnout Undershaftovi a Lazarusovi? Ne, můj příteli: vy bude dělat, co se nám hodí. Uděláte války, když se nám to bude hodit, a udržíte mír, když ty se nám hodit nebudou.,," (překlad a zvýraznění, B.K.) Text hry jako by vypadl z úst Nathana Mayer Rothschilda, od roku 1812 hlavy rodinného klanu Rothschildů:

"Nezáleží na tom, které loutky sedí na trůněni ve vládě - vládnou jedině ti, kteří kontrolují oběh peněz - a to jsme my!" Shaw jakoby dramaticky přetlumočil i upřímné vyjádření matky slavného Klanu Gutele Rothschi/dové: "Kdyby moji synové nechtěli války, nebyla by žádná!" Majetek je moc...

Pozorujeme pohyb a situaci ve světě bankéřů. Manipulují vše! Počínaje životem jednotlivců, nás jako zaměstnaneckých nevolníků, které nutí nakupovat na karty, až k nesmyslnému či spíše zločinnému zadlužení států, jak dnes prožíváme...

Pokud my osobně nemáme kartu/znamení (třeba "číslo 666'j přestáváme existovat. Nabízí se odkaz na Bibli, Zjevení sv.Jana kap.13, verš 17: "A aby žádný nemohl kupovat ani prodávat, než ten kdož má znamení aneb jméno té šelmy, aneb počet jména její. " Čtěme si tu kapitolu znovu pro potvrzení!

V současné době na příklad obchodní síť TESCO předělává pokladny (nákupní systém) a bude prakticky vyřazovat jako platidlo hotové peníze, bankovky a mince. Budou od kupujících zákazníků vyžadovat jen placení kartami. Soukromá firma tak bude likvidovat jednu z podstatných funkcí států - vydávání a kontrolu oběhu peněz!

To aby finanční centrála měla přesný přehled toho, co kdo kupuje a co dělá!!! To je začátek přímé vlády bankéřů nad občanem.


Každý kdo mluví přes mobil, je sledovatelný po celém světě a řekne-Ii něco proti mocným má naději že dostane černou čárku.


Leč vraťme se k dějům. Klan Rothschildů zajímá dnes především krev moderního života světa, bez které se vše zastavuje, totiž energetika a tedy zdroje nafty a ložiska uranu. Je na podiv, jak mohli vyrůst z ničeho, či spíše ze sovětské bídy a suchopáru, současní ruští naftoví oligarchové - miliardáři? Kde sebrali žebráci peníze na nákup ruských zdrojů? lnu od strýčků z Rothschildů! Ale to je průběžně známo.

Kdo vyvolal arabské "samety", aby se zmocnil světové nafty? Kdo je za vládami, co bombardují Libyi?

Jeden z pracovníků na poli atomové energie tvrdí, že 80% světových zásob uranu už kontrolují Rothschildové.

V současné době, jak už jsme dříve psali ("Princovská svatba" 24.5.2011), si Lord Rothschild vybral za spolupracovníka pana Petra Mandelsona. Toho mu labouristé prostrkali do sněmovny lordů. Lord Rothschild jako financier pověřil Lorda Mandelsona k projednávání svých nových nákupů.

Dle The Sunday Times z 10.4.2011 Lord Rothschild právě zaměřil svůj zájem na největší bývalé sovětské zásoby uranu v Kazachstánu. Ty se svými odhadovanými šest set tisíci tunami jsou třetí na světě. Lord Mandelson pro Rothschildovský klan, jménem své nové společnosti Global Counsel, projednává spolupráci se šéfem Kazachstánských vládních fondů panem Kairatem Kelimbetovem (připomíná v Čechách nechvalně známého pana Koženého) a dalšími. Ovšem to nejsou jediné činnosti Lorda Mandelsona. Cestuje po celém světě za vším, co se dá pro Klan ještě skoupit.

Jako vložku pro pobavení zaznamenejme, že v anketě The Sunday Times (z 3.4.2011) - na dotaz kterého britského politika občané "nejraději nenávidí" obsadil pan Peter Mandelson první místo s šedesátipěti procenty (65%/) hlasů!

Jak jsme shora řekli, připomeňme že světové jmění klanu Rothschildů je více jak osmdesát trilionů dolarů.

Pracovití milionáři a podnikaví miliardáři jako počítačový magnát Bili Gates se svými 32 miliardami, či Ind Mittal a další jsou proti Rothschildovskému klanu začátečníci. Tenisové a fotbalové milionáře můžeme považovat za nuly.

Na majetek a moc se totiž musí jít od základů a po staletí vše připravovat.

Naskýtá se otázka, kde jsou nashromážděny dlužní úpisy států světa, který je najednou ve vlně finančních krizí? Je to celkem padesát jedna trilionů dolarů dluhů. Nabízí se odpověď: jedině banky Klanu mají zdroje na to všechno a nákupy všeho, včetně vlád (viz Shawův Undershaft).

Co s tím?

Před delším časem, když jsem ve vedlejším kostele pracoval na opravách/restauraci sochy sv.Josefa, se nejednou ke mně přifařil nějaký člověk. Projevil zájem o křesťanskou symboliku a o katolické náboženství vůbec. Dle neklamné fyziognomie to byl žid. Podle dalších tichých dotazů se mi zdálo, že snad chce konvertovat. Když jsme pak pokračovali v rozhovoru venku a on zjistil, že jsem československý exulant, zabrousil do politiky. Mezi jiným tvrdil, že se socialismus bude muset v nějaké formě vrátit.

Ovšem že jsem mu kvalifikovaně, jako člověk který v socialismu prožil dvacet let, odporoval.

Dívám-Ii se zpět na všechno a dnešní šílenou situaci s miliardářskými a trilionářskými tanci okolo zlatého telete, zdá se mi, že je tu přece nějaké řešení, jak zabránit řízené degeneraci světa nadnárodními magnáty.

Nabízí se odvážná myšlenka, kterou možná zvažoval můj hořejší nahodilý židovský diskutér: Znárodněme světově všechen majetek klanu Rothschildů, a vše se vrátí do normálu bez katastrof a bez války...

Klan se svými osmdesáti triliony dolarů neaspiruje na řízení světa, chce jen manipulovat, ovládat a těžit.

Zde se samozřejmě hned za tím ozve duch Karla Marxe, tak jak je zachyceno na jeho náhrobním kameni v londýnském hřbitově Highgate:

"Filosofové jen interpretovali svět v různých směrech. Otázka je ale jak ho změnit. "

Londýn, 16.6.2011

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz