Kastrace

  Eur Ing Dr Bohumil Kobliha


Heraldika je nauka o znacích a erbech, a znakové umění.

Heraldik by měl být znalec erbů a zajisté i historie. Měl by vědět, jak který erb toho či onoho byl získán, co obrazové symboly erbů znamenají a měl by mít lásku ke kráse. Poctivý heraldik je umělec, který by se nikdy neodvážil na znacích a jejich významu něco měnit. Šlechtický erb sám ukazuje a vystavuje pozitivní vlastnosti jako je síla, čest, statečnost, umění válečnické, věrnost, stálost, ušlechtilost, vznešenost, někdy událost (zabití draka, kance), atp. Je hrdým znakem mužnosti. I králové a jejich země získávali či si vzali za své pozitivní erbovní symboly síly, zdravé životnosti a moci.

Proto jsme byli znechuceni a uraženi, když „sametový“ malíř cedulí vymazal znak lví síly z našeho znaku, totiž vykastroval našeho lva. Ze LVA se stal namalovaný obrázek a ne král zvířat, který plodí krále. Zbavil samce toho co si lvice cení nejvíce. Neudělal to ovšem ze své cudnosti. Byl to příkaz od „císařů/bankéřů světa“, kteří dnes „dělají“ a dosazují prezidenty a vlády.

Nový typ porobení má své cesty: program postupného, nenápadného vykleštění a demaskulinace. To má pro vládce světa zásadní význam. Chtějí z nás učinit blátíčko, nemužné zbabělce a lidi nicotné, kterým je všechno jedno. Silný chlap jim vadí. Skutečný muž má totiž zásady a je hotov bránit své. Brání svůj rod. Nedá svojí milenku, ženu, děti, majetek. Za svojí obec a zem je připraven prolít i krev. Jedině když muž bude zbaven všech pozitivních atributů svého mužství, idejí proč žije, své pravdivé existence, mají „císaři/bankéři světa“ otevřenou cestu ke svému zhovadilému panství. Jim nejde o řízení, ale o ovládání! Maskulinum jim překáží. Proto ten program demaskulinace, který už bije do očí.

Proto jim vadí, a vždy vadili lidé, kteří hlásali a hájili pravdu. Císařům světa vadí osobnosti. Dostávají se blíže ke svým cílům, když národy, obce a občané jsou zbaveni či budou zbavováni svých přirozených vůdců.

V reálné politice začal útok císařů na osobnosti, a spojil svůj nápor s útokem na země, území, které osobnosti hájí jako svoje dědictví.

Už v červnu 2002 řekl prezident USA G:W.Bush že dlouholetý palestinský vůdce Yasser Arafat musí odejít („…it´s time to go“ viz U.K. deník The Independent z 25.6.2002). Jistě si všimneme, že identický požadavek dnes je na plukovníka Gaddafiho. Zabíjení tehdy trvalo ještě dlouho. Arafat byl likvidován tajnými službami v 11. listopadu 2004. Na věčnost ho předešel na přímý rozkaz izraelského premiéra Ariela Sharona významný klerik šejk Ahmad Jasin (22.3.2004). To tehdy ještě vzbudilo celosvětové pobouření proti Izraeli! Kolik skutečných a statečných mužů zahynulo v izraelských nájezdech a náletech zejména na Gazu v prosinci 2008, nevíme. Tam už poprvé selhal i nově zvolený prezident USA Obama. Pochechtával se s Benjaminem Netanyjahu ke všemu. Zejména k nové výstavbě izraelských sídlišť (červen 2009 a dále) s čímž na oko nesouhlasil – leč furt se staví!

A další a další obránci svých práv byli likvidováni, jako v syrském exilu jeden z vůdců Hezbolahu Imad Mughniyeh v únoru 2008.

Dalším příkladem zabíjení v tomto století byl útok na Irák pod smyšlenou záminkou. Pro potupu země to vazalové USA dovedli až po likvidaci iráckého přirozeného vůdce Saddama Husseina, jak máme všichni v živé paměti. Císaři útočí na všechny arabské státy. Způsobem kovbojských padouchů zavraždili osobu a symbol muslimského odporu proti všem vetřelcům, Osamu Bin Ladena. Oddělávají všemi prostředky obránce arabských a islámských otčin. Včera Palestince Mahmouda Al-Mabhouda, dnes Somálce Fazula Abdullah Mohammeda. Chystají se na libyjského obhájce své země a její sladké nafty Moamara Gaddafi. Zatím jim nevyšla porážka a likvidace iránského inženýra Mahmouda Ahmadinejada. Chystají se na něho ale už dlouhých sedm let!

Do tahu proti mužům, obráncům svých zemí zapadá i zajetí statečných občanů bratrské Jugoslávie, jako byl prezident Milošovič, a je Dr. Radovan Karadžič (zatčen v roce 2008). Koncem května 2011 byl náhlé odhalen a zatčen Jugoslávec, srbský generál Ratko Mladič. Právě generál Mladič je příkladným inteligentním mužem zásad, který patologické sedlině císařů/bankéřů světa vadí. My, Češi, můžeme být právem hrdi na našeho obhájce pravdy o mužích Jugoslávie, a specificky Srbska, ryzího člověka Prof.Dr.Rajko Dolečka. Ten ve své knize „Hovory s generálem Mladičem“ (vydalo Křesťanskosociální hnutí ) odhaluje pozadí tahů proti svobodě národů a jejich vůdců. V knize Prof.Doleček odhaluje jak se dělá „historie“ a jak se likvidují muži. Samozřejmě i zde může být pravda nepříjemná, poněvadž líčí skutečnost, která je jiná, než jak je prezentují „naše vzory“ – západní politici a media.

Muže generála Ratko Mladiče označili západní politici za vraha, ač sami vyvolali válku proti Jugoslávii, rozbili ji a sami mají na rukou krev a tragická válečná zranění a onemocnění („vyčerpaný“ uran) tisíce nevinných.

Na ty neposlušné upletli „císaři“ tristní Tribunál v Haagu, který vydávají za mezinárodní a jako jakousi instituci OSN. Kdyby to bylo pravdou, museli by před tímto „slavným soudem“, tribunálem ICTY, stát především váleční zločinci jako je J.W. Bush, Paul Wolfowitz a další z galerie z amerických slouhů, co servilní císařům/bankéřům světa, ale to by přece nešlo. Chudáci „soudci“ ICTY ani neznají Bibli, kde se varuje před děláním práv nepravých. Mají ti „soudci“ vůbec nějakou profesionální hrdost, když ne prosté občanské svědomí? Ale to bude jiná kapitola…

Když si – jak nahoře uvedeno – začneme vše uvědomovat, vyjmenovávat a vyčíslovat počty statečných obhájců svých zemi, začínají se objevovat obrysy strategie moci císařů/bankéřů světa, totiž zátah proti skutečným mužům. Všichni ti pronásledovaní a zavraždění vyhovují Kiplingovým formulacím v jeho písních mužů a slavném „Když(„If“). Zopakujme si Kiplinga, čtěme našeho Dolečka. Studujme Dolejšího a Křížka s jejich vrcholným dílem „Husité“! To je encyklopedie nejen husitství, ale v podstatě i čítanka našeho hrdého mužství.


Nepřátelům statečného lidství a skutečných mužů vadí pravdivá realita, holá skutečnost. Proto vymysleli skutečnost virtuální (virtual reality), a ničí lidskou morálku i cit v tisících zabijáckých her. Můžeme se pak divit, že hejsci v nažehlených US uniformách u obrazovek z podzemí Pentagonu vraždí na dálku pomocí pum a raket z letounů bez pilota. Likvidují vše, co se jim zdá či zazdá. Pohřební průvod si pletou s pochodujícím útvarem a rozjařenou svatbu pokládají za nástup Talibánů k útoku, ergo bombu na ně!

A co jsou ti vojáčci – hrdinové? Ne, spíše bioroboti…

Císařům světa uniklo, že kastrují i své vlastní lidi.

Londýn, 20.6.2011.

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz