K válečným akcím v Libyi II.

Lýbia: Najväčšie vojenské podujatie od invázie do Iraku.

V ústrety zdĺhavej vojenskej operácii

Autor: Michel Chossudovsky | Publikováno: 30.3.2011 

Vyložené lži medzinárodných médií: bomby a strely sú predstavované ako nástroje mieru a demokratizácie ....

Toto nie je humanitárna operácia. Vojna proti Lýbii otvára nové regionálne vojnové bojisko.

Existujú tri oddelené vojnové dejiská na strednom východe a v regióne centrálnej Ázie. Palestína, Afganistan a Irak.

Čo sa rozvíja, je štvrté vojnová dráma v réžii USA-NATO v severnej Afrike s rizikom eskalácie.

Tieto štyri vojnové ohniská spolu funkčne súvisia, sú časťou integrovanej vojenskej agendy USA-NATO.

Bombardovanie Lýbie je na rysovacej doske Pentagonu už niekoľko rokov, ako potvrdil bývalý veliteľ NATO, generál Wesley Clark.

Operáciu „Odyssey Dawn“ priznali ako „najväčšiu vojenskú intervenciu západu v arabskom svete od invázie do Iraku presne pred 8 rokmi“ (Russia: Stop 'indiscriminate' bombing of Libya - Taiwan News Online, 19. marec 2011).

Táto vojna je časťou bitky o ropu. Lýbia patrí medzi najväčšie ropné ekonomiky sveta so zhruba 3,5% celosvetových zásob ropy, viac ako dvakrát tých, ktoré majú USA.

Základným cieľom je získať kontrolu nad lýbijskými zásobami ropy a plynu pod pláštikom humanitárnej intervencie.

Geopolitické a ekonomické dôsledky vojenskej intervencie vedenej USA-NATO proti Lýbii sú ďalekosiahle.

Operácia „Odyssey Dawn“ je časťou širšej vojenskej agendy na Strednom východe a v centrálnej Ázii, ktorá spočíva v prevzatí kontroly a v korporátnom vlastníctve nad viac ako 60% svetových zásob ropy a zemného plynu, vrátane ropovodov a plynovodov.

So svojimi 46,5 miliardami barelov potvrdených rezerv (10 krát viac ako v Egypte) je Lýbia najväčšou ropnou ekonomikou na africkom kontinente, nasledovaná Nigériou a Alžírskom (Oil and Gas Journal). Naproti tomu potvrdené zásoby ropy USA predstavujú podľa Úradu pre energetické informácie 20,6 miliárd barelov (december 2008). U.S. Crude Oil, Natural Gas, and Natural Gas Liquids Reserves).


Najväčší vojenský podnik od invázie do Iraku

Vojenská operácia takejto veľkosti a rozsahu, zahŕňajúca aktívnu účasť viacerých členov NATO a partnerských krajín sa nikdy neimprovizuje. Operácia „Odyssey Dawn“ bola v pokročilom štádiu vojenského plánovania už pred protestným hnutím v Egypte a Tunisku.

Verejná mienka bola vedená k tomu, aby sa protestné hnutie spontánne rozšírilo z Tuniska a Egypta do Lýbie.

Ozbrojená rebélia vo východnej Lýbii je priamo podporovaná zahraničnými silami. Sily rebelov v Benghází okamžite zdvihli červeno-čierno-zelenú zástavu s polmesiacom a hviezdou: zástavu panovníka Idrisa, ktorý symbolizoval vládu predošlých koloniálnych síl. (Pozri Manlio Dinucci, Libya-When historical memory is erased, Global Research, 28. február 2011)

Povstanie bolo taktiež plánované a koordinované s načasovaním vojenskej operácie. Bolo starostlivo plánované mesiace pred protestným hnutím, ako časť tajnej operácie. Bolo hlásené, že americké a britské špeciálne jednotky tam boli od počiatku kvôli „pomoci opozícii“.

Máme do činenia s vojenským plánovaním, s časovým rozvrhom starostlivo naplánovaných vojenských a spravodajských udalostí.


Spoluúčasť OSN

Bombardovacia kampaň až doposiaľ vyústila v nespočítateľné civilné straty, ktoré sú klasifikované médiami buď ako „vedľajšie straty“, alebo je vina zvaľovaná na lýbijské ozbrojené sily.

Je trpkou iróniou, že rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1973 poskytuje mandát na „ochranu civilistov“


Ochrana civilistov

4. Oprávňuje členské štáty ktoré informovali generálneho tajomníka, na konanie buď na národnej báze, alebo cez regionálne organizácie alebo rozhodnutia a na konanie v spolupráci s generálnym tajomníkom, prijať všetky nevyhnutné opatrenia, nehľadiac na paragraf 9 rezolúcie č. 1970 (2011), pre ochranu civilistov a civilmi obývaných oblastí ohrozených útokom na Lýbijskú Arabskú Džamahíriju, vrátane Benghází, súčasne vylúčiac zahraničné okupačné sily v akejkoľvek forme na akejkoľvek časti Lýbijského teritória, a žiada zúčastnené členské štáty okamžite informovať generálneho tajomníka o opatreniach ktoré príjmu v zhode s oprávnením v zmysle tohoto paragrafu, čo bude neodkladne oznámené Bezpečnostnej rade; (UN Security Council Resolution on Libya: No Fly Zone and Other Measures, 18.marec 2011)

Rezolúcia OSN udeľuje koaličným silám bianko šek

pre zapojenie sa do totálnej vojny proti suverénnej krajine pohŕdajúc medzinárodným právom a porušiac chartu OSN. Slúži to taktiež dominantným finančným záujmom: neumožňuje to iba vojenskej koalícii bombardovať suverénnu krajinu, ale umožňuje to aj zmrazenie aktív a tak ohrozenie lýbijského finančného systému.


Zmrazenie aktív

19. Prijíma sa rozhodnutie, že zmrazenie aktív uložené paragrafmi 19, 20 a 21 rezolúcie č. 1970 (2011) sa vzťahuje na všetky fondy (peňažné prostriedky), ostatné finančné aktíva a ekonomické zdroje nachádzajúce sa na ich územiach, ktoré sú vlastnené alebo kontrolované priamo alebo nepriamo lýbijskými orgánmi, ...

Nikde sa v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN nespomína otázka zmeny režimu. Avšak je zrejmé, že opozičné sily obdržia časť peňazí skonfiškovaných podľa Článku 19 rezolúcie č. 1973. V skutočnosti sa už konajú rokovania s opozičnými lídrami o tomto dôsledku. Ním vyvolané kooptovanie a finančný podvod:

20. Schvaľuje jeho rozhodnutie zabezpečiť, že zmrazené aktíva v zmysle paragrafu 17 rezolúcie č. 1970 (2011) budú, v neskoršej etape, čím skôr sprístupnené v prospech ľudu Lýbijskej Arabskej Džamahírije;

Vzhľadom na „Vynútenie zbrojného embarga“ v zmysle paragrafu 13 tejto rezolúcie sa koaličné sily zaviažu bez výnimky vynucovať zbrojné embargo voči Lýbii. Avšak od samého začiatku porušili čl. 13 dodávkami zbraní opozičným silám v Benghází.

http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20425

http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20425


Zdĺhavá vojenská operácia??

Pojmy sú celkom prevrátené. Mier, bezpečnosť a ochrana Lýbijčanov majú byť podľa úplne zvrátenej logiky dosiahnuté pomocou raketových útokov a vzdušného bombardovania.

Cieľom vojenskej operácie nie je ochrana civilistov, ale zmena režimu a zlomenie krajiny, ako v Juhoslávii, totiž rozdelenie Lýbie na samostatné krajiny. Sformovanie samostatného Štátu v ropu produkujúcej oblasti východnej Lýbie je Washingtonom zamýšľané už veľa rokov.

Sotva týždeň pred bombovým útokom riaditeľ národnej spravodajskej agentúry James Clapper zdôraznil vo výpovedi pre senátnym výborom pre vojenské operácie USA že Lýbia ma značné schopnosti protileteckej obrany a že metóda bezletovej zóny by mohla potenciálne vyústiť do zdĺhavej vojenskej operácie:

Poradca pre národnú bezpečnosť viackrát zopakoval, že Obamova politika „je zameraná na to aby Kaddáfí opustil úrad“.

Ale Clapperova výpoveď podčiarkla ako ťažké by to mohlo byť.

Povedal senátnemu výboru, že si myslí, že „Kaddáfí je v tomto ohľade beh na dlhú trať“ a že si nemyslí, že Kaddáfí „má akýkoľvek úmysel ... odísť“.

Neskôr, pomenujúc svoje dôvody pre to, že Kaddáfí by mohol vyhrať, Clapper povedal že tento režim má viacero vojenských zariadení a môže rátať s najlepším armádnym výcvikom, „robustne vybavenými“ jednotkami, vrátane 32. brigády, ktorej velí Kaddáfího syn Kamis a 9. brigády.

Množstvo jeho techniky obsahuje ruské protivzdušné prostriedky, delostrelectvo, tanky a ostatné vozidlá, „a zdajú sa byť disciplinovanejší v tom, ako zaobchádzajú a opravujú tieto zariadenia“, pokračoval Clapper.

Clapper pochyboval o tvrdeniach, že bezletová zóna by mohla byť rýchlo a ľahko vnútená Lýbii tvrdiac, že Kaddáfí velí po Egypte druhému najväčšiemu protileteckému systému na Strednom východe.

Majú veľa ruskej výzbroje a je tam určitá kvalita v počte. Niečo z tejto výzbroje padlo do opozičných rúk“, pokračoval.

Tento systém pozostáva z 31 lokalít so strelami zem-vduch a radarového komplexu, ktorý je zameraný na ochranu (stredomorského) pobrežia, kde žije 80 alebo 85% populácie“, povedal Clapper. Kaddáfího sily majú tiež „veľmi veľký počet“ ručných protilietadlových striel (typu Stinger).

Armádny generál Ronald Burgess, riaditeľ Obrannej spravodajskej agentúry, potvrdil Clapperove hodnotenie povediac, že hybnosť sa presúvala na Kaddáfiho sily po tom, čo bol spočiatku v opozícii.

Tak či tak, úplne sa presunula na Kaddáfiho stranu; v tomto čase si myslím, že to nie je jasné“, povedal Burgess. „Dosiahli sme však teraz stav rovnováhy, kde .... iniciatíva, ak chcete, môže byť na strane režimu“.

Hodiny po Clapperovom vyjadrení, Obamov poradca pre národnú bezpečnosť Thomas Donilon ponúkol iné hodnotenie, upozorniac na ostré rozdiely v hľadiskách medzi Bielym domom a spravodajskou komunitou USA.

Povedal, že analýza šéfa spravodajstva bola „statická“ a „jednorozmerná“, založená na vojenskej rovnováhe síl a chybne nebrala do úvahy Kaddáfiho rastúcu izoláciu a medzinárodné akcie podporujúce jeho oponentov. (White House, intel chief split on Libya assessment | McClatchy, 11. marec 2011)

Predošlé tvrdenie poukazuje na to, že operácia Odyssey Dawn by mohla viesť ku zdĺhavej naznačovanej vojne ústiacej do značných strát na strane USA-NATO.

Vojenské nezdary NATO boli oznámené lýbijskými zdrojmi na samom začiatku vzdušnej kampane. V priebehu hodín od zahájenia bombardovania lýbijské zdroje (ešte treba potvrdiť) poukázali na zostrelenie troch francúzskych stíhačiek. (Pozri Mahdi Darius Nazemroaya,

Breaking News: Libyan Hospitals Attacked. Libyan Source: Three French Jets Downed, Global Research, 19. marec 2011). Lýbijská národná TV sieť hlásila, že francúzske bojové lietadlo bolo zostrelené blízko Tripolisu. Francúzska armáda tieto správy poprela:

Odmietame informácie, že nejaké francúzske bojové lietadlo bol zostrelené v Lýbii. Všetky lietadlá, ktoré sme na misiu vyslali sa dnes vrátili na základňu“ povedal hovorca francúzskej armády Thierry Burkhard, citovaný denníkom Le Figaro." (Libya: A french fighter plane was shot down! The French Army denies this information, xiannet.net 20. marec 2011)

Interné lýbijské zdroje (ešte treba potvrdiť) tiež v nedeľu hlásili zostrelenie dvoch katarských bojových stíhačiek. Podľa lýbijských správ (ešte treba potvrdiť) bolo zostrelených celkom päť francúzskych stíhačiek. Tri z útočiacich francúzskych stíhačiek boli podľa týchto správ zostrelené nad Tripolisom. Ďalšie dve francúzske vojenské stíhačky boli zostrelené pri útoku na Sirt (Surt/Sirte). (Mahdi Darius Nazemroaya,

Libyan Sources Report Italian POWs Captured. Additional Coalition Jets Downed, Global Research, 20. marec 2011)

Články na Global Research od Michela Chossudovského

přeložil František Lang


Agrese do Libye byla plánována už loni v listopadu

26.3.11, Francie: Podle francouzského analytika Thierry Meyssana začala Francie připravovat napadení Libye už loni v listopadu poté, co plukovník Kaddáffí zrušil obří kontrakty na dodávku 21 airbusů a budování jaderných elektráren v ceně 10 miliard eur podepsané v roce 2007. Francie se poté domluvila s Británii (kterou nikdy není těžké přemluvit, když jde o nějakou tu válčičku), že Kaddáffího potrestají. Společná dohoda o agresi byla podepsána 2. listopadu 2010.

Zvědavec,zdroj: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/228937-nalety-na-libyi.


Londýnská konference: koalice hledá odpovědi

Nálepky: Londýn, Sergej Lavrov, Kaddáfi, konference, Ve světě, koalice, Politika, Libye, Komentáře

 

29.03.2011, 13:28


Moskva očekává od mezinárodní konference věnované Libyi, která se pořádá v Londýně, odpovědi na vytýčené otázky. Hovořil o nich šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Západní koalice porušuje rezoluci Rady bezpečnosti OSN, - prohlásil ruský ministr. Kromě toho upozornil NATO na nepřípustnost vývoje situace v Libyi podle afghánského nebo iráckého scénáře.

Hlavní otázkou pro delegáty fóra v Londýně z více než 40 zemí je – nakolik korektně se dodržuje mandát rady bezpečnosti OSN týkající se vytvoření bezletové zóny nad Libyí. Sergej Lavrov má za to, že svým zásahem do průběhu občanské války v této zemi překročila koalice rámec rezoluce.

Další otázkou pro účastníky konference v Londýně je: kdy zahájí OSN prověrku údajů o pokojných Libyjcích, kteří zahynuli v důsledku bombardování NATO:

-Jsme znepokojeni zprávami, které se zatím nedají potvrdit, zprávami o tom, že v důsledku bombardování koalice došlo k obětem v řadách civilních obyvatel, a chtěli bychom, aby tyto zprávy byly prověřeny. Možné to je. Tak například generální tajemník OSN jmenoval svého zvláštního zástupce pro Libyi, jehož mandát je v první řadě soustředěn právě na humanitární otázky v Libyi.

Avšak zasedání Rady bezpečnosti OSN věnované Libyi, které se konalo v pondělí, žádná rozhodnutí v této otázce nepřijalo. Stejně jako i ve všech dalších, mimo jiné i v té, která se týká průběhu plnění sankcí a embarga vůči Libyi. Bezvýsledně rovněž skončilo i předcházející zasedání Rady bezpečnosti OSN. Moskva proto vyzývá k tomu, aby byl do chodu uveden ještě jeden mechanismus, který může reálně přispět k tomu, aby bylo skoncováno s krveprolitím v Libyi. Je to iniciativa Africké unie poslat tam misi pěti prezidentů afrických států.

Včera potvrdili vedoucí činitelé USA, Francie, Velké Británie a Německa v průběhu televizní konference právo Libyjců na to, aby samostatně rozhodovali o své budoucnosti.

Generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen rovněž dal naději – aliance bude realizovat všechna hlediska rezoluce Rady bezpečnosti OSN, nic víc. Zatím je ale jasné, že povstalci v Libyi úspěšně postupují podél pobřeží Středozemního moře na západ, směrem k Tripolisu pouze díky bombardování NATO.  Včera v noci síly aliance bombardovaly i hlavní město, kde bylo zaznamenáno přinejmenším deset silných výbuchů. Jak to jde dohromady s vyhlášeným cílem – vytvořit bezletovou zónu a ochránit pokojné obyvatelstvo před akcemi armády Kaddáfího -  není jasné.

Hlas Ruska

Ruští lékaři proti agresi

Ruští lékaři v Libyi napsali minulý týden otevřený dopis z Tripolisu - adresovaný nejvyšším představitelům Ruské federace, která bohužel nevyužila práva veta k zablokování kontroverzní rezoluce RB OSN umožňující bombardování Libye...

Podstatné části dopisu nabízíme k posouzení:


Vážený Dmitriji Anatoljeviči Medveděve a Vladimíre Vladimiroviči Putine!

Prosíme vás o pomoc. Probíhá zcela nezakrytě agrese USA a NATO proti suverénní vládě Libye, která ohrožuje nás i prosté Libyjce. Cílem bombardování je také Tripolis a okolí, jehož objekty protivzdušné obrany a letectva (letiště) byly už dávno zničeny.


Nálet NATO na nemocnici

Dnes v noci a ráno, 24. března, bombardovaly stíhačky již vybombardované kasárny, navíc se zásahy do sousedních civilních cílů. V Tadžuře, kde se také nacházíme, byl zničen civilní jaderný reaktor (Libyjské středisko pro jaderný výzkum). Střely nebo bomby zasáhly i největší Kardiochirurgický ústav v zemi. Spadla střecha, nosné zdi, střepiny ze zbraní i sekundárně zdiva a oken se zabodávaly do tělíček našich nešťastných pacientů. Osmnáct jich zahynulo, jejich matky (pokud se tak nestalo v aseptickém pokoji) zemřely s nimi. My lékaři, ani obyvatelé čtvrti, v níž se nacházíme, jsme to nečekali - a nestačili jsme nemocnici evakuovat. Lidé zde umírali i na ulicích, a to v takovém množství, že to od počátku nepokojů nepamatujeme. Vy v Evropě tomu říkáte »ochrana civilního obyvatelstva« - smrtí?!


Zločin proti lidskosti

Genocida uskutečňovaná proti Libyi ... je zločinem proti lidskosti. Obracíme se na vás a na světové společenství s prosbou o pomoc. Libyjci i my, kteří zde žijeme mnoho let, máme jedinou naději: Rusko a vás, jeho občany a představitele. Jsme zde svědky toho, že po neúspěšném pokusu o státní převrat řízený ze zahraničí, se po únoru 2011 každodenní situace uklidnila a zlepšila, byl obnoven veřejný pořádek. Věřili jsme proto, že Rusko bude automaticky vetovat veškeré snahy o dobrodružství, ale mýlili jsme se.

Dnes lidé neskonale trpí. V únoru obyvatele terorizovaly bandy zlodějů a kriminálníků, uprchlých i puštěných z egyptských vězení, které na východě země přepadávaly policejní služebny, pobíjely osazenstvo a ozbrojovaly se, nazývány Západem »klidnými demonstranty«. Ti, kteří bandy řídí, chtějí rozhodovat o libyjské ropě. Dezinformovali světovou veřejnost, že jsou to Libyjci a bojovníci proti režimu. Nevíme, komu se může nelíbit zdejší systém sociální dostatečnosti a komfortu. Kdyby totiž podobný systém vládl v naší vlasti, nikdy bychom ji neopouštěli. Jednoduše - nebyli bychom zde. My nenecháme Libyjce bez pomoci. Ale prosíme vás, pomožte zastavit vražednou protilidovou agresi. Ruce pryč od Libye!

(Spolupodepsalo dalších 37 původem ruských lékařů v Tripolisu)

(mezititulky redakce HóN)

30. 3. 2011 S. BORODOVSKIJ


Fakta o Kaddáfího »zelené« Libyi

Co všechno lze najít o údajném vrahovi z Tripolisu na Wikipedii? Co všechno tento autokrat (vládne už déle než 40 let) stihl pro svou zemi udělat do té doby, než do ní vtrhla Západní »koalice«...?!

V zahraniční politice utužoval vztahy s arabskými zeměmi. V roce 1970 se jmenoval premiérem i ministrem obrany a podařilo se mu vynutit zrušení americké vojenské základny na předměstí Tripolisu a britské vojenské základny v Tobruku.

Do konce téhož roku vyhnal asi 20 tisíc obyvatel italské národnosti. Základem jeho hospodářské politiky bylo znárodnění ropných rafinérií. Zakázal také alkohol a hazardní hry. V době, kdy přebíral vládu, patřila Libye k nejchudším zemím světa; dnes má nejnižší podíl obyvatel žijících v chudobě z celé Afriky.

Během jeho vlády stoupla gramotnost z 10 % na 88 %. Vytvořil zdravotnickou síť na dobré úrovni (před jeho nástupem k moci bylo 10 % Libyjců slepých, v některých oblastech polovina lidí trpěla trachomem, více než třetina kojenců umírala do jednoho roku). Průměrný věk dožití je dnes nejvyšší na kontinentě (muži 75 let, ženy 80 let; tedy vyšší než v České republice...)! Veřejný dluh je druhý nejnižší na světě...

Jen pro připomenutí

Výše zmíněné údaje jsme si ověřili i ve slovenské mutaci...: Líbya v číslach a faktoch - diktátorský režim, v minulosti podporovaný aj Západom, dokázal mimo iného aj toto:

Zdarma je:

30. 3. 2011(ro, HóN

Co podle vašeho názoru způsobilo nepokoje na arabském Blízkém východě?


Lid už unavilo rozkrádání a korupce úřadů


Myslím si, že revoluce inicioval Západ


Obyvatelé už měli dost stále stejných osob u moci


Prudké snížení životní úrovně způsobené finanční krizí


Lidé se dozvěděli pravdu o svých zemích díky Internetu


Těžko říct

Co podle vašeho názoru způsobilo nepokoje na arabském Blízkém východě?

Lid už unavilo rozkrádání a korupce úřadů

/ 11.8%Myslím si, že revoluce inicioval Západ

/ 68.2%Obyvatelé už měli dost stále stejných osob u moci

/ 3.1%Prudké snížení životní úrovně způsobené finanční krizí

/ 7.7%Lidé se dozvěděli pravdu o svých zemích díky Internetu

/ 3.1%Těžko říct

/ 6.2%celkem odpovědí: 195

 Hlas Ruska

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz