Jak rozpočtově odpovědný křesťan Kalousek krátil příjmy státního rozpočtu a rychle zvyšoval zadlužení ČR

Kalouskovo hospodářství podle údajů Statistického úřadu, Státní banky, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Na konci roku 2007 činil schodek veřejných rozpočtů 0,6% HDP, byl to nejnižší schodek v posledních letech, celkový veřejný dluh se snížil na 28,9% HDP a potvrdil se tak trend klesajícího reálného zadlužení ČR. To se ještě hospodařilo podle rozpočtů bývalé vlády.

Vláda M. Topolánka s Kalouskem však v roce 2007 prosadila reformu veřejných financí.

2008

zavedena „rovná daň“ – výpadek příjmů státního rozpočtu 20 mld.

snížena daň z příjmu právnických osob o 3 % – výpadek příjmů 24 mld.

strop odvodů zdravotního a sociálního pojištění – výpadek příjmů 17 mld.

2008 celkem: sníženy příjmy o 61 mld. Na konci roku 2008 se veřejné rozpočty dostaly do schodku 1,5% HDP.

2009

snížení daně z příjmu právnických osob z 21% na 20%, výpadek příjmů 8 mld.

snížení soc. pojištění zaměstnancům z 8% na 6,5%, výpadek příjmů 27 mld.

snížení soc. pojištění zaměstnavatelům z 26% na 25%, výpadek příjmů 18 mld.

1. 7. 2009 – zvýšeny slevy na sociálním pojištění, výpadek příjmů 8 mld.

2009 celkem: sníženy příjmy o dalších 60 mld.

2010

sníženo soc. pojištění a zvýšeny paušály odpočtů pro živnostníky, výpadek příjmů 22 mld.

V létech 1997 až 2005 byl průměrný roční schodek státního rozpočtu 54,8 mld. Kč za rok.

V létech 2008 až 2011 byl průměrný roční schodek státního rozpočtu 174,3 mld. Kč/rok.


Důchodový účet:

Do roku 2008 se každoročně vybralo na důchody více peněz, než se vyplácelo. Kalousek přebíral důchodový účet vyrovnaný, s finanční rezervou 70 mld.

V roce 2008 se důchodový účet rychle propadl do dluhu.

Zdravotnictví:

Do roku 2005 byla VZP v dluzích. V roce 2005 byla z vedení VZP odstraněna parta ODSáků v čele s Musílkovou. Od té doby byla VZP bez dluhu. Kalousek přebíral zdravotnictví bez poplatků a spoluúčastí s rezervou 40 mld. Tato rezerva v roce 2008 zmizela a zdravotnictví přešlo do dluhů (ačkoliv byly zavedeny poplatky)


Je otázkou, proč naši investigativní novináři o uvedených skutečnostech nepíší a nemluví, ač jsou podstatné pro pochopení naší ekonomické situace. Snad ještě pochybnější je mlčenlivost našich ekonomů.

Převzato z internetových materiálů

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz