Dr. M. Horáková i Dr. E. Beneš byli národní socialisté
Již poněkolikáté v krátké době stojíme na tomto místě a připomínáme si památku dr.Milady Horákové a dalších obětí totality.V květnu jsme si připomněli i narozeniny Dr. E.Beneše.

Jak Dr. Milada Horáková, tak Dr. Edvard Beneš byli národní socialisté. Zejména v posledním desetiletí je často urážen či zneužíván pojem národní socialismus. Národním socialismem se ohání, jak pravicový, tak i levicový extremismus. Všemocná media jej velice často a záměrně hází do jednoho „pytle“ s německým či italským sociálním hnutím, z prvé poloviny minulého století, které bylo totalitní a fašistické. Tato hnutí byla jak programově, tak i fakticky vždy v přímém rozporu s českým národním socialismem.

Pro neznalé je nutno připomenout, že český národní socialismus se zrodil na konci 19. století, jako hnutí českých dělníků. Toto hnutí, později jako Česká strana národně socialistická (ČSNS), ovlivnilo český, později československý politický vývoj. ČSNS stála u zrodu novodobého státu Čechů a Slováků v roce 1918. Dr. Edvard Beneš, pozdější prezident, byl místopředsedou České strany národně socialistické v meziválečném období. Česká strana národně socialistická, tak postupně vyrostla z malého hnutí v druhou nejsilnější politickou stranu po druhé světové válce. Národní socialisté hájili vždy zájmy národní a sociální, vystupovali důrazně proti všem projevům totalitní moci a diktatury. Tím se český národní socialismus odlišoval od stran, které ač měly v názvu pojem sociální či národní, byly ale  programově totalitní.

Čeští národní socialisté umírali za svou vlast na bojištích první a zejména druhé světové války. Po roce 1948 byl národní socialismus umlčen, jeho představitelé v lepším případě byli vyhnáni ze země, desetitisíce dalších  skončili ve věznicích a v pracovních táborech. Desítky z nich na popravištích. Symbolem protikomunistického odboje se stala nepokořená, statečná Dr. Milada Horáková, národní socialistka. Dr. Milada Horáková, která prošla i nacistickým koncentrákem, byla v červnu 1950 popravena komunistickou totalitou. Letos uplynulo 60 let od její smrti na pankráckém popravišti. Trvalo dlouhých dvacet let, než její oběť byla připomenuta zejména mladé generaci tímto pomníkem. I těchto dlouhých dvacet let pasivity a nečinnosti radnice v Praze svědčí o lhostejnosti, či úpadku morálky v české politice.

Často se ptáme, jak by se dívala Dr.Milada Horáková na současnou politiku. Víme ale zcela jistě, že by stála opět na svých zásadách, stála by opět na straně sociálně potřebných, odmítala by opět jakoukoliv totalitu.Přemysl Votava Ing. Karel Janko


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz