Fakta o Kosovu, která musí znát celý svět

Zoran Vlašković


Všechny zločiny albánských separatistů a tak zvaného Nezávislého Kosova jsou příkladem porušování pravidel platných mezi civilizovanými národy a v demokracii, trvají od roku 1999 do současnosti.


To, co dělají Srbům Albánci a tzv. nezávislé Kosovo v srbských provinciích Kosovo a Metochie po roce 1999 je nehumánní a antidemokratické. S ohledem na historii lidstva to můžeme srovnat jen s divošstvím. Zločiny proti Srbům a Srbsku jsou činěny s blahosklonným požehnáním některých členů Evropské unie, a to především těch zemí, které mají v této evropské organizaci největší vliv. Že je tomu tak, nejlépe ilustrují skutečnosti z území, díky kterým by se měl celý demokratický svět stydět.


V roce 1999 byli z Kosova a Metochie Srbové vyhnáni z 314 míst.


Pouze ve třech z celkových 30 okresů nedošlo k etnickému „vyčištění“ srbských míst. Byly to okresy Leposavić a Zvečan na severu Kosmetu*/ a Štrpce na úplném jihu Kosmetu, i když i v těchto okresech byla srbská sídla napadána.


Dnes se na území centrálního Srbska nachází 206 000 utečenců přesídlených z Kosova a Metochie a dalších 16 000 je na území Černé Hory.


Od roku 1999 Albánci zničili a vypálili 155 srbských kostelů a klášterů. 5 kostelů bylo úplně vymazáno z povrchu země. Kostel Svaté Trojice v centru Džakovice je zcela zničen a na jeho místě je dnes park v jehož centru separatisté vztyčili pomník Matky Terezy. Zničeny jsou vesnické kostely v Petrovicích u Kosovské Kamenice a ve vesnici Kraljevica u Podujeva. Zničen je kostel v centru městečka Suva Reka a kostel Svaté Trojice ve vesnici Velika Reka u Vučitrnu. Na těchto místech nezůstala ani stopa, která by nasvědčovala tomu, že tu někdy stála srbská pravoslavná svatyně.


Albánští separatisté zneužil svatyni římskokatolického vyznání, aby zničit stopy po existenci srbské pravoslavné církve v centru Džakovice.


Albánci od června 1999, kdy na Kosovo a Metochii vstoupily jednotky NATO, zabili 1.004 Srbů a za tyto zločiny se dosud nikdo nezodpovídal.


Od června 1999 dodnes Albánci úplně zničili 21.122 srbských domů a 935 bytů.


Srbové od té doby dodnes vznesli u Kosovské agentury pro návrat 41.300 žádostí o navrácení usurpovaných nemovitostí ze strany Albánců, ale ani jedna z nich dosud nebyla projednána.


Do 31.12.2012 Kosovská privatizační agentura prodala 1.358 srbských podniků a z nich ani jeden nemohl koupit Srb a ani v jednom z těchto podniků Srb nezůstal zaměstnán, a to ani po privatizaci.


Od roku 1999 dodnes na dvou třetinách území Kosova a Metochie (celková rozloha 10.886 km2) Albánci úplně zničili většinu srbských hřbitovů a na nich přes 10.000 pomníků, což je vandalský čin, nemající v civilizované Evropě obdoby. Na území Metochie a centrálního Kosova zůstaly zachovány pouze dva srbské hřbitovy.Ani v jednom městě jižně od řeky Ibru nezůstal jediný pomník připomínající srbskou historii. Albánci zničili pomníky krále Lazara, Vuka Karadžiče, Petra Petroviće, Něgoše … a rozbili všechny sochy srbských spisovatelů a básníků stojící před školami. Nebyla jim hanba zničit pomník Dositea Obradoviće, který svoji osvětovou práci vedl i v řadách Albánců v okolí Skadru, když vyučoval albánské děti v jejich jazyce, který se sám za tímto účele naučil. Zničili i pomník Petra Petroviće Něgoše, srbského básníka, který opěvoval největšího hrdinu Albánie (srbského původu) Džorže Kastriota Skanderbega a svojí poezií poučoval o bratrských vztazích mezi Srby a Albánci: „Co je Bosna a Arbánie, vaši bratři od otce i matky.“


Zničili i pomník Miloše Obiliće, kterého opěvoval i albánský lid, uchovávajíc tak až do 20. století vzpomínku na srbského hrdinu, s nímž jejich předkové bojovali proti sultánu Muratovi. Pokáceli i pomník národních hrdinů Bori Vukmiroviće a Ramize Sadika v Prištině.


Ve vesnici Nerodimlje u Uroševce pokáceli i přírodní památník – borový háj Cara Dušana, který jej zasadil vlastní rukou v roce 1336. Nevadila jim při tom skutečnost, že mocný car Dušan byl i jejich vladař – car Srbů, Řeků a Arbanasů.


Ani v jednom městě jižně od Ibru není ani jedna ulice se srbským jménem, a tak se ptáme, jakou že to multietničnost budují Albánci a Prišitna?


Dodnes se na Kosovo a Metochii vrátilo pouhých 2.700 Srbů do 50 vesnic, především do Metochie.


Dnes na Kosovu a Metochii zůstává okolo 125.000 Srbů, kteří žijí na pouhých 22% územi Kosmetu.


V tomto okamžiku se pátrá po 252 unesených a nezvěstných Srbech a dalších neAlbáncích.


Zdroj: http://www.slobodanjovanovic.org/ překlad VD

*/ KOSMET – zkratka Kosovo a Metochie, společné označení obou okupovaných jihosrbských provincií

Kosovoonline.cz


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz