Dopis z 24. dubna 2014

Velvyslanectví Ruské federace v České republice

Pod kaštany 1, 160 00 Praha 6

K rukám mimořádného a zplnomocněného velvyslance pana Sergeje KiselevaV Praze dne 24. dubna 2014

Vážený pane mimořádný a zplnomocněný velvyslanče,


v blízké době budeme všichni, co stáli a bojovali na straně spojenců proti barbarskému nacistickému Německu, vzpomínat na výročí vítězného ukončení druhé světové války. My v České republice nikdy nemůžeme zapomenout na slavné májové dny r. 1945, na osvobození republiky sovětskými a americkými vojsky. Nikdy nemůžeme zapomenout na oběti spojeneckých vojáků. Těch sovětských padlo na našem území na 144.000. Ještě 9. května 1945, tedy již na samém prahu svobody, v Praze a v jejím okolí jich položilo své životy téměř 500.


Padli, abychom my v Československu mohli žít. Ve druhé světové válce šlo českému národu, podobně jako Polákům, Jihoslovanům, Ukrajincům, Bělorusům a Rusům, doslova o vše. Podle německých plánů měl být český národ likvidován, jeho část germanizována, další pak vyhnána daleko na východ a říši nepřátelské obyvatelstvo mělo být postaveno ke zdi, zastřeleno či jinak fyzicky zničeno. V česko-moravském prostoru podle nacistických představ, jak to výslovně uvedl R. Heydrich, tehdejší zastupující říšský protektor, jeden z největších a nejodpornějších zločinců všech dob, Čech nemá co dělat. Takto uvolněný prostor měl být osídlen Němci. Podobně byli Němci rozhodnuti postupovat i vůči ostatním slovanským národům.


Spojenci svým vítězstvím, na němž měl zvlášť významný podíl Sovětský svaz, jehož 27 milionů občanů padlo v boji, či bylo Němci zavražděno, zachránili náš národ před zničením. Tuto skutečnost nesmíme nikdy zapomenout! Existujeme proto, že spojenci, na jejichž straně bojovala i československá vojska, porazili Německo. Jinak by již nikdo z nás Čechů zde nebyl. Z tohoto zásadního hlediska bychom vždy měli posuzovat i své vztahy k dřívějšímu Sovětskému svazu a nynější Ruské federaci. V květnových dnech roku 1945 se náš národ znovu „narodil“ a obnovil svou státnost.


Naše představy, to znamená představy těch, kteří se podíleli na porážce německého nacizmu v roce 1945 a jejich následovníků, že druhá světová válka byla v pořadí poslední, se nenaplnily. Pro civilizovaný svět je pohromou současná eliminace světového bezpečnostního systému, představovaného zejména RB OSN, a soustavné a zásadní porušování norem mezinárodního práva. Právo přestalo chránit slabé, a stalo se nástrojem k prosazování mocenských zájmů. Svět se geopoliticky mění. Nicméně vojenskými prostředky se vývoj nezastaví. Bezpečnost světa bude zajištěna jen tehdy, když místo konfrontace, která v současnosti ve vyhrocené podobě na různých místech probíhá, bude docházet k mírové spolupráci v rámci mechanismů OSN.


Už od dob národního obrození cítí obyčejný český člověk zvláštní sympatie k Rusku i dalším slovanským státům a národům. Rovněž dnes je nám vlastní princip slovanské vzájemnosti, který je často účelově, avšak zcela mylně interpretován jako nějaký imperiální panslavismus. Slované jsou si blízcí také v současnosti. Proto vyjadřujeme nesouhlas s neobjektivními informacemi, které se ve světových i v českých médiích o Rusku a o jiných slovanských zemích, často objevují.


Obracíme se na Vás, vážený pane mimořádný a zplnomocněný velvyslanče, abychom Vás ujistili o naší podpoře Ruska. Představitelé Ruska by měli vědět, že ruský národ má mezi Čechy hodně přátel.

Při příležitosti 69. výročí nadcházejícího Dne vítězství ve Velké vlastenecké válce proti nacistickému Německu přejeme ze srdce Ruské federaci hodně zdaru při mírovém řešení současných i budoucích světových konfliktů.


S hlubokou úctou a přátelskými pozdravyZa spolky sdružené ve Vlasteneckém fóru

Ing. Jaroslav Vodička,

předseda Českého svazu bojovníků za svoboduWebová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz