Eur. Ing. Dr. Bohumil Kobliha


Divide et impera


Vzdělanost je udivující a vědomosti lidstva nás ohromují.

Vzdělanci staletí před námi švihali latinu a mnohá latinská přísloví, úsloví, moudrosti a citáty slavných Cicerů nazpaměť jako když bičem mrská, avšak... Avšak, vzali si to, co bravurně citovali a deklamovali za své či rovnou k srdci a jednali dle toho? Kdybychom skutečně pamatovali na moudrost a poznání starých latiníků, ušetřili bychom si mnoho nesnází, utrpení a i krve.

Vezměme jen takové naučení „Rozděl a panuj“. Je tak staré jako poznání imperátorů, jak ovládat lid/poddané, a přece se mocnářům a. všem možným diktátorům po tisíciletí až do dneška s použitím návodu bezvadně daří.

Je sice pravdou, že jim vývoj nahrával a hraje často do ruky, ale zároveň můžeme identifikovat, kde jsou situace přirozené a kde jde o mistrné manipulace, či rovnou konspirace proti naší svobodě a rozumu.


Pro nás už filozof exilu PhDr. Ladislav Radimský si přece všiml, že přes skvělosti První republiky jsme byli stranicky vychovávání k nesvobodě myšlení, a viděl jasně, že stranickost rozdělovala národ (viz jeho kniha „Rub a líc našeho národního programu v atomovém věku", KA - Řím, 1959). Mladočeši a staročeši se různili a oddělovali už za Rakouska. Snad třicet politických stran rozdělovalo národ hned po převratu, po roce 1918. Všichni jsme svědky, jak kolem sta politických stran a hnutí po „sametové" revoluci zapracovalo na našem rozdělování, na naší svornosti či nesvornosti a znemožnilo rozumný směr naší cesty.


Rozdělovaly-Ii a rozdělují politické strany národy všude tam, kde se praktikuje systém vlády parlamentní demokracie (či stranické demokracie), světová náboženství rozdělují světovou populaci, celé lidstvo, mluvíme-Ii jen o těch asi čtrnácti hlavních. Přibereme-Ii sekty a odnože hlavních náboženských proudů, poznáváme, že i ony vrchovatě rozdělují národy i státy zevnitř, někdy až k vzájemnému vyvražďování. Připomeňme jen nedávnou, v krvavé lázni ukončenou občanskou válku mezi výrazně hinduistickými Tamily a nyní buddhistickými Sinhalese na Sri Lance (Ceylonu). Ta vedla prakticky až ke genocidě starodávných Tamilů s jejich vynikající vzdělaností, literaturou a básnictvím.


Rozdělování všude a ve všem nás vede k řevnivostem, nesnášenlivosti a nakonec až k zlobné nenávisti na smrt. Hrozím se, když někdo ještě dnes a stále brojí proti Janu Husovi a éře husitství/protestantství, a to přes tři sta let rekatolizace a nyní ekumenismu! Proč? Zdá se, že na někoho se současný tristní stav Církve (který cítí a vidí každý poctivý laik, kde kdo, a o kterém mluví nejen rozumní kněží, ale i papež), musí svést. Už jen pro klid vlastní duše. My nic - to oni!

Je udivující, že přes klasické vzdělání a naše historií shromážděné vědomosti, jsme náchylní se podrobovat všem těm uměle udržovaným rozdílům a nechat se jimi manipulovat.


Londýn, 4. dubna 2010.

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz