Deklarace o neodvolatelném odmítnutí bruselské dohody mezi Bělehradem a Prištinou


29. dubna 2013

[Shromáždění v Kosovské Mitrovici, na kterém bylo rozhodnuto o založení Parlamentu AO Kosovo a Metochie]

Shromáždění srbského lidu na Kosovu a Metochii, pondělí, 22. dubna 2013


1. Národní Shromáždění důrazně a neodvolatelně odmítá dohodu o 15 bodů, kterou 19. dubna tohoto roku v Bruselu parafovalo srbské politické vedení s představiteli albánských institucí v provincii. S ohledem na to, že dohoda porušuje ústavu Republiky Srbska a ruší její instituce na severu Kosova a Metochie, srbští občané, kteří v této části země žijí, nedovolí její uplatňování, protože by se tím podřídili moci lži-státu Kosovo.


2. Vzhledem k tomu, že celý vyjednávací proces včetně parafování a potvrzení dohody probíhal bez respektování vůle srbského lidu ze severu Kosova a Metochie, k němuž se dohoda vztahuje, Shromáždění ji považuje za nelegitimní a neplatnou. Shromáždění vyjadřuje rozhořčení nad skutečností, že nejvyšší představitelé moci Republiky Srbsko část provincie nacházející se pod srbskou správou předali těm, kteří provedli násilné odtržení Kosova a Metochie.


3. Podepsáním této dohody se Srbsko vzdává nejen svých institucí na severu Kosova a Metochie, nýbrž i svého práva na svou jižní provincii, jak domácího tak mezinárodního. Všichni, kteří se na tomto činu podíleli, si zaslouží odsouzení, neboť od nikoho nezískali mandát k tomu, aby někomu vydali srbskou zem a srbský lid, hmotný majetek, duchovní svatyně, a to všechno jen pro své úzké politické zájmy.


[Na shromáždění bylo přítomno přes 10 000 srbských obyvatel Kosova a Metochie]

4. Ze všech těchto důvodů srbský lid ze severu Kosova a Metochie implementaci této ostudné dohody nedovolí. Také máme na paměti svatyni Kosova, kterou svým setrváním zde zachováváme, a dále naši existenci a osudy, které by se podřízením moci Albánců, k čemuž nás dohoda nutí, staly nejistými.


5. Naší přímou odpovědí na zhoubnost vynucené dohody jsou kroky v souladu s ústavou našeho státu Republiky Srbska, která byla stvrzena národním referendem. My, občané, jako nositelé suverenity podle článku 2. ústavy, budeme respektovat a uplatňovat ústavu Republiky Srbska.


6. Dle Ústavy RS Shromáždění dochází k závěru, že nastala chvíle, kdy je nutno založit Parlament Autonomní oblasti Kosova a Metochie (Skupština Autnomne Pokrajine Kosova i Metohije).


Parlament Autonomní oblasti Kosova a Metochie bude vzhledem k okolnostem, za nichž je zakládáno, mít dočasný charakter. Parlament budou v počátku tvořit zástupci – delegáti okresů Kosovská Mitorivica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. K Parlamentu budou moci přistoupit zástupci všech okresů v provincii, i zástupci etnických skupin.


7. Během svého dočasného zasedání bude Parlament AO Kosova a Metochie mít pravomoci v rámci těch ústavních pravomocí, které patří autonomním oblastem, a s ohledem na mimořádné okolnosti jeho zakládání a působení.


Veškeré otázky související s pravomocemi, organizací, orgány a funkcemi, jakož i otázka prvního zvolení delegátů tohoto Parlamentu, budou vyřešeny dočasnými stanovami. Tento akt a další akty jsou nezbytné pro práci Parlamentu AO Kosova a Metochie, a budou odsouhlaseny na zakládajícím zasedání tohoto reprezentačního orgánu srbského národa na Kosovu a Metochii. Tyto dočasné dokumenty budou platné až do vyhlášení zvláštního zákona o opravdové autonomii Autonomní oblasti Kosova a Metochie podle postupu, který předpokládá změnu ústavy.


8. Národní shromáždění je pevně přesvědčeno, že občané Srbska mají znovu, stejně jako i při přijeti platné ústavy Republiky Srbska, referendem potvrdit svou vůli, že Kosovo a Metochie má zůstat součástí Srbska.


Dříve, než dojde k posouzení ústavnosti bruselské dohody a jejímu eventuálnímu potvrzení referendem, nelze tuto dohodu uplatňovat.

Zdroj: http://www.slobodanjovanovic.org/2013/04/24/deklaracija-sabora-srpskog-naroda/, překlad KČ, Kosovoonline


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz