Čí zájmy hájí Karel SchwarzenbergMnoží se spekulace o ministru zahraničí Karlu Schwarzenbergovi jako budoucím prezidentovi ČR. I on sám to připustil.


Nemohu se ubránit dojmu, že jeho posláním by mohlo být prosazování zájmů hitlerových pohrobků z pozadí (šedá eminence) sálem vrátit se na našI území, zmocnit se našeho majetku (už dnes mají většinu průmyslu a většinu zisků) a obnovit protektorát, v němž budou Češi jako levná pracovní síla. Goebbelsovskou strategií se jim podařilo prakticky ovládnout všechny sdělovací prostředky, nikdo si nedovolí objektivně hodnotit německé zločiny. Mnozí redaktoři bouřili proti prezidentu Václavu Klausovi, že chtěl zachránit naše území výjimkou v Lisabonské smlouvě a že kritizoval nehorázné falšování dějin. Propaganda lží ovlivnila naše školství a kulturu a vytvořila ovzduší soustavných pomluv českého národa a plivání na jeho historii. Po revoluci došlo k likvidaci českého průmyslu a zemědělství ve prospěch Německa, k odpuštění milionových válečných reparací(1) atd. Sem patři i zákaz vývozu do pro nás ekonomicky významných zemi, v němž se odráží i současná nezaměstnanost.

Za vším lze vycítit vliv K. Schwarzenberga, kterému se podařilo dosáhnout velmi vysoké pozice ve vládě. Nepamatuji si, že by někdy prosazoval české zájmy. Nikde nenajdeme ministra zahraničních věcí, který hájí zájmy historických nepřátel národa. Jeho rodina byla vždy protičeská, od křižáckých válek proti husitským Čechám až po Habsburskou monarchii, které bezvýhradně sloužila (včetně podpory posílání statisíců našich chlapců na válečná jatka první světové války). Zásadně nerespektuje mezinárodní právo a hlavně Postupimskou dohodu o odsunu kolaborantských nacistických Němců. Systematicky otevírá diskusi o dávno vyřešeném problému. Dokonce už i německý prezident "oceňuje české snahy o vyrovnání se s odsunem"! To jsou německé snahy a ne české! Prostřednictvím sdělovacích prostředků pomlouvá zejména v cizině náš národ, dokonce srovnává strašlivé zločiny Němců (přes 300 tisíc zahynulých Čechů, 35 milionů Slovanů, 6 milionů Židů) s několika poválečnými vyprovokovanými lokálními excesy proti hitlerovcům.

Nabízí srovnání, že Češi byli stejní zločinci jako Němci. Dokonce německý prezident u nás řekl, že toto neobjektivní srovnávání představuje nový zločin. Tato propaganda tak směřuje k tomu, že z povědomí lidí se vytrácí, že druhou světovou válku vyvolali Němci (např. v zábavném pořadu Nikdo není dokonalý na TV Prima tento fakt, až na jednu výjimku, nikdo neznal).

Domnívám se, že Karel Schwarzenberg jako samozvaný obhájce lidských práv nerespektuje deklaraci OSN, kde tím hlavním je právo na život. Obhajuje zabíjení dětí, žen a starců jako humanitární akce (viz vraždění v Jugoslávii).

Němci Karlu Schwarzenbergovi tleskají, neboť je nástrojem k likvidaci posledního zbytku výsledku druhé světové války, tj. zrušení poválečného odsunu. Ostatní ustanovení nebyla stejně dodržena, např. potrestání všech válečných zločinců, odzbrojení, denacifikace atd. Proto tolik kraválu proti Václavu Klausovi, když si dovolil chtít záruky, že poválečné uspořádání, naše hranice a majetky, zůstanou netknuté.

  1. Bárta, NO, 4/2011

(1) Česká republika se dosud nevzdala reparací, které nám má zaplatit Německo. Jde zhruba, reparační a nereparační plnění, o 360 miliard předválečných Kč. Němci, včetně E. Branda, nejdříve tvrdili, že reparace nám začnou platit až po sjednocení Německa. Když bylo Německo sjednocené, přes sliby H.D. Genschera, tehdejšího ministra zahraničních věcí SRN, odmítli se o reparacích jen bavit. Další naše vlády již neměli vůli a hlavně ani odvahu vymáhat reparace na Německu.

Před několika dny nám odpovědělo MZV ČR ohledně vymáhání reparací následujícími slovy: " V souvislosti s Vaším požadavkem na vymáhání reparací, jež by byly určeny k nápravě škod způsobených i občanům tehdejšího Československa, si Vás dovoluji upozornit, že seriózní debata na toto téma není momentálně v žádné zemi na pořadu dne a občasná připomínka možnosti formulovat majetkoprávní požadavky více než 60 let po konci války působí všeobecně odstrašujícím způsobem. Česká vláda považuje separátní jednání s Německem o reparacích za krajní řešení, pro které nevidí v dané chvíli důvod.“

Takoví jsou tedy naší diplomaté pod K. Schwarzenbergem. Taková je vláda rozpočtové odpovědnosti. Rodinám s dětmi, nezaměstnaným, nemocným, invalidům berou peníze, mnozí se tak dostávají do bídy, a miliardy reparací vymáhat na Německu se bojí.Barbara Tóthová: Kolibřík z Prahy

Německý časopis Cicero přiblížil v třístránkovém článku historičky B. Tóthové i na několika fotografiích „soudruha knížete“. Pro českého čtenáře je v tomto článku poměrně málo nového. Schwarzenberg, podobně jako jiní lidé s „modrou“ krví, má strašně dlouhé jméno… kníže Schwarzenberg, hrabě ze Sulcu, knížecí zemské hrabě v Kleggově, vévoda z Českého Krumlova.

Dlouhé jméno u mnohých Čechů vyvolává spíše úšklebek. Některým je k zlosti, že Schwarzenberg má dvě státní občanství , ČR a Švýcarsko. Jiným zase vadí, že jako člen vlády ČR nevyjadřuje se, jak se patří, když říkává, že sudetští Němci byli „vyhnáni“ a nikoli přesídleni, jak to odpovídá Postupimské dohodě. Sudetským Němcům dělá dobře, že Schwarzenberg říkává o sobě německy, že je nejdříve Schwarzenberg a pak „Böhme“ (jak je uvedeno na str. 49 v časopise) a nikoli „Tscheche“.

Nový prezident ČR bude zvolen v r. 2013. Podle ústavy volí prezidenta parlament, avšak Schwarzenberg byl rád byl zvolen lidem. Proto asi již dnes četná media fandí volbě lidem, aby „soudruhu knížeti“ se splnilo přání, i když přímá volba je drahá a nakonec ji zaplatí daňoví poplatníci. Cicero, 2, 2011, str. 48-51

Listy č. 112, www.ceskenarodnilisty.cz


Srdečné přijetí u Schwarzenberga

Večeře u Schwarzenberga v Černínském paláci před setkáním Seehofer – Nečas byla hodnocena listem Sudetendeutsche Zeitung jako překvapení, poněvadž probíhala nejen zdvořile, ale i srdečně. Mezi pozvanými byl také předseda Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Martin Dzingel. Každý člen delegace seděl s několika hosty u svého kulatého stolu. Po dezertu šel patron (H. Seehofer) s Bernem Posseltem od stolu ke stolu a osobně ho představoval. Schwarzenberg zná dobře dějiny, dobře tvrdil, že knedlíky jsou franckého původu. Sudetenpost (list rakouského landsmanšaftu), 13.1.2011, str.2

Listy č. 113, budou publikovány 4.3.2011na webu: www.ceskenarodnilisty.cz


Oběti masakru v r. 1945 uctil Schwarzenberg

V Lounech vycházející list „Svobodný hlas“ informoval o návštěvě K. Schwarzenberga v Postoloprtech. Putovní výstava „Tragická místa vzpomínek“, která byla v několika místech severních Čech, měla své vyvrcholení v Postoloprtech. Výstavu připravili studenti z gymnázií v Lounech, Kadani, Chomutově a v Ústí nad Labem. O výstavě byla vydána kniha. Schwarzenberg s představiteli města na hřbitově v Postoloprtech vzpomněl obětí z řad německých občanů, kteří zahynuli v Postoloprtech a v Lovosicích.

Sudetendeutsche Zeitung (list německého landsmanšaftu), 4.2.2011, str. 1

Listy č. 113


A.G.: Ztráty sudetských Němců na majetku v důsledku vyhnání činí

318 miliard euro

V roce 2010 vydal Ústav pro poválečné dějiny dílo „Drancování Německa od r. 1919“. Autorem je Hans Meiser. Na str. 90 a 91 uvádí ztráty sudetských Němců.

Pokud jde o ztráty celého Německa, pak činí nepředstavitelných 18 bilionů euro. Ve XX. století byli Němci rovnou dvakrát obětí spojenecké zvůle zničit, která nebyla namířena jen proti císařské monarchii nebo nacistické diktatuře, ale především proti případnému postavení Německa v Evropě. Co se dříve vyždímalo pod názvem reparace, nyní jde zase do různých zemí jako udobření, jelikož jak monarchie, tak i nacisté vyvolali válku. SP, 13.1.2011, str. 9

Listy č. 113


Dr. Hans Mirtes: Seehoferova návštěva v Praze a perspektiva pro sudetské Němce

První oficiální návštěva bavorského premiéra v ČR se oslavuje jako úspěch. Seehofer prohlásil, že obě strany chtějí společně hledět do budoucnosti. Ale překážkám z minulosti se nevyhnou. K budoucnosti náleží odškodnění sudetských Němců za ukradené soukromé a komunální jmění, otázka práva na vlast a úprava spolunažívání mezi ČR a Bavorskem.

Nejde jen o běžné vztahy mezi sousedy, jde o něco více. Vyhnaní a utečenci spolu s domácím obyvatelstvem udělali z Bavorska nejdůležitější složku NSR, zatímco ČR průmyslově upadla. Co máme dělat? Musíme mít vůle stát pospolu a ničeho se nevzdat, ani jmění, ani práva na vlast, jelikož my jsme z pohraničí udělali to, čím bylo, kvetoucí kraj se šťastným a vlast milujícími obyvateli.

SP, 13.1.2011, str. 2

Pozn. red.: SRN, tedy i Bavorsko, nám dluhuje cca 360 miliard předválečných Kč. Majetek Němců jsme byli povinni konfiskovat a zajistit tak, aby se nikdy nedostal do rukou Němců. Tak jsme splnili povinnost signatárního státu Pařížské reparační dohody. Pokud bude mít Bavorsko takové a podobné požadavky, bude nejlépe, když s ním o tom přestaneme jednat a na SRN budeme požadovat splnění reparačních povinností, které má vůči nám.

Listy č. 113'

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz