ČT útočí nejen na prezidenta


Prezident republiky je hlavou státu, prvním našim ústavním činitelem, jak stanoví ústava. Nadto prezident M. Zeman byl do funkce prezidenta republiky zvolen přímo lidem ve svobodných a demokratických volbách, a to velkou většinou jeho hlasů. Proto jeho mandát je mimořádně silný a neměl by být nikým a nikdy zpochybňován.


Ale přesto je! A to již bezprostředně po volbách zněly hlasy „demokratů“, počínaje havlisty až po sudetomily, že není jejich prezidentem. Tato jejich odpověď na porážku K. Schwarzenberga nemá s demokracií nic společného. Naopak, demokratické je výslovné uznání výsledku voleb poraženým, spojené zpravidla  s přáním zdaru ve funkci.


Pokud bychom v demokracii měli postupovat jinak, došlo by k permanentním bojům všech poražených proti vítězům. Společnost by se dostala do dlouhodobé všestranné krize, která by mohla být řešena, jak se i v některých případech stává, verbálními útoky, násilím stupňovanými až k ozbrojeným střetům a k občanské válce, pokud by demokraticky zvolený vítěz dříve nepodlehl masivním a stále se opakujícím mediálním útokům, vedených poraženou ale všeho schopnou menšinou..


My se nacházíme, jak se domnívám, zatím v etapě mediálních ofenziv, které mají prezidenta zlomit. Jeho stoupenci nemohou svými prostředky čelit goebblsovské propagandě a lžím. Televize jasně ovládá mediální prostor. Proto také udává i tón honu na prezidenta.


Dnes večer jsme se z televizních zpráv dozvěděli, že „dámy“ z PR, které jsou na pozvání v Londýně, „poskytly“ redaktorce ČT rozhovor, v němž z výšin svého světového nadhledu a „morální“ převahy označily našeho prezidenta za patriarchálního hlupáka, tak nějak svůj vzkaz prezidentovi vyjádřily. Hrozné! Nepředstavitelné v demokratickém státě!


Pokud není cílem odpůrců prezidenta M. Zemana plánovitě destabilizovat českou společnost, národ, stát, pak nechápu, jejich počínání. ČT za naše peníze dělá v Londýně s velmi pochybnými „děvčaty“ rozhovor, pustí jej v nejsledovanější době, přestože je pro prezidenta velmi urážlivý. Cožpak vedení televize neví, že napadá nejvýznamnějšího našeho ústavního činitele, že tak bolestivě jitří mysl většiny jeho dřívějších jeho voličů a dnešních stoupenců? Proč hlas takových „povětrných ženštin“, jejichž odporné skutky nechci vypočítávat, jsou známé i z originálních videí s nimi natočených, nelišících se v některých případech ani moc od pornozáběrů, má dolehnout až na pražský Hrad, slavné sídlo českých králů i prezidentů republiky? Proč ČT špiní prezidenta pro to, že anglický název PR přeložil do češtiny? Vulgaritou je přece i v angličtině. Sprosťárna je sprosťárnou v každém jazyku. Sprosťárnami jsou i mnohá „bodrá“ vyjádření pana K. Schwarzenberga, která však nikdo nenapadá. A tak tady máme zase onen zlověstně pověstný dvojí metr.


V ČT zřejmě dobře vědí, co dělají, jaké následky to může mít. A přesto v odsouzeníhodných krocích pokračují. Jako již často dříve slouží i dnes jiným zájmům, nikoliv lidu, nositeli veškeré státní moci. Lid nemůže nikdo vyměnit, zatím se to nikomu nepodařilo, ale vedení ČT na štěstí ano. Věřme, že k tomu dojde! Do té doby však ještě mnoho zla může z obrazovek stékat třeba i potoky. V demokratické společnosti se však vždy na konec prosadí suverénní lid, jehož vůle se stane nezvratitelnou zákonnou realitou.

J. Kovář


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz