Bobošíková - Nebudeme hájit zájmy Bilderbergu a sudetoněmeckého landsmanšaftu


Suverenita bude vždy na prvním místě hájit zájmy naší země jako samostatného státu, a zájmy občanů České republiky. Nebudeme hájit zájmy Evropské Unie, zájmy nadnárodních společností ani nelegálních přistěhovalců. Nebudeme hájit zájmy různých lobby typu Bilderberg nebo landsmanšaft.


Suverenita hájí historickou pravdu a odmítá pokusy o likvidaci a rozmělnění dědictví našich předků. Odmítáme politiku, která žene naši vzdělanou, průmyslově vyspělou, sociálně solidární, kulturní a hrdou zemi do bezvýznamnosti a hodláme tento trend zvrátit. Ve straně je vítán každý, kdo chce pro Českou republiku pracovat, a to bez ohledu na bývalý politický dres.“


Jana Bobošíková, Zpráva o činnosti Přípravného výboru Suverenity (SBB), 4. června 2011, Euportal


Zasloužíme prý lepšího prezidenta, údajně takového „knížete“ Schwarzenberga nebo Halíka

Autor: Dušan Streit


27. května v Hospodářských novinách na prezidenta zaútočil německy píšící spisovatel a také bývalý náš velvyslanec v Německu a Rakousku Jiří Gruša, což dále eskaloval na svém blogu 5. června Karel Hvížďala.


Poté, co 3. června v HN prezident Klaus reagoval na Grušův rozhovor, podal si ho Hvížďala konstatováním, že Klaus svou reakcí sám potvrdil, že je »prorokem průměrnosti«.


Grušův protičeský výpad


Gruša se zařadil mezi nadřazené světáky, sebechvalné intelektuály a samozvané arbitry češství, kteří Čechy považují za provincionalisty historického typu. V tom sebemrskačství však není důsledný, protože ačkoliv kálí do českého hnízda, sám se od něj distancuje. Zná přece jako správný kosmopolita tři jazyky...


Češi jsou pro něj postavy z vesničky střediskové s geny zlodějů a kapitulantů a Beneš byl zahradním trpaslíkem evropských dějin. Nečas je něco podobného, ale bez zahrádky. Vicekancléř Hájek zase drží tradici českého protiamerického žvástu. U jiného Čecha bych to považoval za masochismus odrodilce, Gruša se však cítí něčím více. Stylizuje se do role nadřazeného proroka pseudohumanismu a okázalého světoobčanství.


Prý mu už v roce 1990 začalo docházet, že naše sebeprovincializace je hlubší problém, než si myslel. V poslední době je Gruša překvapen, že někdo v Česku začne žvanit o tom, že politická korektnost je pitomost. A říká si: „Myslí to ten člověk vážně? Nebo ví vůbec, co ta political correctness je? Neví!“ A hned si „politicky korektně“ zakádruje, když kritizovaného Hájka spojuje s minulostí jeho otce.


Podle Gruši začal Klaus přesedat z mezinárodního expresu na český osobák, který jezdí mezi obcemi - z Proseka do Prudic. Tím prý těží z nacionalismu a geniálně vystihuje náladu veřejnosti. Proto má být prorokem průměrnosti.


Zasloužíme prý lepšího prezidenta, údajně takového „knížete“ Schwarzenberga nebo Halíka. A jsme doma, Gruša odhalil své ledví. Přiřadil se k oněm žvanivým havloidním pseudointelektuálům, kteří pod záminkou kosmopolitismu budou vždy působit proti české suverenitě a národnímu sebevědomí.


Je to stále stejná partička, jak ji dobře specifikoval Adam Bartoš. Já k tomu dodávám, že jsou to postmoderní tlučhubové, kteří když mají ke svým spasitelským hypotézám poskytnout jasné argumenty, obklopí se žvanivými průpovídkami, že svět není černobílý. To ostatně udělal ve svém rozhovoru i Gruša, který se tak podprahově vymezuje jasným Klausovým názorům. Relativismus se prý stal součástí jeho biografie.


Hvížďalova elitářská apologetika


Korunu tomu nasadil Hvížďala. Uvádí to vzletně údajným dilematem mezi umělcem a populistou. V tomto kontextu má být nadaným umělcem, jenž má podle něj reprezentovat „duši lidstva“, třeba Gruša. Zaslepeným populistou, jenž je pravým opakem umělce, má být Klaus. Aspoň přiznal peří, jak chápe intelektuály. Pro něj jsou proroky lidstva umělci a možná ještě tak exponenti žvanivých humanitních oborů.


Klause obviňuje, že je veden snahou „mít jiný názor než většina intelektuálů v naší civilizaci a vyjít vstříc masové populaci.“ Takže když nám Hvížďala představil, jak chápe elitu, přiřadil nás, ostatní průměrné vidláky, k nesvéprávné masové populaci. Legrační je zejména jeho konstrukce „většina intelektuálů“. Připomíná mi to reklamu, v níž devět z deseti zubních lékařů nám za honorář podsouvá určitou zubní pastu.


Takže podle Hvížďaly většina těch pravých „intelektuálů“ (pro mě žvanilů) spojených s euroatlantickou civilizací nepovažuje třeba globální oteplování za bublinu. A Klaus se podle něj demaskoval jako populista a prorok podprůměrnosti i svým postojem k prasečí či naposled „okurkové“ chřipce.


Když člověk použije vlastní zdravý rozum, jen se podle něj jako český reptal hloupě nebo účelově vymezuje zdánlivě proti germánskému mudrování a bruselským byrokratům, avšak de facto má jít toliko o obrozenecký populismus namířený proti euroatlantické civilizaci, jak ji vytvářejí oni „intelektuálové“.


Politicky nekorektní Klaus – naštěstí!


Klaus okomentoval Grušu mimo jiné tak, že když Gruša dělal velvyslance, měl vždy spíše pocit, že hájí druhou stranu. Stejně kolaborantské smýšlení projevuje i Hvížďala. A to je podle mě poznávacím znamením celé této „politicky korektní“ skupiny konformních kosmopolitů, usilujících o demontáž České republiky.


Činí tak s planoucím okem mesiášů, jichž jsou na slepých cestách historie plné hřbitovy. Vedle však leží kosti svedených obětí jejich zpupnosti.

EuportalKdo zhanobil odkaz První republiky? Nebyl to Gottwald, Husák, ale až Havel a jeho klika

Autor: Dušan Streit

Nebyl to Beneš (Hitler), Gottwald (Stalin), Husák (Brežněv), ale až Havel a jeho klika okázalých kosmopolitů, fanatických eurofilů a ve své podstatě malomyslných čecháčků, co si nedovedou představit život bez patrona.


Od Listopadu už uplynula doba delší, než trvala První republika. Jenže tehdy ten mladý stát byli lidé odhodláni bránit i za cenu svých životů. Dnes tu suverenitu nabízíme sami jako výkupné své spásy. Kde není svrchovanost osobní, nemůže být ani národní.


Co se nepodařilo Hitlerovi, Stalinovi ani Brežněvovi, dokonali vlastizrádci po Listopadu. Ono totiž nejde o to, zda náhodou není doba „temna“, ale o to, zda tu osobní a národní svrchovanost máme v hlavách. Zda si umíme vážit sami sebe a svého státu. A toto vědomí se „podařilo“ té havlovské páté koloně zcela rozvrátit. Bohužel i v hlavách generace, která právě po Listopadu dorůstá.


Vždyť si uvědomme, jak bychom mohli být hrdí na První republiku. Kam se ten mladý stát dostal za dobu, kterou my jsme zcela promarnili. A nejen to, my se zříkáme právě toho, co Čechy (a Slováky) vyneslo do tehdy respektovaného postavení jedné z průmyslových velmocí a jedné z bašt demokracie. A určitě to nebylo tím, že bychom sebemrskačsky žehrali nad neschopností si vládnout a nekriticky vzývali cizácké vzorce hospodářské i společenské.


Vzpomínám si, že okupaci v roce 1968 jsem v jednom směru přijal jako úlevu. Po všech těch falešných kecech o nerozborném přátelství jsem to chápal jako katarzi, že věci se obnažily ve své surové pravdě. Po všem mlžení tehdejších komunistů se ukázalo, jak to bylo s naší suverenitou v rámci socialistického internacionalismu.


Ale jenom ta kolaborantská část národa znovu začala tu situaci kamuflovat. Z toho se pak zrodila tzv. „konsolidace“ a „poučení z krizového vývoje“. Normální lidé ale věděli, která bije, a kojili se nadějí, že až se to „po“ v Sovětském svazu, budeme konečně suverénním státem.


Proč se tak nestalo? Protože se k moci dostala klika, která tu národní energii nejen prohospodařila, ale zcela paralyzovala. Rozklad Československa byl prvním krokem k naší cestě do provinciální bezvýznamnosti, jež pak zákonitě vede k hledání protektora. A musím připomenout, že kdyby Havel nezradil Dubčeka a splnil dohody, že dalším prezidentem bude on, nikdy by na Slovensku nezvítězil mečiarismus, který společný stát rozložil.


Dospěli jsme tak daleko ve svém bezvědomí, že prezident Klaus je mediálním štvancem jen za to, když připomene, že česká odplata měla svou genezi a kauzalitu v nacistických zločinech a že ty zločiny jsou nesouměřitelné.


Dokonce stále častěji se operuje s argumenty, že Československo bylo umělým produktem, který byl vlastně prvotní příčinou druhé světové války. Prý byl Masaryk moc "nenažraný". A nejsme moc daleko od toho, aby se tento výklad dějin dostal do školních dějepisů.


Popírači holocaustu jsou zbytečně kriminalizovaní jen za zpochybňování židovského utrpení. Jestli by ale někdo měl být trestán, tak za vlastizradu všichni ti, co zpochybňují a tím i rozkládají vlastní stát. Ochrana jeho svrchovanosti je v Ústavě, i kdyby Ústavní soud oportunně dělal z atributů státu trhací kalendář a z lidí voly. Euportal, http://streit.blog.idnes.cz/


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz