Benešovská výzva

Rezoluce na podporu Ministerstva vnitra ČR k zamítnutí sudetské organizace v republice


My, odbojáři a legionáři Benešova u Boskovic, Boskovic, Jedovnic, Křetína, Kunštátu, Opatovic, a z Brna, podporujeme rozhodnutí Ministerstva vnitra o zamítnutí registrace sudetoněmeckého sdružení na půdě České republiky. Máme neblahé zkušenosti s tzv. sudetskými Němci. Sudetští Němci – stejně jako jinde v republice - , i u nás zradili ČSR. Roku 1938 se vojensky spikli proti republice, stříleli na Čechy v Letovicích, válčili o Moravskou Chrastovou. Sudetští Němci vraždili jako ordneři a freikorpsové. Sudetští Němci byli vrahové komand SS, která zabíjela po velkoněmecku nevinné občany v Letovicích, Suchém, Vícově, Nýrově, Zbraslavci i jinde, ještě v květnu 1945.


Sudetští Němci s říšskými Němci vyhnali z pohraničí přes 250.000 Čechů. Sudetští Němci s říšskými Němci a Rakušany vyhnali z vnitrozemí republiky 100.000 Čechů. (Benešovsko v Čechách, Neveklovsko, Sedlčansko, Drahanská vysočina, atd.). Odbojáři a legionáři nepokládali životy za roztahování sudeťáků.

Nechceme žádné organizované sudetské Němce. Nepřejeme si povolování jejich organizací nikde na území republiky. Chtěli führera a „Heim ins Reich“! Nepřejeme si budování jejich muzeí, expozic a tzv. památníků na území České republiky. Nechceme žádné sudetské monumenty. Ať sudetskou lžipaměť budují jinde – ne u nás ! Uvítáme německé antifašisty, německé demokraty, německé oběti a bojovníky proti nacismu. Nejsme proti slušným Němcům. Jsme proti fašismu po sudetsku. Odmítáme pana Schwarzenberga, který vydává sudeťáky za jakési oběti vymyšleného „dekretálního násilí“. Strany, které to hlásají, volit nebudeme. Český ministr zahraničí musí hájit český zájem – nesmí přitakávat nepřátelům republiky. Platí Postupim, Pařížská reparační dohoda, dekrety a zákonný odsun bývalých českých Němců, zvaných vymyšleně „sudetští“.


Ministerstvo vnitra České republiky hájí dekrety – součást ústavy.Odbojáři podporují orgán výkonné moci státu, který hájí ústavní principy republiky proti pokusům obcházet je zadními vrátky. Nepřejeme si zpět ani rok 1938, ani rok 1939. Stát musí dít sudeťákům najevo, že se tu nesmí roztahovat jako organizace.


Každý, kdo u nás podporuje sudetské organizace, ruší dekrety, prosazuje nezákonné „narovnávání“ s Čechy, - ať soukromník, politik, nebo veřejný činitel, - je pro odbojáře veřejným nepřítelem číslo jedna. Vyzýváme odbojáře a legionáře republiky – přidejte se k naší výzvě. Instalace sudetských organizací a památníků není demokracie – je to instalace fašismu. Jestliže dosavadní pořádek neubrání republiku, pak chceme zákon na ochranu republiky.


Chceme zákaz sudetských organizací a emisariátů. Jako za I.ČSR.


Odhlasováno účastníky setkání odbojářů a legionářů v Benešově u Boskovic u příležitosti 67.výročí Slovenského národního povstání.


Benešov u Boskovic 31.srpna 2011


Okresní výbor ČSBS Boskovice


Na vědomí : Prezident republiky, Ministerstvo vnitra ČR, ÚV ČSBS Praha, Národní osvobození, tisk, Ministerstvo zahraničí ČR

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz