Akce proti M. Zemanovi, prezidentu republiky, pokračují


Žezla se ujal i J. Šinágl, jeden z trojice rádoby zakladatelů Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vyplodil petici, v níž kromě dalšího uvádí: "Lze důvodně předpokládat, že se prezident republiky dopouští opětovně i možné velezrady, ve spojení s cizí mocností, pokusem ohrozit a ovládnout demokratický systém země. Zejména jeho osobní, veřejnou podporou politiky komunistické Číny a Ruska, které se k bývalému komunistickému přibližuje stále více. Senát by měl opět zvážit důvodné podání žaloby pro velezradu presidenta země, stejně jako tomu bylo u prezidenta Václava Klause. Jednání obou bylo a je odsouzeníhodné i z hlediska členství naší země v EU. Jejich vstřícné, nekritické a nedůstojné chování vůči Rusku, nese znaky úslužnosti až kolaborace."


Jak se chová pan J. Šinágl, jenž se moc a moc obává, aby pan prezident nespáchal velezradu.? Občas si zajede i na nějakou sešlost Witikobundu, řekne svá moudra. A všichni jsou spokojeni..

Má to jeden háček. Nejen česká ale i německá zpravodajská služba považují Witikobund za extrémistickou organizaci.


K tomu podrobněji.

Ministerstvo vnitra ČR o Witikobundu

Ve své zprávě o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004 uvádí Ministerstvo vnitra o Witikobundu následující

Pozornost si rovněž zaslouží organizace bývalých sudetoněmeckých nacistů – Witikobund, který v prostředí landsmanschaftů šíří protičeské názory. Programem organizace je odstranění tzv. „zločinných Benešových dekretů“ a odčinění údajných válečných zločinů Spojenců a jejich stoupenců na německém národě. Dále program obsahuje vymýcení tzv. lží o zločinech Němců za druhé světové války a pranýřování tzv. holocaustové kultury jakožto projevu neněmeckého způsobu myšlení. Kromě Bavorska je na německém území jeho nejsilnější složkou organizace v Severním Porýní – Vestfálsku.


Od r. 2001 je Witikobund považován ze strany německé zpravodajské služby BfV za extremistickou organizaci. Působí též v Rakousku, kde provádí patrně nejostřejší protičeskou propagandu. Vliv Witikobundu ve Spolkové republice Německo v poslední době vzrostl.“


Aktivity v České republice a proti ČR

Přímo v České republice působí Witikobund nenápadně a to pod krytím Centra Adalberta Stiftera v rodišti autora románu "Witiko" v Horní Plané. Nezisková organizace sídlí v domě vlastněném společností Bohemia Komunikation s.r.o., jejímiž nejvýznamnějšími společníky jsou:

Horst Löffler jako největší společník, statutární orgán Centra, člen a funkcionář Witikobundu.


V roce 2002 proběhla českými médii zpráva, že Witikobund stojí za rozšiřováním letáků "Sudety byly a opět budou německé". Tyto letáky rozšiřovali čeští skinheadi, avšak jejich tvorbu údajně hradil právě Witikobund. Witikobund nařčení popřel.


Hans Mirtes, tehdejší předseda Witikobundu, podal v roce 2004 spolu s devadesátkou dalších krajanů vlastnickou žalobu na Česko u Evropského soudu pro lidská práva. Poté, kdy ji po roce soud odmítl, Hans Mirtes prohlásil: „Obrátíme se na OSN“.


Vzhledem k uvedenému by orgány činné v trestním řízení se měly zabývat aktivitami pana J. Šinágla, zvláště jeho kontakty s extrémistickým Witikobundem, který provádí protičeskou propagandu.


Proti prezidentu Zemanovi sudetomilové a sudeti budou i nadále vystupovat, skrytě i otevřeně. Počítejme s tím ! Hajme svého prezidenta!

Zvolili jsme si ho a stojíme za ním.

J. Skalský


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz