Volby v Praze

 

V současném historickém okamžiku hrozí naší republice taková velká nebezpečí jako ozbrojený konflikt mezi NATO a Ruskem, prohloubení koloniálního postavení naší republiky vůči EU/USA, destrukce naší státnosti ve prospěch EU/Německa, úder alternativní zbraní hybridního válčení – migrační vlnou a další. Je proto třeba i za současného úpadkového režimu věnovat pozornost volbám.

 

Pokud budete vybírat kandidáty v Praze, na lísku 8, za KSČM, doporučuji zakroužkovat Mgr. Martu Semelovou, PhDr. Josefa Skálu, CSc. JUDr. Ivana Hrůzu a Lukáše Vrobela, které jsem trochu osobně poznal a považuji je za skutečné komunisty, zástupce levice a vlastence.

 

Poznal jsem i některé názory několika dalších navrhovaných v Praze za KSČM, u kterých si tím nejsem jist a doporučovat je nemohu. Ing. Dolejše (zastánce vstupu do EU a rozšiřování NATO na východ), M. Krajču, který není pro vystoupení z EU, nečlena KSČM Prof. Hudečka (soudícího, že EU nám může být v něčem užitečná), nečlena KSČM RNDr. Neuberta, překvapivě soucitného k utrpení Němců po ukončení 2. světové války apod.

Ing. Pavel Rejf, CSc.

http://www.ceskenarodnilisty.cz/

http://www.conematevedet.cz/Index.htm