PhDr. Jiří Jaroš Nickelli

Husitství z české politiky nevymýtí sloupkař inkvizitor


Po přečtení glosy pana Zbyňka Petráčka v Lidových novinách jsem automaticky počal deklamovat jezuitské říkanky 17. století: "Hořiž hořiž, Jene Huse, ať nehoří naše duše. Hořiž hořiž, Jene Žižka, jako v lese smolná šiška. Hořiž hořiž, Martine Luthere, ať čert tvou duši sebere."

Po tomto přípravném exorcismu jsem si připomenul klasický výrok Adolfa vůdce Rauschniggovi roku 1940: "Češi budou vyvezeni na Sibiř nebo na Volyň. Musí pryč ze střední Evropy. Pokud tu ještě jsou, budou vždy ohniskem husitsko-bolševické zkázy."

Na ja, Herr Petráček, oni mají smůlu. Češi zkrátka byli, jsou a budou husitští kacíři, přes všechny vymítací a inkviziční výbory od Koniáše a Bobliga von Edelstadt přes Felixe prince Schwarzenberga s jeho "bandou lupičů a žhářů", až k odporným kolaborantům Krychtálkovi, Lažnovskému a velehnusu Moravcovi.

Pan Petráček dštící oheň a síru na "ukřivděné politiky" typu expředsedy ČSSD a našeho pana prezidenta Klause, které "pan autor" vydává za kandidáty mučednictví Lisabonu nebo lidské zloby, jen vaří zahnilý protektorátní guláš. Pro rány Husovy, Herr Petráček, je to tak monotónní, jakoby opsané z velehnusa Moravce z jeho projevu v Táboře po obevzdušení kata Heydricha, kdy žvaní národu: "Nelekej se proto nejtvrdších opatření proti těm, kteří ohrožují tvou budoucnost V naší zemi musí být mír a musíme z ní vyplenit všechno, co ruší mír. Pamatuj si, že v bitvě proti Táborům bojoval mladý Jiří Poděbradský... a musil nakonec vytrhnouti proti tomuto městu, proti Táboru, kde se ještě rotily fanatické živly nechápající dobu, nepřístupné jakékoliv rozumné myšlence. Právě Tábor je pro nás varováním. Český národ vždy doplácel, když jeho část se postavila proti vývoji doby... A dále pokračuje velehnus: "Starejme se o sebe. pomáhejme Velkoněmecké říši, aby porazila Anglii a Sovětský svaz... a potírejme odrodilce, kteří jsou hotovi přibít národ na kříž utrpení. jen proto, aby jejich ctižádost byla ukojena."

Herr Petráček, dáváte nám šedesát let po Moravcovi stejné rady. Prezident a expředseda ČSSD podle vás jsou na stejné lodi svou údajnou ctižádostí a budou prý mimo hru politiky jakožto "buldozeři husitského proudu v politice". Herr Petráček, ctím s Voltairem vaše svaté právo na hlásání svého názoru, počítejte však též s opačným hlasem. Češi ve většině zůstanou husitští kacíři i přes velesnahy všech M. C. Putnů a dalších o jejich navrácení do lůna jediné víry pravé. My holt jsme byli, jsme a zůstaneme lidem dvojí víry, a jestliže máme prezidenta, který se podle německé kancléřky chová jako husita a bojuje o každý milimetr, pak je to náš, a ne váš prezident - prezident nás v podstatě husitů, potomků těch, kteří nesli husitské korouhve v legiích 1. války a ve 2. válce měli na tancích nápisy Jan Hus a Jan Žižka.

Až zas budeme mít prezidenta, který se každoročně bude v Německu omlouvat za vymyšlené Sudety a odsunuté české Němce a bude odvádět našich sto hřiven výpalného za 2. válku, za niž vděčíme právě ublíženým českým Němcům - pak to zas bude váš prezident, a my mu budeme psát na Hradčany - "My tam nebydlíme". A když zas budou mít vskutku svého prezidenta, zazpívají si zas husitský chorál tak jako TGM. když z Prahy odjel neuspokojený papežův nuncius.

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz