HUSITÉ – vrchol válečného umění v Čechách

Josef Dolejší, Leonid KřížekReprezentativní publikace seznamuje čtenáře moderní obrazově-textovou formou s jednou z nejpohnutějších epoch českých dějin. V důsledku ideologických manipulací v druhé polovině 20. století je dnes husitství vnímáno jako cosi zprofanovaného, odbytého a zavrženíhodného. V uplynulých 50 letech nevyšla seriozní publikace, která by se věnovala této významné etapě našich dějin. Tento nedostatek se snaží napravit představovaná publikace. Text je koncipován do dvou částí. V první je podrobně rozebrán vznik a průběh husitské revoluce, s přihlédnutím k dosud vydaným pracím a dostupným pramenům. Jsou popsány kořeny Husových reformních snah, jeho zápas s odpůrci a neochvějné hájení Boží pravdy, jež jej nakonec dovedlo až na kostnickou hranici. Vylíčeny jsou životní osudy dalších protagonistů husitského hnutí a průběh válečných let, končících porážkou radikálního křídla husitského hnutí u Lipan. Jsou popsány nejenom ideově-politické zvraty dané doby, ale také jednotlivá tažení, bitvy a kruciáty. V druhé části jsou podrobně rozebrány všechny aspekty husitského válečného umění. Pozornost je věnována výzbroji a výstroji jak husitských, tak křižáckých vojsk, jejich ideologické a taktické přípravě, strategii a logistice. Je popsána taktika vozové hradby, využití palných zbraní, způsob dobývání hradů a měst, konkrétní způsoby boje muže proti muži, metody průzkumu, taktika přesunů a táboření, podstata tzv. spanilých jízd etc. Text je doplněn řadou jak dobových tak původních ilustrací, rekonstrukcí, fotografiemi zbraní a zbroje jakož i reprodukcemi romantických obrazů husitů, tak jak si je představovali malíři uplynulých staletí. Nechybí chronologie husitských válek a knihu uzavírá slovník zbraní, zbroje a fortifikací, mapy a rejstřík.

Formát 240 x 310 mm

Celkový rozsah 368 celobarevných stran

Více než 1000 ilustrací

Cena 999 Kč

Vydalo Nakladatelství Elka Press, Leonid Křížek, Křemencova 1, 110 00 Praha 1,

mobil 777-866-155, e-mail elkapress@gmail.com

Ediční plán nakladatelství je na adrese www.militaria.cz

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz