Česká televize nás trvale obelhává

Ing. Jiří Vacek


Včera večer (2. 7. 2011) ve zprávách ČT1 v 19 hodin jsem se dozvěděl: „Německých obětí Čechů v Hranicích bylo víc jak deset i když obě komunity vedle sebe žily v klidu.“ Tak!

Československá republika byla ve válečném stavu s Německem neboli Češi a Němci spolu válčili, ale žili spolu v klidu.

Jak ten „klid“ vypadal?

Němci postupně, ale plánovitě vyvražďovali český národ a všichni Němci v tom s naprostou poslušností Hitlerovi usilovně pomáhali. Všichni si přáli Hitlerovo vítězství a Čechy považovali za podřadnou rasu, nad kterou mají plné právo vládnout podle svého a také to dělali.

Na českých úřadech, v samosprávných orgánech, ve všech důležitějších podnicích obsadili Němci vedoucí místa a plně prováděli Hitlerovy plány a příkazy. Nikdo se nevzepřel. Naopak z tehdejších záznamů německé tajné policie se Němci v Protektorátu dožadovali ještě tvrdšího postupu: více Lidic, více Čechů v koncentrácích a podobně.

Němčina byla hlavní úřední řečí nadřazená češtině. Vše bylo nejprve německé a pak teprve české. Prosazovala se tvrdá germanizace.

Němci měli mírové příděly potravin, Češi byli drženi na úrovni podvýživy. Němci hromadně udávali Čechy a posílali je do koncentráků a na popraviště.

Byli nadšenými členy eses, nacistické strany, Hitlerjugend, gestapa atd. pokračování výčtu německých zločinů by mohlo být ještě velmi dlouhé.

K pochopení, jak vypadalo klidné soužití Čechů s Němci, zcela stačí. Žili jsme trvale ve strachu o holý život, bez práv a o hladu, naprosto bez jakýchkoliv práv, vydáni zcela na libovůli a nemilost Němců, kteří nás nenáviděli a chystali usilovně náš konec.

A dnes naše vlastní televize nám toto vydává za idylku „klidového soužití.“ Na něco takového se nezmohl za války ani zrádce Moravec.

Je plně oprávněné předpokládat, že v rámci tohoto klidného soužití i v Hranicích Němci poslali stovky i několik tisíc Čechů na popraviště, do koncentráků, na nucené práce, obsadili beze studu jimi opuštěné byty, zabrali jejich majetek. To vše je klidné soužití?

Takové názory šíří televize soustavně. To není náhoda, ale plánovitě řízená kampaň, která plně navazuje na nacistickou propagandu o hodných Němcích a zlých Češích s cílem změnit výsledky Němci prohrané války a dosáhnout cílů nepřátelských našemu státu.

Tato kampaň představuje skutečnou agresi proti všemu českému a jelikož je organizována, nabývá povahu trestné činnosti a měly by se jí české úřady vážně zabývat dřív, než bude pozdě.


Pozn. red.: Česká televize se zabývá nízkou sledovaností večerních událostí. Zatímco na Nově si Televizní noviny pouští kolem 2 mil. diváků, na Primě asi 700 000, pak sledovanost zpráv na ČT dosahuje necelých 700 000. (Právo, 27. července 2011, ČT chce změnit Události…, str. 8)

Jedním z úkolů nového ředitele ČT má být zvýšení sledovanosti večerních Událostí. Nový ředitel by se však měl především zabývat celkovou skladbou televizních programů. Pokud v nich nadále zůstanou pořady, které jsou součástí velké akce přepisující české dějiny, např. sudetoněmecká „díla“ pana Davida Vondráčka, chvalozpěvy na Rakousko, jeho mocnáře a obzvláště na Ottu Habsburského, s čímž má zase dočinění i pan Marek Wollner, a nejrůznější štěky jako sudetoněmečtí Čechoslováci, Sudety apod., nebo dokonce když se televize propůjčí k tlumočení sudetoněmeckých názorů a cílů, aniž by brala v úvahu historickou pravdu a naše národní a státní zájmy, jak jsme přesvědčeni, že dělá, pak diváků této televize bude dále ubývat. Nelze přece hlásit, že se po pracných vykopávkách našla jedna holenní kost a bota, že jde zřejmě pozůstatky dalšího Němce, když ČT nereaguje, ani poděkováním, na nabídku postoupení dokumentace o zavraždění 19 Čechů německým komandem vedenou esesákem Herbertem Kukou, sudetským Němcem, pocházejícím od Krnova.

K tomuto masakru českých vlastenců došlo koncem dubna nebo počátkem května 1945 na koupališti v Letovicích. Muži i ženy byli nejdříve bestiálně mučeni, pak zastřeni ranou do týla. Jejich těla spočinula v hrobech, které si nejdříve museli vykopat. Podrobně o tomto vraždění vypovídá článek „Fotografie letovického masakru Čechů nalezeny… Zabíjení po německu v obrazech“ (rubrika: Publikace základní řada, www.ceskenarodnilisty.cz ), jenž má formu rozhovoru mezi novinářem Mgr. Václavem Žaludem a PhDr. Jiří Jarošem Nickellim. Takových masakrů, které Němci spáchali na českém obyvatelstvu, byla celá řada. Jen při květnovém povstání českého lidu, tedy během pouhých několika dní, padlo nebo Němci bylo zavražděno téměř 8000 českých vlastenců. Tato skutečnost jistě nebyla bez vlivu na pozdější jednání Čechů s Němci. Jen vzpomeňme, co se v Praze dělo. České ženy, děti Němci stříleli ve sklepích, hnali před tanky jako ochranný štít. Všechno toto hrůzné a nesmyslné barbarství ovlivnilo i naše následné a konkrétní vztahy k Němcům, a to nadlouho!

Když nebudeme plakat výlučně na německých hrobech, jak to ČT dosud dělala, snad ani nevěděla, že pláče na cizích hrobech, nebo právě tyto hroby, kde leží i esesmani a gestapáci, považovala za své?, ale zastavíme-li se i u českých, abychom vzpomněli oběti našich hrdinů, pak budeme moci mnohem lépe pochopit celou historickou pravdu i vztah příčiny a následků.


Pojede-li nový pan ředitel ve vyjetých kolejí, pak by bylo dobré, kdyby Česká televize se přejmenovala a nechala se přímo platit těmi, jejichž zájmy prosazuje. Své stříbrné dostal již pan D. Vondráček, jistě by „své“ mohla dostat i tzv. Česká televize.

Nastane-li taková situace, nový pan ředitel „ČT“ se rozhodne nechat vše při starém, pak ho prosíme alespoň o jednu laskavost, o zakódování programu ČT. Dekódovací kartu si pak bude moci koupit každý, kdo bude mít o její programy zájem. Tak to bude zcela jistě spravedlivější, než aby Češi platili svými penězi na sudetoněmeckou propagandu a jejich „české“ tvůrce, kteří jsou např. již 20 let partnery v České republice pro rozhovory se sudetoněmeckým landsmanšaftem, aniž by tato skutečnost donedávna byla nějak v republice známá. V ČT zřejmě není žádným tajemstvím.

Stane se ČT pod novým ředitelem skutečně českou televizí? Byli bychom velmi rádi. A právě k tomu přejeme novému řediteli ČT hodně síly a ještě více nutné odvahy a vytrvalosti. To špatné je třeba důkladně vymést a to dobré upevnit!

A že potřebujeme zákon na ochranu republiky, chránící náš stát před rozvracením, to je již dávno nad slunce jasné. Že dosud není, to o čemsi také vypovídá.

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz