Nitranské knížectví 800 - 860

Zdroj: Mapy Uhorska a Slovenska