Znak ukrajinského pluku AZOV ve světle run

Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno

Emblém ukrajinského dobrovolnického pluku AZOV má název podle oblasti u krymského poloostrova, dobytého dříve carskou říší na turkotatarských konkurentech.( Za emblém se v heraldice označuje obvykle novodobý znak vytvořený ne zcela v souladu s tradičními pravidly.) Podle oblasti se nazývá i přilehlé malé moře.

První Azov a zde vystavěnou pevnost dobyl již Petr I. Poté byla ztracena, a nakonec ji znovu získal kníže Potěmkin s přídomkem Tauričevský roku 1783 za souhlasu habsburské říše Josefa II. a s uznáním poražené turecké Vysoké Porty. (Taurida byl starověký řecký název Krymu). 

Krym byl s okolím Azova od té doby ruský. Až do  nelegitimního předání Ukrajině sovětským vládcem Chruščovem bez oprávnění Nejvyššího sovětu SSSR r.1954. Toto vše se dnes v západních diplomatických análech zakrývá. Současná Ukrajina tyto historické reálie – jak se to jeví veřejnosti – ignoruje.

 Soudobý ukrajinský pluk má svůj emblém postaven na staré nacistické symbolice. Nacisté, zejména formace SS (Schutzstaffeln – povodně ochranné oddíly Hitlera,později i samostatná organizace, dělící se ve tři složky a mající i vlastní vojsko – Waffen SS, později začleněné do Wehrmachtu), pod  podvůdcem Himmlerem, velitelem SS, používali pro své oddíly mimo jiné i runových znaků.

Runy jsou typy starogermánského severského písma a symboliky tamní mytologie. Každá runa vyjadřuje nejen znak písmene,ale i symbol vlastnosti. Jsou doloženy tři typy run – starý germánský futhark prostý, pozdější středověký anglosaský futhork, a konečně vikingský futhark. Jejich výkladem se zabývají celé generace badatelů a existují o nich stovky studií.

 Za dob vlády nacistů na aplikaci run pracovali esesmani jako byl Walter Heck, návrhář grafik z Bonnu, výrobce dekorací Ferdinand Hoffstatter a další. Ovšem instrukce pro použití run si osoboval sám Himmler, posedlý  inkarnací – "vtělením císaře Jindřicha Ptáčníka". Himmler zavedl tzv. řádové hrady, kterým v říši dominoval centrální hrad Wewelsburg s mnoha obřadními síněmi, z nichž v nejvyšší obradní síni byla podlaha vyložena symbolem Slunce – tzv. mnohočetnou svastikou, kterou převzal do znaku rovněž pluk AZOV. Řádové hrady a areály byly i v protektorátu – například v Jihlavě, na Veveří či na Sovinci. ( V emblému Azova je  mnohočetná svastika podkladovým symbolem run, užitých jako srdeční štítek).

Mnohočetná svastika je prastarý pravěký symbol slunce, používaný Indoevropany (které pangermáni a po nich nacisté nazývali "Indogermány"). Používali ji například Indové, Baltové, Praslované v nejruznějších úpravách. Rozdíl byl též v užití točivého efektu – zdali šlo o levotočivou anebo pravotočivou svastiku. Pravotočivá měla mít ničivé účinky...(Vykladači hitlerovské okultní pavědy tvrdí, že právě zneužití svastiky zničilo III.říši...) Symbolika slunečního znaku byla nacisty zneužita právě z iniciativy Himmlera, jenž nařídil používání a výklady run pro své SS. Obecně však tyto výklady nebyly dostatečně pochopeny a nakonec se od nich upouštělo. Pro nacisty vyložil Himmler runy převážně jako symboly nadřazenosti rasy, vítězství a nadvlády. Například byla zavedena tzv. Sig–runa, runa vítězství, kterou si nacisté Waffen–SS zdobili uniformy. Právě Sig–runu vytvořil návrhář Walter Heck. Další kolektivně užívaná runa byla Ger–rune – runa společného ducha. Tato runa ve starogermánském prostém futharku odpovídá runě Hagalaz – runě vyjadřující krizi či nouzi. V kombinaci s runami  Naudiz a Isaz znamenajícími potřebu a tíšeň a dále chlad (doslova led) vytvářela konotaci soudržnosti v krizi, v boji.

Kombinace run Hagalaz a Naudiz vytvořila další znak – tzv Wolfsangel (Vlčí hák).

Jeho stranově obrácenou verzí je právě runa užitá na emblému pluku AZOV.

Údajně to býval symbol magické síly odhánějící vlky ve středověku severní a východní Evropy.

Nacisté označovali runou Wolfsangel zejména divizi Waffen–SS "Das Reich."

Pluk AZOV bojujíci proti Doněcku a Luhansku po boku ukrajinské armády, nabírá do svých řad podle zprávy MF.Dnes řadu cizinců patřících podle amerických analytiků k extrémní pravici, podobně jako britská neonacistická skupina Národní akce, anebo skandinávské Severské hnutí odporu (MF Dnes 22.10.2019,str.9, viz publikovaný emblém pluku AZOV v barvě). Existence a aktivita pluku AZOV, jehož propagátorem u nás je pan exeuroposlanec Štětina, je názornou ilustrací toho, co se dnes odehrává na samostatné Ukrajině.

Zdroje: 

Baxter Ia., Východní fronta.Z tajných archivů SS. Svojtka Praha 2005,str.66ad.

Bischop Ch., Divize Waffen–SS 1939–1945, Svojtka Praha,2007,str.28 ad.

King B., Runy.Písmo a magie Vikingů, Votobia 1996. 

Lumsden R., SS Reálie. S fotografiemi ze sbírky Ulric of England, Otto Praha 1998,str. 35.

 aj.

Wikipedie, Runy (Pozor, stať řádně necituje!)