Závěr - Ze života reformátorů


... kdykoliv cokoliv, jen když vědí „za kolik.“


Někteří mediálně zmanipulovaní pseudovzdělanci již např. diametrální rozdíl mezi liberalismem a neoliberalismem „nevidí“ Zatímco liberalismus 18. století bojoval proti absolutismu monarchií, dnešní neoliberalismus leckdy totální deregulací, atomizací a anomií společnosti podporuje nastolení nové nadvlády nejsilnější moci.


Vrcholné cíle demokratické výchovy i axiomy masarykovské demokratizace sluší se rozvíjet i střežit odpovědněji. Posláním humanitní demokracie je všestranná lidská emancipace, překonávání bídy hmotné i duchovní. Osvobození lidí od strachu a zaostalosti, permanentní kultivace vnějšího i vnitřního světa člověka, prosazování udržitelného rozvoje, harmonické rozvíjení člověka, společnosti i přírody. Prohlubování a rozšiřování demokracie zahrnuje dimenzi osobnostní, sociální i ekologickou. Lokální i globální. Národní i mezinárodní. Rozvíjí lidskou svébytnost ( identitu, suverenitu) i vzájemnost (solidaritu, odpovědnost). Směřuje k harmonicky vyváženému vztahu jedinečnosti, plurality i univerzality lidského světa. Zpochybňování základních hodnot národní i všelidské kultury, demokratické integrace i samé podstaty lidské existence postmoderním relativismem a nihilismem je zapotřebí účinněji čelit.


Závěrem nezbývá než pokračovatelům popřát hodně zdaru. Úděl reformátorů zdokonalovat sebezdokonalování lidí je nekonečný. Obnova, kultivace i záchrana kontinuity dobrého stojí za námahu. Je v tom podstata lidskosti.


Z pozůstalosti pana prof. PhDr. B. Blížkovského, CSc.