Za RSDr. Milošem Jakešem.

1922 - 2020

Když jsem v loňském roce dokončil sérii rozhovorů s někdejším generálním tajemníkem Komunistické strany Československa, jejichž knižní podoba vyšla pod názvem Miloš Jakeš příběh komunisty, popřáli jsme tehdy stále vitálnímu devadesáti sedmiletému Miloši Jakešovi nejen aby se kniha dostala k co nejširšímu okruhu čtenářů, ale aby se ve zdraví dožil nejméně kýžených stovky let.

Při slavnostním křtu, stejně jako ve zmíněné publikaci se vyznal, proč je komunistou a proč budování sociálně spravedlivé společnosti zasvětil celý svůj profesní život A protože kniha není v principu o něm, ale o jeho pohledu na celé dějiny Československa na jejichž utváření měl svůj skromný podíl, dotkl se kriticky nejen „osmičkových výročí“, ale neodpustil si srovnání socialistického režimu nejen s tím prvorepublikovým ale i s tím po roce 1989 kdy došlo ke kontrarevolučním převratu, přičemž právě oněch čtyřicet let budování socialismu jak zdůraznil, považoval za nejúspěšnější léta v historii Československa, a to i přes přešlapy a nedostatky, které vývoj provázely.

Dnes, kdy se jeho roky naplnily lze o něm říci, že do posledních chvil svého života zůstal věrný svému komunistickému přesvědčení a neztratil víru v lepší budoucnost. Takový zůstane v našich vzpomínkách.

Čest jeho práci a památce.

Pavel Pilný