Zakopejme válečnou sekeru a přistupme konečně k jednacímu stolu

5. 4. 2021

    V současné době nevidí rádi našeho předsedu ČSBS členové Senátu a mnozí poslanci na něho přímo útočí. Svaz je v současné době ohrožován snahami mnohých poslanců – jak „iniciativně“ přerozdělovat stávající a při tom již nedostatečné finanční prostředky svazu jiným organizacím, mediální výpady tvořily v minulosti první a druhou vlnu dehonestací, při které nebylo dokonce možné se prakticky ani bránit. To jsme zažili všichni.

 

Při tom cíl „nejmenované“ německé organizace se zrušením prezidentských dekretů je záležitost již dlouholetá, k níž se v poslední době přidávají dokonce i němečtí politici a tlak roste na to, abychom d o b r o v o l n ě tyto dekrety z našeho právního systému zrušili. A je logické, že je to ČSBS, který skoro jediný stojí za prezidentskými dekrety i za samotným prezidentem Benešem.

 

Vzniklo opoziční křídlo Vraťme vážnost ČSBS, kterému později bylo znemožněno své názory demokraticky prosazovat v Národním Osvobození, a právě proto využíváme právo vést své webové stránky Platforma. V nich jsme hledali cesty, jak dosáhnout v oblasti ekonomické rozpočtové vyrovnanosti, zamýšleli jsme se nad oblastmi ideologickými, připomínáme historické události, na které by se stále nemělo zapomínat. Přesto naše rozbory a z nich vyplývající naše závěry byly brány jen jako pokusy o oslabení jednoty svazu, či jeho destrukci. Mnohé dobře míněné podněty si Praha nepřipouštěla a neustále hledala vinu za současný stav jen v našich opozičních řadách. Rovněž jsme jako opozice zaujímali postoje k nedávnému dění v Praze, kde pod patronací Pirátů „se dějí věci“, které tak silně protěžují právě mnozí Pražané…

 

V posledním čísle Národního Osvobození 3/4 je článek Kdo se chlubí cizím peřím – na jedné straně oprávněná chvála iniciativní práce sestry Zdenky Valouchové, na druhé pomluvy. Vždyť nemá v současnosti a do nekonečna smysl se v Národním Osvobození nebo na webových stránkách Platformy navzájem přetahovat a odstřelovat.

 

Bude velmi rozumné, abychom se sešli u pracovního stolu a současné vedení ČSBS představilo nějaký reálný program svazu po sjezdu. Bude také velmi dobře se k našim konstruktivním návrhům konečně společně posadit, a to už před sjezdem, a naše jednotlivá navrhovaná opatření prodiskutovat a hledat společně způsoby, jak třeba dosáhnout finanční soběstačnosti, jak řešit budoucnost svazu i z hlediska budoucího působiště svazu, protože nastoupená cesta prodejů jednotlivých podlaží není přece žádnou perspektivní záležitostí.

 

A zároveň si musíme uvědomit, že případně uvažované budoucí zrušení ČSBS s perspektivou činnosti třeba jen na několik let není vůbec správné řešení a zdůvodňovat tento případný záměr trvalým úbytkem členské základny, a to odchodem bývalých skutečných odbojářů, je jenom voda na mlýn německé straně.

 

Bude nutné se vždy postavit s plnou autoritou a s pomocí dalších vlasteneckých organizací proti pokusům předělávat historii, která je dána skutečnými časovými událostmi, která se nesmí tak masivně překrucovat a nahlodávat z tak zvaných a dnes zdůvodňovaných jiných pohledů. Ale to si v současnosti bohužel jako ČSBS nedovolíme.

 

Pravdy jsou přece pouze jedny a ty jsou zdůrazněny na prezidentské standartě. A za nimi musíme s plnou vahou stát i my, Český svaz bojovníků za svobodu.

 

                                                           Ing. Jaroslav Bukovský, OO ČSBS Plzeň