W. Churchill o RuskuPři napadení Sovětského svazu hitlerovským Německem britský ministerský předseda Winston Churchill – zapřisáhlý odpůrce komunismu, jak se sám hodnotil, u vědomí skutečnosti, že tím končí izolovaný boj Velké Británie a rýsuje se naděje ve společném boji Třetí říši porazit, v rozhlasovém projevu řekl : „Vidím ruské vojáky, jak stojí na prahu své rodné země a brání pole, která jejich otcové obdělávali od nepaměti. Vidím nacistickou válečnou mašinérii, která proti nim postupuje…. Vidím také tupou, vydrezírovanou, poslušnou surovou masu německé soldatesky, která táhne jako hejna kobylek.…A vidím onu malou skupinu ničemů, kteří plánují, organizují a ženou na lidstvo tento příval hrůzy….Máme jediný cíl a jediný neodvolatelný záměr. Jsme odhodláni zničit Hitlera a každou stopu nacistického režimu. … Pomůžeme Rusku a ruskému lidu vším, čím můžeme moci…Nebezpečí, které hrozí Rusku hrozí i nám, hrozí i Spojeným státům, právě tak, jako věc každého Rusa bojujícího za svůj krb a domov je věcí svobodných lidí a svobodných národů na kterémkoli místě zeměkoule


Výňatek z článku „Historickou pravdu je nutno stále připomínat“, ing. J. Mikš