Vyvěsíme postupně několik textů, které se vztahují k dekretům prezidenta republiky
Čekali jsme, že na informaci o tom, že „Delegace Evropského parlamentu a Evropské komise hodlá navštívit Slovensko a dosáhnout zrušení rezoluce Národní rady Slovenské republiky o nezrušitelnosti Benešových dekretů“ (novarepublika.cz) budou reagovat další autoři, včetně našeho ministra zahraničních věcí, pana T. Petříčka, případně i jiné české ústavní orgány, ale kromě uvedeného varování pana dr. I. Davida a T. Okamury, předsedy SPD, jsme nikoho dalšího nezaznamenali.


Naše média předstírají, že se nic vážného neděje. Z PSA se linou různé štěky, informační sféra je jako dříve zaplněna vatou a řadou balastů, často i dehonestacemi republiky, přepisováním našich dějin. Občan, jehož právo na informace je zakotveno i Listinou základních práv a svobod, je přehlížen. Značná část našich sdělovadel má spíše strach, aby občan se o tom, že EU zahajuje velké tažení proti dekretům prezidenta republiky, na jehož závěru má dojít k jejich zrušení, se dověděl co nejméně nebo ještě lépe, nic.


Proto postupně uvedeme několik důležitých dokumentů, které se přímo vztahují k dekretům prezidenta republiky. Nepřehlédněte je! Sdílejte je a dále přeposílejte. Jde o informace, které nejsou tak často k mání. Naší vlasteneckou povinností je nejen rozšiřovat informace o dekretech prezidenta republiky, ale také podněcovat naše příslušné ústavní orgány, aby s velkou rozhodností daly vědět Evropské unii a jejím orgánům, že jakékoliv kroky proti dekretům budeme považovat jak za hrubé a naprosto nepřípustné vměšování do našich vnitřních záležitostí, tak i za útoky proti naší svrchovanosti. Z hlediska mezinárodního práva jde o snahu vymazat ustanovení Krymské i Postupimské dohody a Pařížské reparační smlouvy. Takže si můžeme položit otázku, zda cílem předmětných kroků EU je zvrátit výsledky druhé světové války a nastolit pořádky předválečné?

Dr. O. Tuleškov