Vymáhání válečných reparaci na Německu by mohlo skutečně vést k výraznému narušení klimatu vzájemné důvěry v Evropě?
S tímto tvrzením se nemůžeme ztotožnit. Naopak si myslíme, že vymáhání reparací na Německu a jejich splacení oprávněným státům by vedlo k posílení vzájemné důvěry.


Naše požadavky aby nám Německo zaplatilo reparace, jsou založeny na mezinárodním právu. Především na jednom z jeho principů, který říká, že agresor je povinen zaplatit své oběti agrese škody, jež jí agresí vznikly. Opakovat, že Československo bylo obětí německé agrese a Německo agresorem je skutečností, jíž se nikdo dosud nepokusil zpochybnit.


Naše právo na reparace je založeno i na Pařížské reparační úmluvě, jíž jsme signatáři.


Mluvíme-li o panství práva, o právním státu, pak naplňování norem mezinárodního práva jednoznačně chápeme jako proces, který vede k jejich posilování. Proto v žádném případě nelze tvrdit, že zhojení dlouhodobého porušování norem mezinárodního práva by mohlo vést k výraznému narušení klimatu vzájemné důvěry v Evropě. Opak je pravdou! Dlouhodobé porušování norem mezinárodního práva silně narušuje celkové klima jak mezi ČR a SRN, tak i mezi Německem a dalšími státy, které v souladu s mezinárodním právem požadují na něm reparace.


Jakmile Německo zaplatí oprávněným subjektům reparace, vzájemná důvěra mezi zainteresovanými i dalšími státy EU pak vzroste.


J. Skalský