V tom nespatřují cestu…

Marek Řezanka
Vydali manuál, jak chápat tuto dobu

co nás má rozezlít, kdy máme zůstat zticha

Bůh nám prý stranu dal – a do Ďábla se obul

který je rozlezlý – a nejvíc z knížek dýchá


Kdy dojde na slzy? Když Tarajkovskij padne

Tvář má být kamenná, když Babbittovou střelí

Jen ta smrt zamrzí, jež svrhnout má „ty zrádné“

což v praxi znamená pohrdat mnoha těly


Kde puč je žádoucí, tam demonstranty chválí

otočí ve chvíli, kdy to jim koudel hoří

Když dbá se na soucit, pak vzplanou katedrály

Je faktem nemilým, že stvůry lezou z moří


Jen těm se pomáhá, kdo přijdou do médií

a jiní jako by snad nebyli již lidmi

Máme stát o vraha – a rekům přetnout šíji

Hloupost se násobí – a zločin je být střídmý


Máme zvát hnusnou lží to, co je pravda svatá

a za lež položit svůj život bez protestu

Tohle vše usouží ty, které drtí vrata

s tím, že být rohoží, v tom nespatřují cestu…