Všude, kde jsme po dobu okupace bydleli, nás lidé litovali. Měli jsme velkou bídu.