Vláda hledá peníze na důchody, zdravotní péči a na mnohé další
Dnes jsme si mohli přečíst článek „Plán, kde vzít na důchody. Přesvědčit seniory, aby plnou penzi odložili“ (Michaela Rambousková, seznamzpravy.cz). Takže v tomto případě mají pomoci nastávající senioři. Podle toho mustru pak na zdravotní péči by měli ušetřit nemocní a na nutné budoucí zvýšení mezd a platů přispět pracovníci, atd., atd. Tedy ti, kteří sami potřebují urychleně pomoc, by si zčásti měli pomáhat sami. To je obvyklý postup sociálně málo citlivých vlád, které hledají peníze především tam, kde nejsou.


Najít potřebné peníze do stále více deficitního rozpočtu zadluženého státu je reálně možné, ale na jiných adresách. My se chceme zabývat pouze jednou z několika dalších. Již delší dobu totiž navrhujeme vládě, aby konečně začala na Německu vymáhat reparace, které nám dluží. Jde o mnohem více než 5 bilionů korun. Je však nutné se obrátit na německou vládu a vyzvat ji k co nejrychlejšímu jednání o reparacích, které nám nesporně patří. Co všechno bychom za tyto peníze mohli pořídit? Především oddlužit stát, stamiliardy investovat do ekonomiky i do sociální oblasti. Pak bychom nemuseli ždímat peníze z těch potřebných. Ale vláda si zatím v tomto směru hraje na mrtvého brouka.


Zřejmě se bojí vůbec otázku reparací nastolit. Povídačky o tom, že v Česko-německé deklaraci jsme se zavázali, že nebudeme nastolovat požadavky z doby minulé, nemůžou být pro vládu žádným argumentem. Naše právo je založeno na Pařížské dohodě o reparacích, na mezinárodním právu, které v jednom ze svých principů přímo stanovuje, že agresor je povinen nahradit své oběti škody, které jí agresí vznikly. Ani dnes nikdo nepochybuje o tom, že agresor bylo Německo a my jeho obětí. Naše nároky jsou dále podloženy i vyjádřením německých ústavních činitelů, např. W. Brandta, že Německo nám reparace zaplatí, jakmile dojde k jeho sjednocení. A k této události, na níž němečtí ústavní činitelé vázali zaplacení reparací, došlo již před více než 30 lety. Reparace zatím nikde.


Místo, aby vláda plnila své ústavní povinnosti a vymáhala reparace, pěje jen ódy o tom, jak česko-německé vztahy jsou tak vynikající, jak nikdy dosud nebyly. V Rusku v současnosti vidí jen zlo. V této souvislosti by si však měla uvědomit naše slavná vláda, že RF nám dluhy ze sovětské éry, jež činily kolem 71 miliard korun, již dávno a bez nechutných tahanic zaplatila. Zaplatila i řadě dalších států, zatímco na Německu Poláci a Řekové zatím neúspěšně se domáhají reparací.


Dobré účty dělají dobré přátele. To říkali již naši předkové. Co brání „přátelskému“ Německu zaplatit nám reparace? Jsme přesvědčeni, že vina spočívá i na nás, na našich ústavních činitelích. Kdy se konečně probudí a začnou plnit své povinnosti? Pak nebudou muset vymáhat ze sociálně potřebných lidí peníze, které sami nutně potřebují.

Dr. O. Tuleškov