Vezměme si i my svou suverenitu od EU!

Pakliže Německo tak učinilo rozhodnutím ústavního soudu, učiňme i my tak! Snad se i u nás najdou poslanci, kteří otevřeně prohlásí, že EU není federálním státem a jakákoliv její svrchovanost je odvozena od svrchovanosti členských zemí EU, tak jak to již dříve zdůraznil poslanec německého Spolkového sněmu Klaus-Peter Willsch. Citujeme jeho slova: „Nikdy bychom neměli zapomenout na jednu věc: Evropa není federálním státem, nýbrž právním společenstvím vytvořeným z původního jádra Evropského hospodářského společenství s jasně omezenými oblastmi národní suverenity. Jakákoliv svrchovanost Evropské unie je odvozena ze suverenity členských zemí Evropské unie."

Nechceme být hospodářskou kolonii, ani protektorátem SRN nebo EU. Musíme usilovat, abychom atributy svrchovanosti nejen již dále neztráceli, ale abychom je získávali. Jen tak můžeme svou svrchovanost obnovit.

Vše uvedené je pro obyčejného českého člověka samozřejmé a žádoucí. Žije mezi námi však početná skupina germanofilů a sudetomilů, kteří budou zřejmě odporovat všemu uvedenému. Je to pochopitelné. Někteří z nich dokonce žijí v představách, že bychom se měli stát 17. zemí Německo, jiní se označují za sudetské Čechy, další se cítí být böhmy, nikoliv Čechy a někteří mluví o sobě jako o Evropanech. Nejde o hrstku lidí, ale o silnější společenskou skupinu, vymezenou uvedenými kritérii. K tomu všemu jej zřejmě budou podporovat média hlavního proudu. S tím počítejme!

Demokracie je však vybudována na principu většiny. My jsme tou většinou, ne oni! Většinu vždy potvrzují volby nebo referendum. Proto musíme žádat vypsání voleb, případně i dřívějších, nebo vyhlášení celostátního imperativního referenda. A naše většina se tak zcela demokraticky projeví. A nově potvrzená většina bude v uvedených intencích demokraticky vládnout a usilovat o obnovení naší státnosti a jejich svrchovanosti.

To vše si zřejmě uvědomují i Poláci a Maďaři. I oni činí kroky k obraně své svrchovanosti, k její obnově. Máme před sebou jejich příklady. Jděme společně s nimi po této cestě. Tak můžeme být úspěšnější.

Dr. O. Tuleškov