V ČR bylo uvedeno do provozu pozemní prodloužení plynovodu Severní proud - 2
5. ledna 2021


Do provozu byla uvedena větev plynovodu Severní proud-2, která je pozemním prodloužením plynovodu na území České republiky. Píší o tom polské internetové stránky Biznesalert. Potrubí dlouhé 150 km je vysokotlaký plynovod a nazývá se Capasity4gas, nebo také Antilopa. Provozuje jej česká plynová přepravní společnost NET4GAS. Je napojen na plynovod Eugal vedoucí přes Ukrajinu.


Stavba běžela od roku 2018. Česko investovalo kolem 560 milionů EUR. Plynovod má kapacitu 27,5 miliardy kubíků suroviny za rok. Bude přes ČR dopravovat plyn ze Saska do Bavorska.


Přepravní společnost informovala, že nový plynovod zajišťuje přístup k diverzifikovaným dodávkám „modrého paliva“ za ceny schopné konkurence i z plánovaných terminálů LNG v Německu.


Polské stránky smutně bilancují: Krom toho Češi uvedli, že realizace projektu posiluje strategickou roli ČR v mezinárodní přepravě plynu i z pohledu možné budoucí dopravy obnovitelných plynů, včetně vodíku. Přitom Češi z ostychu nepřipomínají hlavní účel tohoto potrubí, a to je distribuce surovin z plynovodu Severní proud-2.


Rusko může zvýšit čerpání plynu do Evropy mimo Ukrajinu. Možnost je pomocí pozemního plynovodu EUGAL, který je pokračováním plynovodu Severní proud-2 vedeném po moři.


Převzato z Topcor.ru

outsidermedia.cz