Vážení a milí čtenáři, přátelé,


vstupujeme do roku 2021. Všichni víme, že nás nečeká lehká doba. Koronovirové období přeroste zřejmě v krizi hospodářskou a sociální. Můžeme očekávat další útoky na naši státnost, na náš národ.


Abychom nepřátelským vnějším silám a jim napomáhající páté koloně nepodlehli, odložme všechny malicherné spory, osobní nevraživost. Buďme otevření ke spolupráci vlasteneckých subjektů! Nikdo z tohoto společenství nesmí být vylučován!


Snažme se, aby nám to vlastenectví konečně přerostlo ze slov do každodenních skutků! Dokážeme-li to, své ubráníme.

Zdar našemu společnému dílu!

České národní listy