Vaše nemovitost Dublovice 115 byla vyvlastněna k účelům obrany státu ve prospěch Německé říše.

Vyhnání z Čech a Moravy během 2. světové války