My, predstavitelia národných síl konštatujeme, že slovenský národ a štát má aj vo Voľbách 2020 hlavných nepriateľov stále rovnakých: tradičnú spoločenskú pasivitu Slovákov a vzdávanie sa národnej identity, ľahostajnosť k pôvodným hodnotám vlastného národného dedičstva a pravdivého odkazu slovenských dejín, nekritické preberanie cudzích vzorov spôsobujúcich morálny úpadok a postupujúci rozklad slovenskej štátnosti

Ak nechceme

–stratiť nami vytvorené hodnoty a vybojované rovnoprávne a zvrchované postavenie Slovenskej republiky,

stať sa národom chorých, chudobných, nevzdelaných, diskriminovaných, okrádaných a vykorisťovaných,

znova hľadať prácu a naplnenie zmyslu života za hranicami svojej vlasti v službe cudzím záujmom,

byť ako slovenskí vlastenci osočovaní z nacionalizmu a kriminalizovaní ako prívrženci fašizmu,

musíme využiť svoje demokratické právo, voliť rozvážne a múdro a výhradne iba národné politické subjekty. Je nevyhnutné pomôcť vyhrať voľby tým, ktorí presadia celoštátne rozvojové projekty a zabránia silám slúžiacim cudzím záujmom zmocniť sa vlády v Slovenskej republike!

 

Koho voliť?

Voľme a „krúžkujme“ výhradne iba tých, ktorí skutkami dokázali, že slovenské záujmy sú pre nich vždy prvoradé a verná služba nášmu národu a štátu je pre nich najvyšším zákonom! Dajme šancu iba neskompromitovaným osobnostiam s jasnými zásadami a pevným charakterom zaručujúcim plnenie volebných programov a predvolebných sľubov.

 

Voľme

cestu celospoločenskej úcty k životu a kladným hodnotám nášho národného dedičstva,

cestu všestrannej bezpečnosti a dodržiavania ústavnosti a zákonnosti všetkými občanmi SR rovnako,

cestu rozvoja vlastných duševných tvorivých síl a využívania najmä domácich prírodných zdrojov,

cestu zabezpečovania ľudsky dôstojného života pre každého, kto sa podieľa na tvorbe spoločenských hodnôt.

 

Ako?

nepočúvajme predvolebné hádky a sľuby kandidátov, hodnoťme podľa vlastných skúseností a vedomostí,

neverme tzv. prieskumným agentúram zámerne ovplyvňujúcim verejnú mienku v záujme ich majiteľov a objednávateľov prieskumu,

–dôkladne preštudujme programy, preverme minulosť a napojenia strán a jednotlivých kandidátov na rôzne cudzie tzv. nadnárodné mocenské záujmy.

Prečo?

Zmenu k lepšiemu v našom štáte dokážu uskutočniť len morálne a odborné autority.

 

Volebné desatoro národných síl

Voľby sú jedinou príležitosťou, keď my občania rozhodujeme o politikoch a nie oni o nás:

1. Kto chce zmenu k lepšiemu – musí ísť voliť!

2. Kto sa nechá znechutiť a odradiť, pomáha protislovenským silám a prisluhovačom cudzích záujmov zmocniť sa vlády nad Slovenskom!

3. Komu záleží na perspektívnej budúcnosti Slovákov, volí národné sily!

4. Kto chce vychovať skutočne slovenských politikov, sám musí byť vzorom občianskej uvedomelosti a národnej zodpovednosti!

5. Voľme iba tie subjekty, ktoré sú zárukou presadzovania slovenských národnoštátnych záujmov!

6. Dajme šancu osobnostiam s jasnými zásadami a pevným charakterom!

7. „Krúžkujme“ iba neskompromitovaných a praxou overených kandidátov!

8. Aktívne získavajme pre účasť na voľbách ďalších, ktorí chcú zmenu a prospech slovenského národa a jeho štátu!

9. Kontrolujme voľby tak, aby ich výsledky nemohli byť zmanipulované!

10. Musíme odmietnuť politikov, pre ktorých je Brusel dôležitejší ako Slovensko a Slovenská republika je pre nich iba „tátokrajina“!

 

Ak si chceme vládnuť a nechceme slúžiť cudzím hlasujme ZA SLOVENSKÉ SLOBODNÉ A ZVRCHOVANÉ SLOVENSKO. O osude národa často rozhodol jediný hlas. Práve ten náš hlas – hlas národných síl – môže rozhodnúť o zmene na prospech celého Slovenska. Ide o všetko, čo Slováci vlastným úsilím v dejinách dosiahli.

Viliam Hornáček, Výbory združení slovenskej inteligencie KORENE a občianska iniciatíva Za slovenské slobodné a zvrchované Slovensko