Vážení přátelé a fandové Českých národních listů, dámy a pánové,


Vážení přátelé a fandové Českých národních listů, dámy a pánové,

především vám děkujeme, že se k nám hlásíte, že nás čtete. Spolupracujme i v roce 2020.

Pokud budete cítit, že vám nějakým článkem mluvíme z duše, zkuste jej dále šířit. Budeme rádi, když nám budete nadále fandit. Spolupracujme ve vzájemné shodě s cílem objasňovat a obhajovat zájmy republiky a našeho národa v souladu s jejich širší dimenzí, humanitou, sociální spravedlností a mírem. Jsme Češi, jsme Slované! Držme se zásady: Nechceme–li, aby pravda byla považována za lež a lež za pravdu, odpovídejme na lež pravdou. Bude–li si tak počínat více lidí, pak pravda zvítězí! Dá to však velkou fušku, jak říkal Honza Masaryk.

Jsme s vámi, buďte s námi!

ČNL