Upřímně…

Marek Řezanka


Tak jak kdysi slavný Noe

(Archu stavěl bez kanoe)

Vystrčil si našel kout

kam je třeba ihned plout


Varoval – a všechny shání

kterým je zde k uzoufání

že vymyslil tajný plán

jak uprchnout na Tchaj-wan


Janouška zve, dona Pabla

Vaňkovou, co prachy shrábla

Vondru, Dalíka a tak

Na vlajce je modrý pták


Pekárka i Topolánka

(na nich není světlá stránka)

Rittig s Langem jsou tam též

Na Fialu zařvou: Běž…


Nagyová se sluní, zdá se

na palubě bez Nečase

Tluchoř přišel, také Bém

objevují novou zem


Až dorazí tato vlna

(Archa bude zcela plná)

objeví se jasný cíl

a to žádost o azyl


Že to takto zcela není?

Tomu říkám překvapení

Vystrčil tam jede snad

kázat, kdo je demokrat?


Jistě. Kdo té straně věří

jejíž pták již nemá peří

že chce hájit právo tam?

Upřímně se na to ptám…